ĐỐT CHÁY A MOL X LÀ TRIESTE CỦA GLIXEROL

     

Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol cùng với axit đối kháng chức mạch hở thu được b mol CO2 cùng c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa m gam X buộc phải 6,72 lít H2 (đktc) thu được 39 gam một thành phầm Y. Ví như đun m gam X cùng với dung dịch đựng 0,7 mol NaOH cho phản ứng trả toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan có khối lượng là
Bạn đang xem: đốt cháy a mol x là trieste của glixerol

Bước 1: Tính số link pi trong X

Áp dụng phương pháp khi đốt cháy hợp hóa học hữu cơ bất kì ta luôn có:  

Với kX là số liên kết pi + vòng vào X => kX

Bước 2: Xác định cân nặng của X.

=>$m_X = m_Y - m_H_2$

Bước 3: Tính nX, nglixerol

$egingatheredX ext + ext 2H_2 o Y hfill \= > n_X = ext n_Y = ext dfracn_H_22 hfill \n_C_3H_5left( OH ight)_3 = n_X hfill \ endgathered $

Bước 4: Tính khối lượng chất rắn

$m_c.ran = m_X + m_NaOH - m_C_3H_5(OH)_3$


Phương pháp giải bài bác tập thủy phân este nhiều chức --- Xem bỏ ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV xechieuve.com.vn


$- n_X = dfracn_CO_2 ext - ext n_H_2O4 = > k = 5$

$ - BTKL:m_X ext + m_H_2 = ext m_Y ext => m_X = m_Y - ext m_H_2 ext = ext 38,4$

- Do X là trieste nên số liên kết pi trong cội hidrocacbon = 2

$egingatheredX ext + ext 2H_2 o Y hfill \= > n_X = ext n_Y = ext dfracn_H_22 ext = ext 0,15 = > n_C_3H_5left( OH ight)_3 = n_X = 0,15mol hfill \ endgathered $

$egingathered- BTKL:m_X ext + ext m_NaOH ext = ext m_ran ext + ext m_C_3H_5left( OH ight)_3 hfill \= > m_ran = 52,6g hfill \ endgathered $


Đáp án buộc phải chọn là: b


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập thủy phân este nhiều chức Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Thủy phân este có dạng RCOO – R’COO – R’’ trong môi trường thiên nhiên kiềm thu được


Thủy phân R1COO – R – OOC – R2 trong môi trường thiên nhiên kiềm thu được:


Este nào sau đây thủy phân thu được 2 muối và 1 ancol?


Thủy phân este X thu được 1 muối cùng 1 ancol, X cấp thiết là:


Hợp chất hữu cơ mạch hở X có bí quyết phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra nhị ancol đơn chức tất cả số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp hai nhau. Công thức của X


Chất cơ học X tất cả công thức phân tử là C5H6O4. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH dư, chiếm được một muối với một ancol. Công thức cấu trúc của X rất có thể là


Hợp hóa học hữu cơ X đựng C, H, O mạch thẳng gồm phân tử khối là 146. X không chức năng với Na. Lấy 14,6 gam X tính năng với 100ml dd NaOH 2M thu được 1 muối với 1 rượu. CTCT X rất có thể là:


X là este của glixerol cùng axit hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi kêt nạp tất cả sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2dư nhận được 60g kết tủa. X tất cả công thức cấu trúc là:


Một este X mạch hở có khối lượng m gam. Khi thủy phân hoàn toàn m gam X bởi dung dịch KOH mang dư, sau khoản thời gian phản ứng chấm dứt thu được m1 gam một ancol Y (Y không có chức năng phản ứng với Cu(OH)2) cùng 18,20 gam các thành phần hỗn hợp muối của nhị axit cacboxylic đối chọi chức. Đốt cháy trọn vẹn m1gam Y bởi oxi dư, nhận được 13,2 gam CO2 cùng 7,20 gam H2O. Cực hiếm của m là


Este X được tạo ra thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic 1-1 chức. Trong phân tử este tất cả số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi mang lại m gam X chức năng với dung dịch NaOH dư thì lượng NaOH sẽ phản ứng là 10 gam. Cực hiếm của m là:
Xem thêm: Viết Bài Văn Kể Về Chuyến Du Lịch Đà Lạt Và Đà Nẵng, Kể Về Chuyến Đi Đà Lạt Bằng Tiếng Anh (4 Mẫu)

Cho 21,8 gam chất hữu cơ X mạch hở chỉ đựng một một số loại nhóm chức tác dụng với 1 lít hỗn hợp NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối cùng 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết bởi vì 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. Công thức kết cấu của X là


Đun lạnh 0,1 mol X với lượng vùa dùng dd NaOH thu được 13,4g muối hạt của axit hữu cơ nhiều chức B cùng 9,2g ancol đơn chức C. Biết 9,2g C hoàn toàn có thể tích bởi 6,4g oxi. Khẳng định CTCT của X:


Khi thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este X tiêu tốn hết 5,6g KOH. Mặt khác, lúc thủy phân 5,475g este đó thì tiêu tốn hết 4,2g KOH và thu được 6,225g muối. Vậy CTCT este là:


Este nhị chức X có công thức phân tử C6H10O4 được chế tạo từ axit cùng ancol đều phải sở hữu mạch cacbon ko phân nhánh. Số công thức cấu trúc của X vừa lòng là?


Hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức C5H6O4. X tính năng với NaOH trong hỗn hợp theo tỉ lệ thành phần mol tương xứng 1 : 2, tạo ra muối của axit cacboxylic no Y cùng ancol Z. Dẫn Z qua CuO, nung nóng, chiếm được andehit T khi thâm nhập phản ứng tráng bạc, sinh sản Ag theo tỉ trọng mol tương xứng 1 : 4. Biết Y không tồn tại đồng phân như thế nào khác. Phát biểu nào sau đây đúng:


Este nhị chức, mạch hở X bao gồm công thức phân tử C6H8O4. X được tạo nên thành trường đoản cú axit cacboxylic Y và hai ancol Z cùng T. Lúc đun ancol Z cùng với H2SO4 sệt ở 170oC không tạo thành anken. Nhấn xét nào sau đây đúng?


Ba hóa học hữu cơ A, B, D bao gồm cùng CTPT C6H10O4, mạch thẳng, không chức năng với Na. Biết rằng khi tác dụng với dd NaOH thì A tạo thành 1 muối và 2 ancol sau đó nhau trong dãy đồng đẳng, B chế tác thành 2 muối với 1 ancol, D tạo thành thành 1 muối và 1 ancol. đánh giá nào sau đây không đúng?


Cho 13,8 gam glixerol (A) phản ứng cùng với axit hữu cơ đối kháng chức B, chỉ thu được hóa học hữu cơ X có cân nặng bằng 1,18 lần cân nặng của glixerol ban đầu; hiệu suất phản ứng là 73,35%. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?


Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol cùng với axit 1-1 chức mạch hở chiếm được b mol CO2 cùng c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa m gam X yêu cầu 6,72 lít H2 (đktc) chiếm được 39 gam một thành phầm Y. Giả dụ đun m gam X cùng với dung dịch đựng 0,7 mol NaOH mang lại phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được chất rắn khan có trọng lượng là


Hợp hóa học hữu cơ X mạch hở bao gồm công thức phân tử C4H6O4. Biết rằng khi đun X với hỗn hợp bazơ tạo thành 2 muối với 1 ancol no 1-1 chức mạch hở. Cho 17,7 gam X tính năng với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được khối lượng chất rắn khan là:


X là este mạch hở bởi vì axit no A cùng ancol no B chế tạo ra ra. Khi mang lại 0,2 mol X bội nghịch ứng với NaOH thu được 32,8 gam muối. Để đốt cháy 1 mol B yêu cầu dùng 2,5 mol O2. Công thức kết cấu của X là:


Cho 0,01 mol một este X phản nghịch ứng trọn vẹn với 100 ml dd NaOH 0,2 M, sản phẩm tạo thành chỉ bao gồm một ancol Y và một muối bột Z cùng với số mol ngay số mol của X. Khía cạnh khác, lúc xà chống hoá hoàn toàn 1,29 gam este đó bằng một số lượng vừa đủ là 60 ml dd KOH 0,25 M, sau khoản thời gian phản ứng ngừng đem cô cạn hỗn hợp được 1,665 gam muối khan. CT của este X là:


Thủy phân trọn vẹn 4,84g este E bởi 1 lượng vừa đủ dung dịch NaOH, rồi cô cạn chỉ thu được tương đối nước và tất cả hổn hợp X có 2 muối bột (đều có trọng lượng phân tử > 68). Đốt cháy hoàn toàn lượng muối hạt trên nên dùng 6,496 lít O2 (đktc) , thu được 4,24g Na2CO3 ; 5,376 lít CO2 (đktc) với 1,8g H2O. Nguyên tố phần trăm khối lượng của muối có trọng lượng phân tử bé dại hơn vào X là :


Hidro hóa trọn vẹn (xúc tác Ni, nung nóng) m gam trieste X (tạo vì glixerol và các axit cacboxylic đối chọi chức, mạch hở) đề nghị vừa đầy đủ 1,792 lít H2 (đktc). Đun rét m gam X với dung dịch NaOH (lấy dư 25% đối với lượng nên thiết), sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y, nhận được 18,44 gam chất rắn khan. Biết trong phân tử X có chứa 7 liên kết ∏. Cực hiếm của m là


Este X gồm công thức phân tử C8H12O4. Xà chống hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối bột của nhì axit cơ học mạch hở X1, X2 đều 1-1 chức với một ancol X3. Biết X3 tính năng với Cu(OH)2 chế tác dung dịch màu xanh lam; X1 có phản ứng tráng bạc tình và X2 ko no, phân tử chỉ chứa một liên kết đôi (C=C), bao gồm mạch cacbon phân nhánh. Số đồng phân cấu trúc thỏa mãn của X là


Hỗn vừa lòng A có hai hóa học hữu cơ X(đơn chức) cùng Y( chứa 3 đội chức cùng loại) đểu tính năng với hỗn hợp NaOH. Để công dụng với m gam A đề nghị vừa đầy đủ 300 ml dung dịch KOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 33,6 gam muối bột của một axit hữu cơ cùng 4,6 gam một ancol. Đốt cháy trọn vẹn lượng ancol trên chiếm được 3,36 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Tổng số nguyên tử vào một phân tử X gần nhất với số nào sau đây


Este X gồm công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa trọn vẹn X bởi dung dịch NaOH, thu được bố chất cơ học Y, Z, T. Biết Y tính năng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Nung nóng Z với các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm NaOH với CaO, chiếm được CH4. Tuyên bố nào sau đây sai ?


Đun 39,2 gam hỗn hợp M có hai este mạch hở X, Y (đều tạo vày axit cacboxylic và ancol; X, Y hơn hèn nhau một nguyên tử cacbon) với hỗn hợp KOH vừa đủ, chiếm được một ancol Z tuyệt nhất và các thành phần hỗn hợp T gồm các muối. Đốt cháy toàn thể T đề xuất 0,66 mol O2, chiếm được 0,3 mol K2CO3; 34,12 gam lếu hợp có CO2 với nước. Phần trăm cân nặng của muối có khối lượng phân tử lớn số 1 trong tất cả hổn hợp T là


Cho sơ vật dụng phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3

(b) X1 + HCl → X4 + NaCl

(c) X2 + HCl → X5 + NaCl

(d) X3 + X4 → X6 + H2O

Biết X là hợp hóa học hữu mạch hở bao gồm công thức phân tử C5H8O4 và chứa hai chức este; X2, X3 đều phải có hai nguyên tử cacbon vào phân tử và cân nặng mol của X5 nhỏ dại hơn khối lượng mol của X3. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Tìm Hiểu Về Ấu Trùng Của Muỗi Sống Ở Đâu ? Vòng Đời Và Sinh Sản Của Muỗi

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.