ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN MỘT HỢP CHẤT HỮU CƠ X

     

19,7 − 0,2.44 − mH2O = 5,5 ⇒mH2O= 5,4 gam ⇒ nH = 2.nH2O= 0,6 mol.

Bảo toàn nguyên tố oxi:

nO(hchc) = 2. NCO2+nH2O− 2.nO2= 2.0,2 + 0,3 − 0,3.2 = 0,1 mol

=> nC : nH : nO = 0,2 : 0,6 : 0,1 = 2 : 6 : 1

Vậy CTPT của X là C2H6O

Đáp án đề xuất chọn là:B
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ x

Câu trả lời này có hữu ích không?


0
1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Đốt cháy 200 ml khá một hợp chất hữu cơ X đựng C, H, O vào 900 ml O2, thể tích hỗn hợp khí thu được là 1,3 lít. Sau thời điểm ngưng tụ hơi nước chỉ từ 700 ml. Tiếp sau cho qua hỗn hợp KOH dư chỉ còn 100 ml khí bay ra. Những thể tích khí đo sinh sống cùng đk nhiệt độ, áp suất. Công thức phân tử của Y là


Câu 2:


Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X sinh hoạt thể khí. Sản phẩm cháy thu được cho hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tất cả 10 gam kết tủa xuất hiện thêm và trọng lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng 16,8 gam. Lọc vứt kết tủa, trộn nước lọc công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư lại chiếm được kết tủa, tổng trọng lượng hai lần kết tủa là 39,7 gam. CTPT của X là:


Câu 3:


Đốt cháy hết 2,3 gam hợp chất hữu cơ X cần V lít O2 (đktc). Thành phầm cháy đến hấp thụ hết vào trong bình đựng dung dịch nước vôi vào dư thấy có 10 gam kết tủa lộ diện và khối lượng bình đựng dung dịch nước vôi tăng 7,1 gam. Quý giá của V là


Câu 4:


Đốt cháy trọn vẹn 1,47 gam hóa học hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O) bởi 1,0976 lít khí O2 (ở đktc) lượng cần sử dụng vừa đầy đủ thì sau thí sát hoạch được H2O, 2,156 gam CO2. Kiếm tìm CTPT của X, biết tỉ khối hơi của X so với không gian nằm trong khoảng 3 X


Xem thêm: Nêu Nội Dung Đoạn Trích Vào Phủ Chúa Trịnh (Lê Hữu Trác), Vào Phủ Chúa Trịnh

Câu 5:


Đốt cháy trọn vẹn 5,8 gam một hợp hóa học hữu cơ solo chức X phải 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O bao gồm số mol bởi nhau. CTĐGN của X là


Câu 6:


Đốt cháy trọn vẹn 1,88 gam hóa học hữu cơ A (chứa C, H, O) đề nghị 1,904 lít O2 (đktc) nhận được CO2 và hơi nước theo tỉ trọng thể tích 4 : 3. Biết tỉ khối của A so với không khí nhỏ tuổi hơn 7. Bí quyết phân tử của A là


Câu 7:


Phân tích a gam chất hữu cơ A chiếm được m gam CO2 cùng n gam H2O. Cho thấy 9m = 22n cùng 31a = 15(m + n). Xác minh CTPT của A, biết nếu đặt d là tỷ khối khá của A so với không khí thì 2

Câu 8:


Phân tích x gam chất hữu cơ X chỉ nhận được a gam CO2 với b gam H2O. Biết 3a = 11b và 7x = 3(a + b). Tỉ khối tương đối của X so với không khí nhỏ dại hơn 3. CTPT của X là:


Câu 9:


Đốt cháy 1 lít khá hiđrocacbon với tiện thể tích bầu không khí (lượng dư). Hỗn hợp khí thu được sau khoản thời gian hơi H2O ngưng tụ rất có thể tích là 18,5 lít, mang lại qua hỗn hợp KOH dư còn 16,5 lít, cho tất cả hổn hợp khí đi qua ống đựng photpho dư thì sót lại 16 lít. Khẳng định CTPT của hợp chất trên biết những thể tích khí đo sinh hoạt cùng đk nhiệt độ, áp suất và O2 chiếm15 không khí, còn sót lại là N2.


Hỏi bài


Xem thêm: Những Bài Hát Mới Của T - Những Bài Hát Hay Nhất Của T

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam