Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 8 Chương 3

  -  

Bài 1. Chứng minh rằng: (left( a + b ight)^2 - left( a - b ight)^2 = 4ab.) 

Bài 2. Rút gọn gàng biểu thức: (left( a + 2 ight)^2 - left( a + 2 ight)left( a - 2 ight).)

Bài 3. Tìm x, biết: (left( 2x + 3 ight)^2 - 4left( x - 1 ight)left( x + 1 ight) = 49.)

Bài 4. Tìm giá trị của biểu thức: 

(P = left( x + 3 ight)^2 + (x - 3)(x + 3) - 2(x + 2)(x - 4)) , cùng với (x = - 1 over 2.)
Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút toán 8 chương 3

LG bài bác 1

Phương pháp giải:

Sử dụng:

(left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: 

(left( a + b ight)^2 - left( a - b ight)^2)

(= left( a^2 + 2ab + b^2 ight) - left( a^2 - 2ab + b^2 ight))

( = a^2 + 2ab + b^2 - a^2 + 2ab - b^2 )

(= 4ab) (đpcm).


LG bài xích 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

(left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(left( a + 2 ight)^2 - left( a + 2 ight)left( a - 2 ight))

(= left( a^2 + 4a + 4 ight) - left( a^2 - 4 ight) = 4a + 8.)


LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

(left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2) 

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: 

(left( 2x + 3 ight)^2 - 4left( x - 1 ight)left( x + 1 ight) =49)

( Rightarrow left( 4x^2 + 12x + 9 ight) - 4left( x^2 - 1 ight)=49)

( Rightarrow 4x^2 + 12x + 9 - 4x^2 + 4=49)

(Rightarrow 12x + 13=49)

(Rightarrow 12x=36)

(Rightarrow x=3)

Vậy (x = 3.)


LG bài bác 4

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

(left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2) 

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(P = left( x + 3 ight)^2 + (x - 3)(x + 3) - 2(x + 2)(x - 4)) 

( = x^2 + 6x + 9 + x^2 - 9 - 2left( x^2 - 4x + 2x - 8 ight))

( = x^2 + 6x + 9 + x^2 - 9 - 2x^2 + 8x - 4x + 16 )

(= 10x + 16) 

Với (x = - 1 over 2,) ta có: (P = 10.left( - 1 over 2 ight) + 16 = 11.)

xechieuve.com.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ


Xem thêm: Số Oxi Hóa Của P Trong Phân Tử H3Po4 Photpho Có Số Oxi Hóa Là +5

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp xechieuve.com.vn


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng xechieuve.com.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Top 18 Thực Vật C3 Là Gì Cho Ví Dụ Về Thực Vật C3, Thực Vật Cam Là Gì

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép xechieuve.com.vn nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.