Đun 12 gam axit axetic với 13.8 gam etanol

  -  
Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn bộ nội dung trả lời


Bạn đang xem: đun 12 gam axit axetic với 13.8 gam etanol

Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản xechieuve.com.vn.Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ Gia sư xechieuve.com.vn bằng cách Đăng ký tài khoản ngay bây giờ
*
Đăng ký với Google
*
Đăng ký với Facebook
*

*

*
Ngoc Hai


Xem thêm: Ví Dụ Về Tính Quy Phạm Phổ Biến Của Pháp Luật, Tính Quy Phạm Phổ Biến Của Pháp Luật Là Gì

50,C1nHCOOH =0,04 HCOOH+CH3CH2OH > HCOOC2H5+H2Oneste=0,04.025=nmese=n.Meste=0,74=BC2m= 1.84/46*0.25*74=0.74
c49) n axit = 0.2n ancol=0.2875 -> ancol dư=> n este lí thuyết = 0.2 => m este lí thuyết = 0.2 x 88= 17.6H= (11/17.6 )x100=62.5%
c46)Ta có phương trình:CH3COOC2H5CH3COOC2H5 + NaOHNaOH \Rightarrow CH3COONaCH3COONa + C2H5OHC2H5OHnCH3COOC2H5nCH3COOC2H5 = 17,6/ 88 = 0,2( mol)theo pt ta có: nCH3COOC2H5nCH3COOC2H5 = nCH3COONanCH3COONa = 0,2 (mol)\Rightarrow m CH3CO x 82 = 16,4(g)\Rightarrow chọn đáp án A.16,4 ( không bít đúng không nữa):-SS
c48) CH3COOC2H5 + NaOH --(t°)--> CH3COONa + C2H5OH____ ______ ____ _ 0,04 -------------> 0,04 (mol)200 ml = 0,2 lítn NaOH = 0,2 x 0,2 = 0,04 ( mol)n CH3COOC2H5 = 8,8 / 88 = 0,1 (mol)Dư n CH3COOC2H5 chọn theo n NaOHm CH3CO x 82 = 3,28 (g) ( Đáp án B )Vì CH3COOC2H5 là dung dịch mà bạn đâu phải là muối . Xem lại tính chất vật lí là chất lỏng nên ở dạng dung dịch
*
Đun 12 gam axit axetic với 13.8 gam etanolphản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thu được 11 gam esteHiệu suất của phản ứng este hóa là?Hóa học - Lớp 12Hóa họcLớp 12
*
Cho 5 lọ mất nhãn đựng các dung dịch : KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3 và NH4Cl. Chỉ sử dụng duy nhất một thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch trên(Hóa học - Lớp 9)


Xem thêm: Top 9 Bài Tóm Tắt Bài Hoàng Lê Nhất Thống Chí Ngắn Nhất, Tóm Tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí Ngắn Nhất

Hỏi 15 triệu học sinh cả nước bất kỳ câu hỏi nào về bài tập Nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác và miễn phí Kết nối với các bạn học sinh giỏi và bạn bè cả nước