ĐỊA LÝ LỚP 8 BÀI 35

     

Bài học này giúp những em học sinh dễ dàng nắm bắt được nội dung của bài học: biểu đồ vật mưa, biểu trang bị lưu lượng loại chảy, tài năng phân tích và xử trí số liệu khí hậu, thủy văn. Bên cạnh đó, phân tích quan hệ nhân quả thân mùa mưa và mùa người quen biết của sông ngòi vào chương trình. Mời các em thuộc tìm hểu bài bác học:Bài 35: thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam


1. Cầm tắt lý thuyết

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài bác tập SGK

3. Hỏi đáp bài xích 35 Địa lí 8


Bài tập 1: căn cứ vào bảng 35.1(trang 124 SGK 8)lượng mưa và mẫu chảy tại các lưu vực sông sau đây, hãy:

a) Vẽ biểu đồ dùng thể hiện cơ chế mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu giữ vực (mỗi lưu vực một biểu đồ)

b) Tính thời hạn và độ dài (số tháng) của mùa mưa cùng mùa bè đảng tại những lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng.

Bạn đang xem: địa lý lớp 8 bài 35

c) dấn xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa phe cánh trên từng lưu lại vực nói riêng với trên nước ta nói chung.

Bảng 35.1.LƯỢNG MƯA VÀ LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY THEO CÁC THÁNG trong NĂM

Lưu vực sông Hồng(trạm đánh Tây)

Tháng

1

2

3

4

5

6

Lượng mưa(mm)

19,5

25,6

34,5

104,2

222

262,8

Lưu lượng(m3/s)

1318

1100

914

1071

1893

4692

Lưu vực sông Hồng(trạm tô Tây)tiếp theo

Tháng

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa(mm)

315,7

335,2

271,9

170,1

59,9

17,8

Lưu lượng(m3/s)

7986

9246

6690

4122

2813

1746

Lưu vực sông Gianh(trạm Đồng Tâm)

Tháng

1

2

3

4

5

6

Lượng mưa(mm)

50,7

34,9

47,2

66

104,7

170

Lưu lượng(m3/s)

27,2

19,3

17,5

10,7

28,7

36,7

Lưu vực sông Gianh(trạm Đồng Tâm)tiếp theo

Tháng

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa(mm)

136,1

209,5

530,1

582

231

67,9

Lưu lượng(m3/s)

40,6

58,4

185

178

94,1

43,7

Cách làm:

a) Vẽ biểu trang bị thể hiện chính sách mưa và cơ chế dòng chảy trên từng lưu lại vực(mỗi lưu giữ vực một biểu đồ)

*

*

Biểu thứ lưu luongj lượng mưa của sông Hồng

*

Biểu đồ dùng lưu luongj lượng mưa của sông Gianh

b) Tính thời hạn và độ dài (số tháng) của mùa mưa với mùa bè đảng tại những lưu vực theo tiêu chuẩn vượt quý giá trung bình tháng.

Xem thêm: Gdcd 12 Bài 3 Trắc Nghiệm - Trắc Nghiệm Môn Gdcd Lớp 12 Bài 3 Online

Lưu vực sông Hồng:Mùa mưa lưu lại vực sông Hồng từ thời điểm tháng 5-10, lượng mưa mức độ vừa phải 263 mm. (trung bình mon 153 mm).Mùa lũ từ tháng 6-10, lưu giữ lượng nước vừa phải 6 547 m3/s (trung bình tháng 3632 m3/s).Lưu vực sông Gianh:Mùa mưa lưu giữ vực sông Gianh từ tháng 6 -11, lượng mưa trung bình 309,7 mm (trung bình mon 186 mm)Mùa lũ từ tháng 8-11, lưu giữ lượng vừa đủ 128,9 m3/s (trung bình tháng là 61,7 m3/s )

c) thừa nhận xét về quan hệ giữa mùa mưa cùng mùa bè lũ trên từng lưu vực nói riêng cùng trên cả nước nói chung.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 6 Bài: Cách Tính Thời Gian Trong Lịch Sử

Lưu vực

Các mon của mùa lũtrùng hợp với cáctháng mùa mưa

Các tháng của mùa lũkhông trùng thích hợp vớicác mon mùa mưa

Sông Hồng

6, 7, 8, 9

5

Sông Gianh

8, 9, 10, 11

8

Lưu vực sông Hồng:Mùa mưa trùng cùng với mùa lũ, bầy lớn nhất vào thời điểm tháng 8 và là tháng tất cả lượng mưa béo nhất.Lưu vực sông Gianh:mùa mưa từ thời điểm tháng 6-11 nhưng mà mùa lũ từ thời điểm tháng 8-11. Mưa phệ nhất trong thời điểm tháng 10 nhưng bè lũ lại khủng nhất trong thời điểm tháng 9. Vậy tháng 6 cùng 7 tất cả mưa nhưng chưa có lũ.