ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA NIKELIN

  -  
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một dây dẫn thẳng bằng nikelin dài 20m, huyết diện 0,05 m m 2 . Điện trở suất của nikelin là 0,4. 10 - 6 Ω.m. Điện trở của dây dẫn này là

A. 0,16 Ω

B. 1,6

C. 16 Ω

D. 160 Ω
Bạn đang xem: điện trở suất của nikelin

*

Điện trở suất của nikelin là 0 , 4 . 10 - 6 Ω . M . Điện trở của dây dẫn nikelin dài 1m và bao gồm tiết diện 0,5 m m 2 là:

A. 0 , 4 . 10 - 6 Ω

B. 0 , 8 . 10 - 6 Ω

C. 0 , 4 Ω

D. 0 , 8 Ω

Một dây dẫn bằng Nikenli nhiều năm 20m, huyết diện 0 , 05 m m 2 . Điện trở suất của Nikenli 0 , 4 . 10 - 6 ω m . Điện trở của dây dẫn là:

A. 40ω

B. 80ω

C. 160ω

D. 180ω

Một dây dẫn nikelin nhiều năm 8m gồm điện trở suất là 0,40.10-6Ωm . Hỏi tiết diện của nó là bao nhiêu mm2? góp e : Đề thiếu các bạn nhé :). Phải bao gồm đoeẹn trở của dây nữa (tạm call là x rồi coi lại đề dứt thay quý hiếm là số vào là ok )

Tóm tắt :

(l=8m)

( ho=0,4.10^-6Omega m)

(R=x)

____________________

(S=?)

GIẢI :

Tiết diện của dây dẫn là :

(R= ho.dfraclS)

=> (S=dfrac ho.lR=dfrac0,4.10^-6.8x) ←(thay số đoạn x rồi suy ra hiệu quả nhé)

Vậy huyết diện của dây dẫn là...Bạn vẫn xem: năng lượng điện trở suất của nikelin

Một dây dẫn bởi nikelin lâu năm 20m, gồm điện trở 160 ôm với điện trở suất của nikelin là 0,4.10^-6. Hãy tính mặt đường kính, huyết diện của dây nhôm này

(R= hodfraclSRightarrow S=dfrac ho.lR=dfrac0,4.10^-6.20160=5.10^-8left(m^2 ight))

(S=dfracpi d^24Rightarrow d^2=dfrac4Spi=dfrac4.5.10^-8pi=6,4.10^-8)

(Rightarrow d=2,5.10^-4left(m ight)=0,25left(mm ight))

Một dây dẫn bởi nicrom dài 15m, tiết diện 0 , 3 m m 2 được mắc vào nhì điểm gồm hiệu điện cố kỉnh 220V. Biết điện trở suất của nicrom ρ = 1 , 1 . 10 - 6 Ω m . Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có giá trị là

A. I = 2A

B. I = 4A

C. I = 6A

D. I = 8A

Đáp án B

Điện trở dây nicrom R = ρ l / S = ( 1 , 1 . 10 - 6 . 15 ) / ( 0 , 3 . 10 - 6 ) = 55 Ω

Một dây đốt nóng ghi (100V-400W) được làm bằng dây nikelin gồm điện trở suất0,4.10^-6Omega m0,4.10-6Ωm, bao gồm tiết diện 0,4mm2,nối tiếp với biến trở, mắc vào hiệu điện cầm 220V

a)Tính điện trở và chiều nhiều năm dây đốt nóng

b)Mỗi ngày sử dụng dây đốt rét trong đôi mươi phút, đun sôi 2 lít nước có ánh sáng 200C. Tính hiệu suất của dây đốt nóng, biết nhiệt dung riêng biệt của nước là 4200 J/kg.K

Một dây nhôm lâu năm l 1 = 200m, máu diện S 1 = 1 m m 2 thì gồm điện trở R 1 = 5,6Ω. Hỏi một dây nhôm không giống tiết diện S 2 = 2 m m 2 cùng điện trở R 2 = 16,8Ω thì tất cả chiều nhiều năm l 2 là bao nhiêu?

Dây đầu tiên có: l 1 = 200m, S 1 = 1 m m 2 , R 1 = 5,6Ω

Dây đồ vật hai có: l 2 = ? m, S 2 = 2 m m 2 , R 2 = 16,8 Ω

Ta chọn thêm dây vật dụng 3 cùng vật liệu với 2 dây trên sao cho có:

l 3 = l 1 = 200m nhưng lại có tiết diện S 3 = S 2 = 2 m m 2 .

Như vậy dây 1 và dây 3 có cùng vật liệu và chiều dài, khác tiết diện
Xem thêm: Trình Bày Những Thành Tựu Văn Hóa Cổ Đại Phương Tây, Những Thành Tựu Văn Hóa Của Thời Cổ Đại

*Xem thêm: Cách Viết Thư Gửi Thư Cho Ông Già Noel Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

*

→ l 2 = 6 l 1 = 6.200 = 1200m

Một dây dẫn bằng nicrom lâu năm 15m, máu diện 0,3 mm2 được mắc vào nhì điểm gồm hiệu điện vậy U. Biết năng lượng điện trở suất của nicrom là một trong , 1 . 10 - 6 m Ω . Điện trở của dây dẫn có mức giá trị là:

A. 55Ω

B. 110 Ω

C. 220 Ω

D. 50 Ω

Cần có tác dụng một trở thành trở gồm điện trở lớn số 1 làm 30Ω bởi dây dẫn Nikêlin tất cả điện trở suất là 0,40. 10 - 6 Ω.m và tiết diện 0,5 m m 2 . Tính chiều lâu năm của dây dẫn.