ĐỂ BÓNG ĐÈN LOẠI 120V-60W

     

Để bóng đèn loại (120V - 60W)sáng bình thường ở mạng điện tất cả hiệu điện nắm là $220V$, bạn ta cần mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có mức giá trị:
Bạn đang xem: để bóng đèn loại 120v-60w

+ Đọc các thông số trên biện pháp tiêu thụ điện

+ áp dụng biểu thức tính công suất: (P = UI)

+ sử dụng biểu thức định phép tắc Ôm: (I = dfracUR)


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: 1(0)Left( Cho Hỗn Hợp X Gồm Ancol Metylic, 1(0)Left( Cho Hỗn Hợp X Gồm Ancol M

Đồ thị thể hiện định giải pháp Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong đó (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện gắng giữa nhì đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ cái điện vào mạch có chiều với độ phệ là:

*
Xem thêm: Nam Á Có Mấy Miền Địa Hình ? Nêu Rõ Đặc Điểm Của Mỗi Miền? Nêu Rõ Đặc Điểm Của Mỗi Miền

*

Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin tất cả suất điện cồn (E = 1,5V), điện trở vào (r = 1Omega ). Điện trở mạch ngoài (R = 3,5Omega ). Cường độ cái điện làm việc mạch ngoài là:


Cho mạch điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$