Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha

  -  

Điện năng được truyền từ vị trí phát mang lại một khu dân cư bằng con đường dây một pha với năng suất truyền tài là 90%. Coi hao tầm giá điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên phố dây với không vượt quá 20%. Nếu năng suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và không thay đổi điện áp ở vị trí phát thì hiệu suất truyền sở hữu điện năng trên bao gồm đường dây đó là:

A.

Bạn đang xem: điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha

87,7%.

B. 89,2%.

C. 92,8%.

D. 85,8%.


*


Điện năng được truyền từ chỗ phát đến một khu dân cư bằng đường dây một trộn với hiệu suất truyền mua là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ vị tỏa nhiệt trên tuyến đường dây cùng không vượt thừa 20%. Nếu công suất sử dụng điện của khu cư dân này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở địa điểm phát thì công suất truyền tải điện năng trên bao gồm đường dây đó là A. 85,8%. B. 92,8%. C. 89,2%. D. 87,7%.

Điện năng được truyền từ chỗ phát cho một khu dân cư bằng đường dây một trộn với năng suất truyền thiết lập là 90%. Coi hao giá thành điện năng chỉ vày tỏa nhiệt trên phố dây cùng không vượt quá 20%. Nếu hiệu suất sử dụng điện của khu người dân này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở địa điểm phát thì năng suất truyền cài điện năng trên chính đường dây đó là

A. 85,8%.

B. 92,8%.

C. 89,2%.

D. 87,7%.


Điện năng được truyền từ nơi phát cho một khu cư dân bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền cài là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ bởi vì tỏa nhiệt trê tuyến phố dây và không vượt thừa 20%. Nếu công suất sử dụng điện của khu cư dân này tăng 10% và giữ nguyên điện áp ở địa điểm phát thì hiệu suất truyền download điện năng trên chủ yếu đường dây đó là: A. 88,86% B. 92,84%. C. 85,26%. D. 87,74%.

Điện năng được truyền từ chỗ phát cho một khu dân cư bằng con đường dây một trộn với hiệu suất truyền thiết lập là 90%. Coi hao giá thành điện năng chỉ vày tỏa nhiệt trê tuyến phố dây cùng không vượt thừa 20%. Nếu năng suất sử dụng điện của khu cư dân này tăng 10% và không thay đổi điện áp ở chỗ phát thì công suất truyền cài điện năng trên chính đường dây kia là:

A. 88,86%

B. 92,84%.

C. 85,26%.

D. 87,74%.


Điện năng được truyền từ nơi phát mang lại một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền thiết lập là 75%. Coi hao phí điện năng chỉ vì chưng tỏa nhiệt trên tuyến đường dây với không vượt vượt 40%. Nếu năng suất sử dụng điện của khu cư dân này tăng 25% và không thay đổi điện áp ở địa điểm phát thì năng suất truyền cài đặt điện năng trên bao gồm đường dây đó là A. 65,8% B. 79,2% C. 62,5% D. 87,7%

Điện năng được truyền từ khu vực phát mang lại một khu cư dân bằng con đường dây một pha với năng suất truyền sở hữu là 75%. Coi hao phí điện năng chỉ vày tỏa nhiệt trên đường dây với không vượt vượt 40%. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 25% và giữ nguyên điện áp ở địa điểm phát thì năng suất truyền cài điện năng trên chủ yếu đường dây kia là

A. 65,8% 

B. 79,2% 

C. 62,5% 

D. 87,7%


Điện năng được truyền từ nơi phát mang đến một khu cư dân bằng mặt đường dây một pha với năng suất truyền mua là k. Coi hao tầm giá điện năng chỉ vị tỏa nhiệt trên đường dây. Nếu năng suất truyền tải giảm n lần so với ban đầu và giữ nguyên điện áp ở khu vực phát thì hiệu suất truyền cài đặt điện năng trên thiết yếu đường dây chính là A. 1-1-k...

Điện năng được truyền từ khu vực phát cho một khu dân cư bằng con đường dây một trộn với năng suất truyền cài đặt là k. Coi hao giá tiền điện năng chỉ vì tỏa nhiệt trên phố dây. Nếu năng suất truyền tải sút n lần so với thuở đầu và không thay đổi điện áp ở chỗ phát thì công suất truyền cài điện năng trên bao gồm đường dây đó là

A.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật Và Bài Tập Có Lời Giải Từ A

 1-1-kn2

B. 1-1n+kn

C. 1-1-kn

D. 1-1n2+kn2


Điện năng được truyền từ khu vực phát cho một khu người dân bằng đường dây một pha với công suất truyền sở hữu là H. Coi hao chi phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên phố dây. Nếu hiệu suất truyền tải giảm k lần so với lúc đầu và giữ nguyên điện áp ở chỗ phát thì công suất truyền thiết lập điện năng trên chủ yếu đường dây chính là A. 1 – (1 – H)k2. B. 1 – (1 – H)k. C. 1 – (1 – H)/k. D. 1 – (1 – H)/k2.

Điện năng được truyền từ nơi phát mang đến một khu cư dân bằng con đường dây một trộn với công suất truyền cài là H. Coi hao tầm giá điện năng chỉ vày tỏa nhiệt trên đường dây. Nếu hiệu suất truyền tải giảm k lần so với ban đầu và không thay đổi điện áp ở vị trí phát thì hiệu suất truyền cài điện năng trên chính đường dây đó là

A. 1 – (1 – H)k2.

B. 1 – (1 – H)k.

C. 1 – (1 – H)/k.

D. 1 – (1 – H)/k2.


Điện năng được truyền từ địa điểm phát mang lại một khu cư dân bằng con đường dây một trộn với năng suất truyền download là k. Coi hao chi phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây. Nếu công suất truyền tải giảm n lần so với ban sơ và giữ nguyên điện áp ở khu vực phát thì công suất truyền cài đặt điện năng trên bao gồm đường dây chính là A.1−1−kn2B.1...

Điện năng được truyền từ khu vực phát mang lại một khu người dân bằng mặt đường dây một pha với năng suất truyền cài đặt là k. Coi hao giá thành điện năng chỉ vì chưng tỏa nhiệt trên phố dây. Nếu năng suất truyền tải giảm n lần so với thuở đầu và giữ nguyên điện áp ở chỗ phát thì công suất truyền cài đặt điện năng trên chủ yếu đường dây đó là

A.1−1−kn2

B.1−1n+kn

C.1−1−kn

D.1−1n2+kn2


Điện năng được truyền từ địa điểm phát mang lại một khu người dân bằng mặt đường dây một pha với năng suất truyền sở hữu là k. Coi hao tầm giá điện năng chỉ do tỏa nhiệt trê tuyến phố dây. Nếu hiệu suất truyền tải sút n lần so với ban sơ và giữ nguyên điện áp ở địa điểm phát thì công suất truyền thiết lập điện năng trên chính đuờng dây sẽ là A. 1-1n-kn2...

Điện năng được truyền từ chỗ phát mang đến một khu người dân bằng đường dây một pha với năng suất truyền cài đặt là k. Coi hao giá tiền điện năng chỉ vị tỏa nhiệt trên phố dây. Nếu công suất truyền tải bớt n lần so với thuở đầu và không thay đổi điện áp ở khu vực phát thì hiệu suất truyền mua điện năng trên chủ yếu đuờng dây kia là

A. 1-1n-kn2

B. 1-1n+kn

C. 1-1n-kn

D. 1-1n2-kn2


Điện năng được truyền xuất phát điểm từ một trạm phát mang đến một hộ tiêu thụ điện bằng đường dây một pha với năng suất truyền sở hữu là 82%. Coi hao phí tổn điện năng chỉ bởi vì tỏa nhiệt trên phố dây cùng không vượt vượt 30%. Nếu công suất sử dụng năng lượng điện hộ tiêu thụ tăng 25% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì công suất truyền sở hữu điện năng trên thiết yếu đường dây sẽ là A. 72,6%. B. 77,4%. C. 78,5,%. D. 75,6%.

Điện năng được truyền xuất phát từ một trạm phát mang đến một hộ tiêu thụ điện bởi đường dây một pha với hiệu suất truyền download là 82%. Coi hao mức giá điện năng chỉ bởi vì tỏa nhiệt trê tuyến phố dây cùng không vượt quá 30%. Nếu hiệu suất sử dụng năng lượng điện hộ tiêu hao tăng 25% và không thay đổi điện áp ở địa điểm phát thì hiệu suất truyền thiết lập điện năng trên chủ yếu đường dây kia là

A. 72,6%. 

B. 77,4%. 

C. 78,5,%. 

D. 75,6%.

Xem thêm: Giải Bài Toán Bằng Cách Làm Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình


Điện năng xuất phát điểm từ 1 trạm năng lượng điện phát điện được mang đến một khu vực tái định cư bằng đường dây truyền download một pha. Mang đến biết, nếu năng lượng điện áp từ nhì đầu tương truyền tăng trường đoản cú U lên 2U thì số hộ dân cư được trạm cung ứng đủ điện năng tăng từ 120 lên 144. Cho rằng chỉ tính mang lại hao phí trê tuyến phố dây, năng suất tiêu thụ điện của các hộ dân hồ hết như nhau, hiệu suất của trạm phát không đổi và hiệu công suất trong những trường vừa lòng đều bằng nhau. Số hộ dân mà trạm phân phát này cung cấp đủ điện năng khi năng lượng điện áp truyền rằng 4U là A. 1...
Đọc tiếp

Điện năng xuất phát điểm từ một trạm điện phát điện được mang đến một khu vực tái định cư bằng đường dây truyền sở hữu một pha. Cho biết, nếu năng lượng điện áp từ nhị đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ gia đình được trạm cung cấp đủ điện năng tăng trường đoản cú 120 lên 144. Nhận định rằng chỉ tính mang đến hao phí trên phố dây, năng suất tiêu thụ điện của các hộ dân hồ hết như nhau, hiệu suất của trạm phát không đổi và hiệu công suất trong số trường hợp đều bởi nhau. Số hộ dân cư mà trạm vạc này cung ứng đủ điện năng khi năng lượng điện áp tương truyền 4U là