ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 0 2 MOL MỘT ANCOL X

  -  Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 0 2 mol một ancol x

Cho Na tính năng vừa đầy đủ với 1,24 gam tất cả hổn hợp 3 ancol solo chức X, Y, Z thấy bay ra 0,336 lít khí H2 (đkc). Trọng lượng muối natri ancolat nhận được là:


Cho m gam một ancol no, đơn chức qua bình đựng CuO dư, nung nóng. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn vào bình bớt 0,32 gam. Tất cả hổn hợp thu được có tỉ khối so với hidro là 15,5. Quý hiếm của m là:


Khi đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp hai ancol no, đối kháng chức, mạch hở chiếm được V lít khí CO2 (đktc) với a gam H­2O. Biểu thức tương tác giữa m, a và V là :


Cho X là hợp chất thơm; a mol X bội nghịch ứng vừa không còn với a lít dung dịch NaOH 1M. Còn mặt khác nếu mang đến a mol X bội nghịch ứng với na (dư) thì sau phản bội ứng nhận được 22,4a lít H2 (ở đktc). Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là:


Cho những chất sau : etanol, glixerol, etylen glicol. Chất không phối hợp được Cu(OH)2 ở ánh sáng phòng là:


Đốt cháy các thành phần hỗn hợp 2 ancol no đồng đẳng bao gồm số mol bởi nhau, ta nhận được khí CO2 cùng hơi nước tất cả tỉ lệ số mol nCO2 : nH2O = 3 : 4. Vậy phương pháp phân tử của 2 ancol là:


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp M bao gồm hai ancol X với Y là đồng đẳng tiếp đến của nhau, thu được 0,3 mol CO2 với 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol tất cả hổn hợp M chức năng với na (dư), thu được không tới 0,15 mol H2. Phương pháp phân tử của X, Y là:


Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hidroxit. Số cặp chức năng được cùng nhau là:
Xem thêm: Dung Dịch X Có Chứa 0 07 Mol Na+ +; 0,02 Mol So42, 0,02 Mol So42

Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X có 0,1 mol etilen glicol và 0,2 mol ancol M nhận được 35,2 gam CO2 cùng 19,8 gam H2O. Khía cạnh khác mang đến m gam X phản bội ứng hoàn toàn với mãng cầu dư nhận được 0,3 mol H2. Vậy ancol M là:


Cho 0,8 mol các thành phần hỗn hợp A bao gồm 3 ancol có công thức phân tử thứu tự là C2H6O2, C3H8O2 cùng C5H12O2 bội nghịch ứng toàn vẹn với Na, phản ứng chấm dứt thu được V lít H2 (đktc). Vậy quý giá của V là


Để pha trộn được m-nitrophenol từ benzen:

*

Người ta thực hiện các tiến trình sau:


Đề hydrat hóa 6 gam một rượu thì chiếm được 1,68 lít anken với công suất phản ứng là 75%. Công thức tổng quát của rượu kia là:


Cho Na công dụng với etanol dư sau đó chưng chứa đuổi hết etanol dư rồi đổ nước vào, bỏ thêm vài giọt quỳ tím thì thấy dung dịch


Cho m gam hỗn hợp M tất cả metanol, etanol với propenol phản ứng đầy đủ với mãng cầu thu được V lít H2 (đktc) cùng (m + 3,52) gam muối. Vậy quý hiếm của V là:


Khối lượng của tinh bột buộc phải dùng trong quá trình lên men để chế tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46o là (biết năng suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)
Xem thêm: Soạn Bài Ca Nhà Tranh Bị Gió Thu Phá Lớp 7 : Bài Ca Nhà Tranh Bị Gió Thu Phá

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam