ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN MỘT THỂ TÍCH KHÍ THIÊN NHIÊN

     
Trắc nghiệm chất hóa học 11 bài bác 19 Luyện tập đặc điểm hóa học của cacbon, silic và các hợp hóa học của chúng

Câu hỏi :

Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí vạn vật thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi bầu không khí (trong không khí, oxi chiếm phần 20% thể tích), nhận được 7,84 lít khí CO2 (đktc) cùng 9,9 gam nước. Thể tích không khí (dktc) nhỏ tuổi nhất cần dùng để làm đốt cháy trọn vẹn lượng khí thiên niên trên là :


*