Đề kiểm tra đại số 8 chương 4 tự luận

     

Bộ 5 đề đánh giá 1 huyết Chương 4 Đại số 8 năm 2018dưới đâytổng phù hợp lại hồ hết kiến thức đặc trưng trong quá trình học nhằm giúp các em rèn luyện và tìm hiểu thêm thêm.Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu íchgiúp các em sẵn sàng thật xuất sắc kiến thức để gia công bài thi đạt tác dụng cao. Chúc các em ôn bài xích thật giỏi !


BỘ 5 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ

MÔN TOÁN – LỚP 8

ĐỀ 1:

I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm).

Bạn đang xem: đề kiểm tra đại số 8 chương 4 tự luận

Câu 1: giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong những bất phương trình sau ?

A. 2x + 3 2x + 5 C. 5 - x > 3x - 12 D.- 4x > x + 5

Câu 2: trong các bất phương trình sau bất phương trình nào trong các bất phương trình số 1 một ẩn.

A. 3x - 3 Câu 3: Nghiệm của bất phương trình: -2x > 10:

A. X > 5 B. X -5 D. X Câu 4: Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình 3 – x – 4

Câu 5: đến a > b. Đánh lốt x vào ô tương ứng trong số câu sau:

STT

Câu

Đúng

Sai

a,

(frac35,a,, > frac35,,b)

b,

-15 a > -15 b

c,

4 – 2a


Câu 6: Nối câu A cùng với câu B thế nào cho phù hợp.

*


II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm): tìm kiếm x sao cho:

a) giá trị của biểu thức 3x - 2 ko âm?

b) quý giá của biểu thức(frac5,, - ,,2x6) to hơn giá trị biểu thức (frac3,, + ,,x2)

Câu 2: (3 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập hòa hợp nghiệm trên trục số.

a) (4x ge 3x - 5) b) (frac2x + 3 - 4 ge frac4 - x - 3)

Câu 3: (1điểm): Giải những phương trình sau

a) |-2x| = x +6 b) |x-2| - 3x + 4=0

Câu 4: (0,5điểm): chứng tỏ bất đẳng thức: a2 + b2 +2 (ge )2(a + b ) .

Xem thêm: Bài C8 Trang 20 Sgk Vật Lí 8 : Trang 20 Sgk Vật Lý Lớp 8, Bài C8 Trang 20 Sgk Vật Lí Lớp 8

ĐỀ 2:

I. Trắc nghiệm (3đ)

Câu 1: Bất phương trình làm sao sau đó là bất phương trình hàng đầu một ẩn:

A. 0x + 3 > 0

B. X2 + 1 > 0

C. X + y 1

Câu 2: Hình vẽ tiếp sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình như thế nào ?

*

A. X - 5 (le ) 0

B. X - 5 (ge )0

C. X(le ) – 5

D. X (ge )–5

Câu 3: cho bất phương trình: - 5x+10 > 0. Phép biến hóa đúng là:

A. 5x > 10

B. 5x > -10

C. 5x

Câu 4: : Nghiệm của bất phương trình - 2x > 10 là:

A. X > 5

B. X -5

D. X

Câu 5: mang đến |a| = 3 với a

A. A = 3

B. A = –3

C. A = 3

D. 3 hoặc – 3

Câu 6: mang đến a > b. Bất đẳng thức tương tự với nó là:

A. A + 2 > b + 2

B. – 3a – 4 > - 3b – 4

C. 3a + 1

II. Tự luận: (7đ )

Câu 1: (3,0 đ ) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số :

a) 3x + 5 2 – 3y2 – 2xy +10x +14y – 18 ; thời gian đó quý hiếm của x, y là bao nhiêu?

ĐỀ 3:

Trắc nghiệm:(3 đ)

Câu 1. đến x y – 3 B. 3 – 2x ay D.(ax le ay)

Câu 3. Bất phương trình nào dưới đó là bất phương trình hàng đầu một ẩn?

A. (frac12x + 1 > 0) B. 0.x + 5 > 0

C. 2x2 + 3 > 0 D (frac12x + 2) - 3} ight})

Câu 5.

Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Không Ngủ Được Của Tác Giả Hồ Chí Minh, Chùm Thơ Đêm Khuya Thao Thức, Không Ngủ Được

quý giá x = 2 là nghiệm của BPT nào trong các BPT sau?

A. 3x + 3 > 9 B. –5x > 4x + 1

C. X – 2x 5 – x

Câu 6: mẫu vẽ bên màn trình diễn tập nghiệm của bất phương trình:

*

A. X 2

II. Tự luận: (7đ)

Bài 1: (1,5đ) mang lại a.Để xem vừa đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và lựa chọn Xem online và cài về.