Đề Cương Hóa 10 Học Kì 2

     

+ Thuộc team VIIA, dễ nhận thêm một electron để đạt cấu hình chắc chắn của khí thi thoảng khi thâm nhập phản ứng hóa học

=> X + 1e → X- (X : F , Cl , Br , I )

+ Phân tử dạng X2 như F2 khí màu sắc lục nhạt, Cl2 khí màu kim cương lục, Br2 lỏng gray clolor đỏ, I2 tinh thể tím

+ F có độ âm điện lớn số 1 , chỉ gồm số oxi hoá –1. Những halogen sót lại ngoài số oxi hoá –1 còn có số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7

II. CLO

+ Là chất khí, màu rubi , mùi hương xốc , độc cùng nặng hơn không khí.

Bạn đang xem: đề cương hóa 10 học kì 2

+ Phân tử Cl2 tất cả một links cộng hóa trị, dễ dãi tham gia phản nghịch ứng hóa học. 

+ Clo có tính oxh mạnh, tuy vậy nó cũng biểu thị tính khử trong một vài phản ứng hóa học

1.Tính hóa học hoá học

a. Tác dụng với kim loại 

Clo tác dụng với phần nhiều các kim loại tạo ra muối clorua (KL sau phản bội ứng tất cả hóa trị cao nhất)

2Na + Cl2(xrightarrowt^0) 2NaCl

 2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2FeCl3

Cu + Cl2 (xrightarrowt^0) CuCl2

b. Tác dụng cùng với phim kim

(cần bao gồm nhiệt độ hoặc bao gồm ánh sáng)

H2 + Cl2 (xrightarrowt^0) 2HCl

2P + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2PCl3

Cl2không tác dụng trực tiếp với O2.

c. Chức năng với một số hợp chất gồm tính khử:

H2S + Cl2 → 2HCl + S

3Cl2 + 2NH3 → N2 + 6HCl

Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

d. Cl2 còn gia nhập phản ứng với vai trò vừa là chất oxh, vừa là chất khử.

+ Tác dụng cùng với nước : khi hoà chảy vào nước , một phần Clo tính năng (Thuận nghịch)

Cl2 + H2O ( ightleftarrows )HCl + HClO( Axit hipoclorơ)

Axit hipoclorơ có tính oxy hoá mạnh, nó tiêu diệt các màu chính vì thế nước clo giỏi clo ẩm có tính tẩy màu.


+ công dụng với hỗn hợp bazơ

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O ( nước javel)

2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) KClO3 + 5KCl + 3H2O

 + Tác dụng với muối

Cl2+ 2NaBr → 2NaCl + Br2

3Cl2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

2.Điều chế : Nguyên tắc là khử các hợp chất Cl- tạo Cl0

a. Trong phòng thí nghiệm: Cho HCl đậm đặc chức năng với những chất oxh mạnh

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2NaCl+2H2O(xrightarrowdp extdd/cmn) 2NaOH + Cl2 + H2


2NaCl (xrightarrowdpnc)2Na+ Cl2 ­

b. Vào công nghiệp: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa gồm màng ngăn

*

III. AXIT CLOHIDRIC (HCl) :

Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính chất hoá học của một axit mạnh

1. đặc điểm hóa học

a. Tác dụng chất chỉ thị

 Dung dịch HCl có tác dụng quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

b. Tác dụng sắt kẽm kim loại (đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học) hiện ra muối (với hóa trị thấp của kim loại) và giải phóng khí H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu không tác dụng với HCl

c. Tác dụng oxit bazơ , bazơ tạo muối cùng nước

 NaOH HCl → NaCl + H2O

d. Tác dụng muối hạt (theo điều khiếu nại phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 ­

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 ( dùng làm nhận biết gốc clorua )

Ngoài đặc điểm đặc trưng là axit , hỗn hợp axit HCl đặc còn miêu tả vai trò chất khử khi tính năng chất oxi hoá bạo gan như KMnO4 , MnO2 ……

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2. Điều chế

Phương pháp sunfat: đến NaCl tinh thể vào H2SO4 đặc

2NaCltt + H2SO4 (xrightarrowt^0>400^0C) Na2SO4 + 2HCl

NaCltt + H2SO4 (xrightarrow{t^04 + HCl

Phương pháp tổng hợp: mang lại hidro tính năng với clo

H2 + Cl2 (xrightarrowas) HCl


Chứa ion âm clorua (Cl-) và những ion dương kim loại

Một số muối bột clorua thông dụng:

+ NaCl dùng làm ăn, cung cấp khí clo, NaOH, axit HCl

+ KCl phân kali

+ ZnCl2 tẩy gỉ khi hàn, chống mục gổ

+ CaCl2 chất chống ẩm

V. HỢP CHẤT CHỨA OXI CỦA CLO 

NƯỚC JAVEN là lếu hợp bao gồm NaCl, NaClO với H2O bao gồm tính ôxi hóa mạnh, có tính tẩy màu, được điều chế bằng biện pháp dẫn khí Clo vào hỗn hợp NaOH (KOH)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO ( bao gồm tính tẩy màu)

(Cl2 + 2KOH →KCl + KClO + H2O)

2.KALI CLORAT công thức phân tử KClO3 là chất oxh bạo phổi thường dùng điều chế O2 trong phòng thí nghiệm

2KClO3 (xrightarrowt^0)2KCl + O2 ­

KClO3 được pha trộn khi dẫn khí clo vào hỗn hợp kiềm đặc đã có được đun nóng mang đến 1000c

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) 5KCl + KClO3 + 3H2O


3.CLORUA VÔI là muối lếu láo tạp công thức phân tử CaOCl2 là hóa học oxh mạnh, được điều chế bằng bí quyết dẫn clo vào dung dịch Ca(OH)2 đặc:

Cl2 + Ca(OH)2(đ) → CaOCl2 + H2O

2Ca(OH)2(l) + 2Cl2 CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

5. MỘT SỐ AXIT CÓ CHỨA NGUYÊN TỬ CLO

HClO: axit hipo cloro

HClO2: axit cloro

HClO3: axit cloric

HClO4: axit pecloric

*

VI. FLO là hóa học OXH mạnh, gia nhập phản ứng với các kim loại và đúng theo chất

1. Hoá tính

 a.Tác dụng với kim loại và phi kim

Ca + F2 → CaF2

2Ag + F2 → 2AgF

3F2 + 2Au → 2AuCl3

3F2+ S → SF6

b.Tác dụng cùng với hidro

Phản ứng xảy ra mạnh hơn các halogen khác.

Hỗn hợp H2 ,F2 nổ mạnh bạo trong bóng tối

H2 + F2 → 2HF

Khí HF tung vào nước tạo ra dung dịch HF. Dung dịch HF là axit yếu, nhất là hòa rã được SiO2

4HF + SiO2 →2H2O + SiF4

(sự làm mòn thủy tinh được áp dụng trong kĩ thuật tự khắc trên kính như vẽ tranh tương khắc chữ).

Xem thêm: Cho Cl2 Tác Dụng Với 30 9 Gam Nabr Sau Một Thời Gian Thu Được 26,45 Gam Muối X


c.Tác dụng cùng với nước

Khí flo qua nước sẽ làm bốc cháy nước (do giải tỏa O2).

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

 Phản ứng này lý giải vì sao F2 ko đẩy Cl2 , Br2 , I2 ra khỏi dung dịch muối bột hoặc axit trong những khi flo gồm tính oxh bạo phổi hơn .

2.Điều chế HF bằng cách thức sunfat

CaF2(tt) + H2SO4(đđ) → CaSO4 + 2HF ­

VII. BROM VÀ IOT 

1.Tác dụng với kim loại

2Na + Br2→2NaBr

2Na + I2 → 2NaI

2.Tác dụng cùng với hidro

H2 + Br2 →2HBr

H2+I2 ↔ 2HI (phản ứng thuận nghịch)

HBr, HI tan trong nước chế tác thành dung dịch axit

Tính axit : HI > HBr > HCl

Các axit HBr , HI gồm tính khử mạnh có thể khử được axit H2SO4 đặc

2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + H2O

8HI + H2SO4 → 4I2 + H2S + 4H2O

2HI + 2FeCl3 → FeCl2 + I2 + 2HCl

VIII. NHẬN BIẾT dùng Ag+ (AgNO3) để nhận biết các gốc halogenua

*

B. NHÓM OXI - LƯU HUỲNH

I. OXI

1. Đơn hóa học oxi


- nằm tại ô số 8, chu kì 2, nhóm VI A

- CTPT : O = O

=> là 1 trong những phi kim điển hình, gồm tính OXH dũng mạnh (độ âm điện chỉ với sau F)

* tính chất vật lý

Là hóa học khí, không màu, không mùi, ko tan trong nước, nặng hơn không khí. Bảo trì sự sống cùng sự cháy. 

* tính chất hóa học

+, chức năng với số đông kim một số loại (trừ Au, Pt) tạo ra oxit kim loại

+, T/d với hidro: 

 H2 + O2 → H2O

+, công dụng với phi kim khác: 

S + O2 → SO2

+, chức năng với một số hợp chất:

2O2 + CH4 → CO2 + 2H2O

* phương châm : Duy trì sự sống, cống hiến và làm việc cho động, thực vật

* Điều chế:

+, trong PTN:


KMnO4  (xrightarrowt^0) K2MnO4  + MnO2 + O2

+, vào CN:

- Chưng đựng phân đoạn bầu không khí lỏng.

- Điện phân nước bao gồm mắt hóa học điện li

+, vào tự nhiên

6CO2 + 6H2O (xrightarrowas) C6H12O6 + 6O2

2. Ozon

- CTPT: O3

 * đặc thù vật lý

Là chất khí, ngơi nghỉ thể lỏng có greed color nhạt, tan giỏi trong nước hơn so cùng với oxi

* đặc điểm hóa học

Ozon bao gồm tính oxh dạn dĩ hơn so với O2

Một số bội phản ứng hóa hoc minh chứng điều này:

O3 + 2Ag → Ag2O + O2

O3 + 2KI + H2O → I2 + 2KOH + O2

* Ứng dụng

- vô trùng nước, trị sâu răng, tẩy trắng,...

II. LƯU HUỲNH

1. Đơn hóa học lưu huỳnh (S)

* đặc thù vật lý

- Là hóa học rắn, color vàng có 2 dạng thù hình chính: Tà phương và đối chọi tà

- ko tan vào nước nhưng tan vào dung môi hữu cơ, có ánh nắng mặt trời sôi và ánh sáng nóng chảy tương đối cao

* tính chất hóa học

Là một phi kim trung bình.

Xem thêm: Giải Bài 12 Trang 13 Sgk Toán Lớp 8 Tập 2 Trang 13 Sgk Toán 8 Tập 2

S đối chọi chất gồm số OXH = 0

=> S vừa bao gồm tính khử cùng tính OXH

+, Tính khử: chức năng với phi kim: 

S + O2→ SO2

S + 3F2 → SF6

+, Tính OXH: tác dụng với H2 và kim loại

Hg + S → HgS

Fe + S (xrightarrowt^0)FeS

H2 + S (xrightarrowt^0) H2S

2. Hidro sunfua với axit sunfuhidric

* Tính hóa học vật lý: Là chất khí, không màu, nặng mùi trứng thối, nặng rộng không khí.

* Tính hóa học hóa học: 

- Axit sunfuhidric là một trong axit yếu, nó mang không thiếu tính chất của 1 axit

+, có tác dụng quỳ tím chuyển sang color hồng

+, tác dụng với bazơ => muối hạt + nước

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

+, chức năng với hỗn hợp muối

H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl

- Axit sunfuhidric có tính khử mạnh

+, công dụng với chất gồm tính OXH mạnh

2H2S + O2 → 2S + 2H2O

(phản ứng thiếu hụt oxi hoặc ở ánh nắng mặt trời thường)

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

(phản ứng dư oxi)

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

* Trạng thái từ nhiên: có trong nước suối, khí núi lửa, xác bị tiêu diệt người, động vật

3. Lưu hoàng dioxit

* đặc điểm vật lý: Là chất khí, không màu, hương thơm hắc, khôn cùng độc

* tính chất hóa học: là 1 trong những oxit axit

=> Mang không hề thiếu tính chất của một oxit axit


- SO2 tác dụng cùng với nước, bazơ cùng oxit bazơ

SO2 + H2O → H2SO3

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + CaO → CaSO3

- Vừa tất cả tính khử, vừa tất cả tính oxi hóa

Tính khử:

SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Tính oxi hóa:

SO2 + H2S → S + H2O

4. Sulfur trioxit

Tính hóa học vật lý: Là hóa học lỏng, không màu, tung vô hạn vào nước cùng axit sunfuric 

Tính hóa học hóa học: Lưu huỳnh trioxit là 1 trong oxit axit điển hình

Một số làm phản ứng hóa học:

SO3 + H2O → H2SO4

SO3 + CaO → CaSO4

SO3 + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O

5. Axit sunfuric

* đặc thù vật lý

Là chất lỏng sánh, ko màu, không bay hơi, cực kỳ háo nước, rã vô hạn vào nước

* đặc thù hóa học

a)  H2SO4 loãng mang không thiếu thốn tính hóa học của một axit thông thường

- có tác dụng quỳ tím đưa thành đỏ

- công dụng với kim loại hoạt động → giải phóng H2

H2SO4 + fe → FeSO4 + H2

H2SO4 + Cu (không phản nghịch ứng)

- tính năng với bazơ, oxit bazơ → muối bột + nước

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

- công dụng với muối → Muối bắt đầu và axit mới

H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 + H2O + CO2

b)  H2SO4 đặc có một vài tính chất đặc trưng

- Tính thoái hóa mạnh: 

Tác dụng phần nhiều các kim loại (Trừ Au, Pt) và những phi kim SO2, S, H2S

Cu +2H2SO4(đ)→ CuSO4 + SO2 + 2H2O

- Tính háo nước: chỉ chiếm nước của nhiều muối kết tinh, phân hủy các hợp hóa học hữu cơ chứa O, H