ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 7.6 GAM HỖN HỢP GỒM MỘT AXIT

     

Đốt cháy trọn vẹn 7,6 gam lếu láo hợp gồm một axit cacboxylic no, 1-1 chức, mạch hở với một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân từ không giống nhau) chiếm được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Tiến hành phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với năng suất 80% thu được m gam este. Cực hiếm của m

A.Bạn vẫn xem: Đốt cháy hoàn toàn 7.6 gam hỗn hợp gồm một axit

8,16

B.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 7.6 gam hỗn hợp gồm một axit

4,08

C. 2,04

D.6,12


*

Đáp án B

Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, 1-1 chức, mạch hở với một ancol 1-1 chức (có số nguyên tử cacbon vào phân tử không giống nhau) thu được 0,3 mol CO2 cùng 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam X với H = 80% chiếm được m gam este. Quý hiếm của m là:

A. 6,12 gam.

B. 3,52 gam.

C. 8,16 gam.

D. 4,08 gam.

Lớp 0Hóa học10

Đốt cháy trọn vẹn 5,4 gam các thành phần hỗn hợp X có một axit cacboxylic no 1-1 chức với một ancol đối kháng chức Y, chiếm được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Triển khai phản ứng este hóa 5,4 gam X với hiệu suất 80% chiếm được m gam este. Quý hiếm của m là:

A. 2,04

B. 2,55

C. 1,86

D. 2,20

Lớp 0Hóa học10

Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam tất cả hổn hợp X bao gồm một axit cacboxylic no đơn chức và một ancol 1-1 chức Y, thu được 0,2 mol CO2 cùng 0,3 mol H2O. Triển khai phản ứng este hóa 5,4 gam X với hiệu suất 80% nhận được m gam este. Cực hiếm củam là:

A. 2,04

B. 2,55

C. 1,86

D. 2,20

Lớp 0Hóa học10

Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam tất cả hổn hợp X gồm một axit cacboxylic no đối kháng chức với một ancol đơn chức Y, thu được 0,2 mol CO2 với 0,3 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 5,4 gam X với công suất 80% nhận được m gam este. Giá trị của m là

A. 2,04

B. 2,55

C. 1,86

D. 2,20

Lớp 0Hóa học10

Đốt cháy trọn vẹn 5,4 gam tất cả hổn hợp X tất cả một axit cacboxylic no solo chức với một ancol solo chức Y, chiếm được 0,2 mol CO2 với 0,3 mol H2O. Tiến hành phản ứng este hóa 5,4 gam X với năng suất 80% nhận được m gam este. Giá trị của m là

A. 2,04 gam

B.2,55 gam

C. 1,86 gam

D. 2,20 gam.

Lớp 0Hóa học10

Đốt cháy trọn vẹn 5,4 gam hỗn hợp X có một axit cacboxylic no đơn chức và một ancol đơn chức Y, thu được 0,2 mol CO2 với 0,3 mol H2O. Triển khai phản ứng este hóa 5,4 gam X với năng suất 80% nhận được m gam este. Cực hiếm của m là

A. 2,04.

C.

Xem thêm: Trong Chương Trình Hằng Có Đặc Điểm Nào Sau Đây, Trong Tin Học, Hằng Là Đại Lượng

1,86.

D. 2,20.

Lớp 0Hóa học10

Đốt cháy trọn vẹn 10,8 gam các thành phần hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đối chọi chức với một ancol đơn chức, sau bội nghịch ứng nhận được 0,4 mol CO2và 0,6 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 5,4 gam X với công suất 60% nhận được m gam este. Quý giá của m là

A. 3,06

B. 4,25

C. 1,53.

D. 8,5.

Lớp 0Hóa học10

Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam tất cả hổn hợp X tất cả một axit cacboxylic no, đối kháng chức cùng một ancol 1-1 chức, sau phản nghịch ứng thu được 0,4 mol CO2 với 0,6 mol H2O. Triển khai phản ứng este hóa 5,4 gam X với hiệu suất 60% nhận được m gam este. Quý hiếm của m là

A. 1,53.

B. 3,06.

C. 4,25.

D. 8,5.

Lớp 0Hóa học10

Hỗn vừa lòng Z tất cả ancol X no, mạch hở cùng axit cacboxylic Y no, đối kháng chức, mạch hở (X và Y tất cả cùng số nguyên tử C vào phân tử). Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol Z cần 31,36 lít (đktc) khí O2, thu được 26,88 lít (đktc) khí CO2 cùng 25,92 gam H2O. Mặt khác, nếu đun cho nóng 0,4 mol Z cùng với H2SO4 sệt để triển khai phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì nhận được m gam este. Giá trị của m là

A. 10,4.

B.36,72 gam.

C.10,32 gam.

D.

Xem thêm: Câu Hỏi Khi Nói Lực Là Một Đại Lượng Vectơ Là Gì, Đại Lượng Vectơ Là Gì

12,34 gam.

Lớp 0Hóa học tập 10

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)