ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN M GAM HỖN HỢP X GỒM 3 ANCOL

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đốt cháy trọn vẹn m gam hh X gồm cha ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), chiếm được 8,96 lít khí CO2 (đktc) cùng 11,7 gam H2O. Phương diện khác, nếu đun nóng m gam X cùng với H2SO4 quánh thì tổng khối lượng ete buổi tối đa thu được là


*

Đáp án A

*


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X gồm cha ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), chiếm được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Khía cạnh khác, nếu đun cho nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng trọng lượng ete buổi tối đa thu được là

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm 3 ancol

6,50 gam

B. 7,85 gam

C. 7,40 gam

D. 5,60 gam


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X gồm tía ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) với 11,7 gam H2O. Khía cạnh khác, nếu đun nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng trọng lượng ete về tối đa nhận được là

A. 6,50 gam.

B. 7,85 gam

C. 7,40 gam

D. 5,60 gam


Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm một số trong những ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng bắt buộc dùng 10,08 lít khí O2 (đktc), chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Nếu nấu nóng 10,44 gam hỗn hợp X như trên với H2SO4 đặc ở nhiệt độ tương thích để gửi hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là

A. 6,45 gam

B. 5,04 gam

C. 7,74 gam

D. 8,88 gam


Đốt cháy trọn vẹn một lượng tất cả hổn hợp X gồm bố ancol solo chức cùng dãy đồng đẳng cần vừa đầy đủ V lít O2 (ở đktc) nhận được 22 gam CO2 cùng 14,4 gam H2O. Ví như đun nóng thuộc lượng tất cả hổn hợp X trên cùng với H2SO4 sệt ở nhiệt độ độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì thu được m gam tất cả hổn hợp ete. Cực hiếm của V với m thứu tự là:

A. 13,44 với 9,7.

B. 15,68 cùng 12,7.

C. 20,16 và 7,0.

D. 16,80 với 9,7.


Đốt cháy trọn vẹn một lượng tất cả hổn hợp X có 3 ancol thuộc thuộc dãy đồng đẳng nhận được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Nếu làm cho nóng cũng lượng hỗn hợp X như trên với H2SO4 quánh ở nhiệt độ tương thích để đưa hết thành ete thì tổng trọng lượng ete chiếm được là:

A. 4,20 gam

B. 5,46 gam

C. 7,40 gam

D. 6,45 gam


Đốt cháy hoàn toàn một lượng tất cả hổn hợp X gồm ba ancol 1-1 chức thuộc dãy đồng đẳng bắt buộc vừa đầy đủ V lít O2 (ở đktc) chiếm được 22 gam CO2 và 14,4 gam H2O. Nếu hâm nóng cùng lượng tất cả hổn hợp X bên trên với H2SO4 sệt ở nhiệt độ phù hợp để chuyển hết thành ete thì chiếm được m gam tất cả hổn hợp ete. Quý hiếm của V và m lần lượt là

A. 13,44 cùng 9,7

B. 15,68 và 12,7

C. 20,16 với 7,0

D. 16,80 và 9,7


Đốt cháy trọn vẹn một lượng tất cả hổn hợp X có 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc) cùng 9,90 gam H2O. Trường hợp đun nóng thuộc lượng các thành phần hỗn hợp X như bên trên với H2SO4 sệt ở nhiệt độ tương thích để gửi hết thành ete thì tổng trọng lượng của ete chiếm được là

A. 6,45 gam.

B. 5,46 gam.

Xem thêm: Độ Lớn Cảm Ứng Từ Của Dòng Điện Có Hình Dạng Đặc Biệt, Cảm Ứng Từ Là Gì

C. 7,40 gam.

D. 4,20 gam.


Hỗn phù hợp X chứa các chất hữu cơ đều mạch hở, thuần chức gồm 2 ancol đối chọi chức, tiếp đến trong dãy đồng đẳng cùng một este nhì chức. Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol X đề xuất dùng 10,304 lít khí O2 (đktc), thu được 14,96 gam CO2 với 9 gam H2O. Còn mặt khác đun nóng 18,48 gam X với dung dịch NaOH dư, chiếm được 5,36 gam một muối độc nhất vô nhị và hỗn hợp Y cất hai ancol. Đun nóng cục bộ Y với H2SO4 sệt ở 140° nhận được m gam hỗn hợp ete. Biết hiệu suất ete hóa của 2 ancol vào Y đều bằng 80%. Quý hiếm gần độc nhất của m là

A. 4.

B. 11.

C. 10.

D. 9.


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Hỗn hợp X bao gồm 2 ancol đối kháng chức, tiếp đến trong dãy đồng đẳng. Đun rét m gam X cùng với H2SO4 đặc thu được H2O cùng hỗn hợp các chất hữu cơ Y có 2 ancol với 3 ete. Đốt cháy trọn vẹn Y chiếm được 6,272 lít CO2 (đktc). Phương diện khác, đến m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) đung nóng, sau khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp Z tất cả 2 anđehit. Mang đến Z tính năng hoàn toàn cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 làm cho nóng thu được 69,12 gam Ag. Quý hiếm của m là:

A. 8,08.

B. 7,52.

C. 10,32.

D.

Xem thêm: Một Trong Những Mục Đích Của Tổ Chức Liên Hợp Quốc Là, Một Trong Những Mục Đích Của Liên Hợp Quốc Là

10,88.


Lớp 0 hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)