Dùng Một Nguồn Điện Để Thắp Sáng Lần Lượt Hai Bóng Đèn Có Điện Trở R1 = 2 Ôm Và R2 = 8 Ôm

  -  

Dùng một mối cung cấp điện nhằm thắp sáng lần lượt nhì bóng đèn gồm điện trở (R_1 = 2Omega ) và (R_2 = 8Omega ), lúc đó công suất tiêu thụ của hai đèn điện là như nhau. Điện trở vào của nguồn điện là:
Bạn đang xem: Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở r1 = 2 ôm và r2 = 8 ôm

+ áp dụng biểu thức định chính sách Ôm cho toàn mạch: (I = dfracER + r)

+ thực hiện biểu thức tính công suất: (P = I^2R)


Công suất tiêu tốn mạch ko kể là: (P = I^2R), cường độ chiếc điện trong mạch là (I = dfracER + r)

Suy ra: (P = I^2R = dfracE^2left( R + r ight)^2R)

+ lúc (R = R_1) ta có (P_1 = left( dfracER_1 + r ight)^2R_1)

+ lúc (R = R_2) ta gồm (P_2 = left( dfracER_2 + r ight)^2R_2)

Theo bài bác ra:

$eginarraylP_1 = P_2 leftrightarrow dfracE^2left( R_1 + r ight)^2R_1 = dfracE^2left( R_2 + r ight)^2R_2\ leftrightarrow left( R_2 + r ight)^2R_1 = left( R_1 + r ight)^2R_2\ leftrightarrow left( 8 + r ight)^2.2 = left( 2 + r ight)^2.8\ leftrightarrow r = 4Omega endarray$


Đáp án bắt buộc chọn là: c


...

Bài tập gồm liên quan


Ôn tập chương 2: loại điện không thay đổi Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên với

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Phát biểu làm sao sau đấy là không đúng?


Điện tích của electron là ( - m 1,6.10^ - 19left( C ight)), năng lượng điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện thẳng của dây dẫn trong (30 m left( s ight)) là (15 m left( C ight)) . Số êlectron chuyển sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong thời hạn một giây là:


Đồ thị thể hiện định dụng cụ Ôm là:

*


Suất điện đụng của nguồn điện đặc trưng cho:


Đoạn mạch có điện trở (R_1 = 100Omega ) mắc tiếp nối với điện trở (R_2 = 300Omega ), năng lượng điện trở toàn mạch là:


Cho đoạn mạch có điện trở (R_1 = 100Omega ), mắc tiếp nối với điện trở (R_2 = 200Omega ) , hiệu điên nuốm giữa nhì đầu đoạn mạch là (12 m left( V ight)). Hiệu điện nạm giữa nhì đầu điện trở (R_1) là:


Đoạn mạch có điện trở cha điện trở (R_1 = 25Omega ) với (R_2 = R_3 = 50Omega ) mắc tuy nhiên song với nhau, năng lượng điện trở toàn mạch là:


Cho đoạn mạch bao gồm điện trở (R_1 = 100Omega ), mắc thông liền với điện trở (R_2 = 200Omega ). Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một hiệu điện vậy (U) khi đó hiệu điên cầm giữa nhị đầu năng lượng điện trở (R_1) là (6 m left( V ight)). Hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu đoạn mạch là:


Công của nguồn điện áp được xác minh theo công thức:
Xem thêm: Đoạn Văn Ngắn Kể Về Một Việc Làm Tốt Của Bạn Em Năm 2021, Top 10 Mẫu Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm

Công của cái điện có đơn vị chức năng là:


Hai bóng đèn $Đ_1left( 220V-25W ight)$ , $Đ_2left( 220V-100W ight)$ khi sáng bình thường thì:


Hai đèn điện có năng suất định mức bằng nhau, hiệu điện cố định nấc của bọn chúng lần lượt là (U_1 = 110left( V ight)) với (U_2 = 220left( V ight)). Tỉ số điện trở của bọn chúng là:


Để bóng đèn loại (120V - 60W)sáng thông thường ở mạng điện tất cả hiệu điện nạm là $220V$, fan ta cần mắc tiếp nối với bóng đèn một điện trở có giá trị:


Biểu thức định phương pháp Ôm mang lại toàn mạch vào trường đúng theo mạch ko kể chứa vật dụng thu là:


Một mối cung cấp điện bao gồm điện trở trong (0,1Omega ) được mắc với điện trở (4,8Omega ) thành mạch kín. Khi ấy hiệu điện cầm cố giữa hai cực của nguồn điện áp là (12V). Suất điện rượu cồn của nguồn điện áp là:


Người ta mắc hai rất của điện áp nguồn với một đổi mới trở có thể biến hóa từ (0) cho vô cực. Khi giá trị của trở thành trở rất to lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là (4,5left( V ight)). Giảm ngay trị của phát triển thành trở cho đến khi cường độ cái điện vào mạch là (2A) thì hiệu điện nắm giữa hai rất của nguồn điện là (4left( V ight)). Suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở trong của nguồn điện áp là:


Một mối cung cấp điện bao gồm suất điện rượu cồn (E = 6left( V ight)), năng lượng điện trở trong (r = 2left( Omega ight)), mạch ngoài gồm điện trở (R). Để hiệu suất tiêu thụ sinh hoạt mạch kế bên là (4W) thì điện trở (R) phải có mức giá trị:


Dùng một mối cung cấp điện để thắp sáng lần lượt nhị bóng đèn tất cả điện trở (R_1 = 2Omega ) và (R_2 = 8Omega ), lúc đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của nguồn tích điện là:


Một mạch điện kín đáo gồm hai nguồn điện (E_1,r_1) và (E_2,r_2) mắc tiếp nối với nhau, mạch ko kể chỉ gồm điện trở (R). Biểu thức cường độ chiếc điện trong mạch là:


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong các số ấy (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện thay giữa hai đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ cái điện vào mạch gồm chiều với độ phệ là:

*


*

Cho mạch điện như hình vẽ. Từng pin tất cả suất điện cồn (E = 1,5V), điện trở trong (r = 1Omega ). Điện trở mạch quanh đó (R = 3,5Omega ). Cường độ chiếc điện làm việc mạch ko kể là:


Một nóng điện bao gồm hai dây dẫn (R_1) với (R_2) nhằm đun nước. Nếu cần sử dụng dây (R_1) thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời hạn (t_1 = 10) (phút). Còn nếu sử dụng dây (R_2) thì nước đã sôi sau thời hạn (t_2 = 40) (phút). Nếu sử dụng cả nhị dây mắc tuy nhiên song thì nước đã sôi sau thời gian là bao nhiêu?


Cho mạch năng lượng điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$

Điện tích bên trên $2$ bản tụ năng lượng điện khi $K$ đóng góp là?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

$E m = m 12V$ , $r m = m 2Omega $ , $R_1 = m 1Omega $, $R_2 = m 2Omega $ , $R_3 = m 3Omega $ , $C_1 = m 1mu F$,$C_2 = m 2mu F$.

Điện tích bên trên từng tụ năng lượng điện là?


Cho mạch điện như hình vẽ: $E_1 = m 12V$, $E_2 = m 9V$, $E_3 = m 3V$, $r_1 = m r_2 = m r_3 = 1Omega $ . Các điện trở $R_1 = R_2 = R_3 = 2Omega $. Hiệu điện rứa $U_AB$ có giá trị:

*


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

$e_1 = m 6V, m e_2 = m 18V$ , $r_1 = m r_2 = m 2Omega $; $R_0 = m 4Omega $. Đèn ghi $6V m - m 6W$ . $R$ là trở thành trở.

Khi $R = 6Omega $ đèn sáng gắng nào?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

$E = 24V, r = 0$. Những vôn kế tương tự nhau. Số chỉ các vôn kế $V_2$có giá trị là:
Xem thêm: Ý Thức Là Hình Ảnh Chủ Quan Của Thế Giới Khách Quan Của Thế Giới Khách Quan?

Để xác minh điện trở vào r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch năng lượng điện như hình (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, hiệu quả đo được diễn tả bởi trang bị thị trình diễn sự phụ thuộc của số chỉ U của vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình (H2). Điện trở của vôn kế hết sức lớn. Biết (R_0=2 ext0,3 !!Omega!! ext ). Giá trị của r được khẳng định bởi phân tích này là

*
H1

*


Sơ trang bị một trang bị đo vạn năng được tế bào tả bởi hình vẽ với công tắc OB luân phiên được xung quanh trục O, có những điểm xúc tiếp 1, 2, 3, 4; những chốt M, N để nối cùng với mạch đề nghị đo. Để đo cường độ cái điện, hiệu năng lượng điện thế, năng lượng điện trở ta đề nghị xoay công tắc nguồn OB đến các vị trí khớp ứng là: