ĐƯỜNG THẰNG CẮT TRỤC HOÀNH TẠI A, TRỤC TUNG TẠI B. DIỆN TÍCH TAM GIÁC OAB LÀ

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đường trực tiếp (fracx3-fracy8=1) giảm trục hoành trên A, trục tung trên B. Diện tích s tam giác OAB là...

Bạn đang xem: đường thằng cắt trục hoành tại a, trục tung tại b. diện tích tam giác oab là


*

Đường trực tiếp y=ax+b giảm trục hoành trên điểm A gồm hoành độ là -3 và giảm trục tung trên điểm B tất cả tung độ là -2. Tính diện tích s tam giác OAB cùng tính khoảng cách từ O đến AB


*

Diện tích tam giác OAB là:

(S_OAB=dfracOAcdot OB2=dfrac3cdot22=3left(đvdt ight))

Khoảng giải pháp từ O đến AB là:

(dfracOAcdot OBAB=dfrac3cdot2sqrtOA^2+OB^2=dfrac6sqrt1313left(đvđd ight))


Cho đường thẳng d: x = -3/2x - 3 giảm trục hoành tại A và giảm trục tung tại B. Xác minh tọa độ điểm M ở trong d hiểu được hoành độ của điểm M là một trong số dương và ăn mặc tích tam giác OBM bởi nửa diện tích tam giác OAB (trong kia O là gốc tọa độ).


Câu 1: Biết đường thẳng (ax+8y=0) là mặt đường thẳng phân giác của góc phần tứ số 2.Khi đó a= ....

Câu 2: Đường thằng (fracx3-fracy8=1)cắt trục hoành tại A, trục tung tại B. Diện tích tam giác OAB là ......

Xem thêm: Câu 1 Thế Nào Là Chiến Tranh Cục Bộ Là Gì ? Câu Hỏi Về Ct Cục Bộ ( 1965

Câu 3: diện tích tam giác đầy đủ ABC ngoại tiếp mặt đường tròn trọng tâm I,bán kính (sqrt<4>3) bằng.......cm2 (Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân gọn nhất) 


Cho mặt đường thẳng d: y = (m − 1)x + m cùng d′: y = m 2 − 1)x + 6. Tra cứu m để đường thẳng d cắt trục tung tại A, d′ cắt trục hoành trên B làm sao cho tam giác OAB cân nặng tại O

A. M = ± 4

B. M = ± 2

C. M = ± 3

D. M = ± 1


Rương khía cạnh phẳng tọa độ Oxy mang đến parabol : (y=-frac14x^2) dường trực tiếp (d): (y=2x+4m-1)

a) kiếm tìm m nhằm (d) cắt (P) trên 2 điểm biệt lập A với B. Tính diện tích s tam giác OAB theo m

b)Gọi M là vấn đề thuộc (P) gồm hoành độ x=2. Lập phương trình con đường thẳng đi qua điểm M đồng thời cắt trục hoành trục tung lần lượt tại 2 điểm minh bạch A và B làm thế nào cho diện tích tam giác OMA gấp rất nhiều lần diện tích tam giác OMB


Cho con đường thẳng d x=-3/2x-3 giảm trục hoành trên A và giảm trục tung trên B.Xác định tọa độ điểm M là một trong những dương và diện tích tam gíac OBM bởi nửa diện tích s tam gíac OAB(O là gốc tọa độ)


Parabol $y=(2m - 1)x^2$ trải qua điểm (3 ; -3). Một con đường thẳng tuy vậy song cùng với trục hoành giảm trục tung tại điểm gồm tung độ 4 và giảm parabol tại những điểm A, B. Tính diện tích s tam giác AOB.


Em nghĩ nên sửa đề thành Parabol trải qua điểm (3;3) thì việc mới giải được ạ

Parabol đi qua điểm (3;3) bắt buộc ta có:

(3=left(2m-1 ight)cdot3^2Rightarrow2m-1=frac13)

(Leftrightarrow2m=frac43Rightarrow m=frac23)

Khi kia ta được parabol (y=fracx^23)

Đường thẳng song song cùng với trục hoành giảm trục tung tại điểm tất cả tung độ là 4 => y = 4

Khi đó (4=fracx^23Rightarrow x^2=12Rightarroworbregincasesx=2sqrt3\x=-2sqrt3endcases)

G/s A nằm ở vị trí phía dương, B sinh sống phía âm đối với trục hoành thì khi ấy tọa độ của A với B là: (heptegincasesAleft(2sqrt3;4 ight)\Bleft(-2sqrt3;4 ight)endcases)

(Rightarrow AB=left|2sqrt3 ight|+left|-2sqrt3 ight|=4sqrt3)

(Rightarrow S_OAB=frac4sqrt3cdot42=8sqrt3left(dvdt ight))


Đúng 0
phản hồi (0)
Đúng 0
comment (0)
Đúng 0
comment (0)

Cho hàm số y = x + 2 2 x + 3 gồm đồ thị (C). Đường thẳng (d) có phương trình y = a x + b là tiếp đường của (C), biết (d) cắt trục hoành tại A và cắt trục tung trên B làm sao cho tam giác OAB cân tại O, với O là gốc tọa độ. Tính a+ b 

A.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 8: Thuyết Minh Về Tác Hại Của Thuốc Lá Với Con Người

0

B. -2

C. -1 

D. -3


Lớp 0 Toán
1
0
Gửi diệt

Đáp án D

+) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số trên điểm gồm hoành độ x o .

+) Tính OA, OB, giải phương trình kiếm tìm x o → Phương trình tiếp đường và kết luận.

*


Đúng 0

phản hồi (0)

Lớp học tập trực con đường

tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn