Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Của Đoạn Mạch Mắc Nối Tiếp

     

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tò mò vậy đối với đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp thì Cường độ chiếc điện với Hiệu năng lượng điện thế trên đoạn mạch tiếp nối này được tính như thế nào?

I. Cường độ dòng điện và Hiệu điện cụ trong đoạn mạch nối tiếp

1. Trong khúc mạch gồm 2 đèn điện mắc tiếp liền (nội dung thứ lý lớp 7) thì:

- Cường độ loại điện (I) có mức giá trị giống hệt tại gần như điểm: I=I1=I2

- Hiệu điện nắm giữa (U) nhị đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện rứa trên mỗi bóng đèn: U=U1+U2.

Bạn đang xem: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp

2. Đoạn mạch bao gồm 2 điện trở mắc nối tiếp.

* Câu C1 trang 11 SGK đồ dùng Lý 9: Quan liền kề sơ thứ mạch năng lượng điện hình 4.1 (SGK), cho biết thêm các năng lượng điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc cùng với nhau như vậy nào?

*
(sơ vật dụng mạch điện mắc tiếp nối - hình 4.1)

* lí giải giải Câu C1 trang 11 SGK vật Lý 9:

- R1, R2 và Ampe kế được mắc thông suốt với nhau.

* Câu C2 trang 11 SGK thứ Lý 9: Hãy minh chứng rằng, đối với đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện thay giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

* hướng dẫn giải Câu C2 trang 11 SGK vật Lý 9:

- Ta có:  và  ,

- mặt khác, trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ dòng điện có giá trị hệt nhau tại những điểm: I = IR1 = IR2

II. Điện trở tương tự trong đoạn mạch nối tiếp

1. Điện trở tương đương

- Điện trở tương tự của một quãng mạch gồm những điện trở là điện trở hoàn toàn có thể thay cố gắng cho đoạn mạch này, làm sao để cho với cùng hiệu điện vắt thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có mức giá trị như trước.

2. Cách làm tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 năng lượng điện trở mắc nối tiếp

- Điện trở tương tự của đoạn mạch bằng tổng hai điện biến phần: Rtđ = R1 + R2

* Câu C3 trang 11 SGK đồ dùng Lý 9: Hãy chứng minh công thức tính năng lượng điện trở tương đương Rtđcủa đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở R1, R2 mắc tiếp nối là Rtđ = R1 + R2.

* hướng dẫn giải Câu C3 trang 11 SGK đồ dùng Lý 9:

- Hiệu điện nuốm giữa nhị đầu đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở mắc nối liền bằng tổng hai hiệu điện vắt giữa nhị đầu mỗi điện biến hóa phần: U = U1 + U2

- Ta có: U = U1+ U2 = I1.R1 + I2.R2 = I.(R1 + R2) (vì I = I1 = I2, tính chất đoạn mạch mắc nối tiếp)

- cơ mà U = I.Rtđ ⇒ I.(R1 + R2) = I.Rtđ

- phân tách hai vế mang lại I ta được Rtđ = R1 + R2 (Đpcm).

• lưu lại ý: Ampe kế, dây nối vào mạch thường có mức giá trị rất nhỏ dại so với năng lượng điện trở của đoạn mạch bắt buộc đo cường độ mẫu điện,nên ta có thể bỏ qua điện trở của ampe kế cùng dây nối lúc tính điện trở của mạch mắc nối tiếp.

Xem thêm: Top 10 Bài 2 Trang 7 Sgk Tiếng Anh 11 Mới Getting, Bài Tập 2 Trang 7 Sgk Tiếng Anh Lớp 11

III. Vận dụng tính cường độ dòng điện, hiệu điện thay và năng lượng điện trở trong mạch nối tiếp

* Câu C4 trang 12 SGK thứ Lý 9: Cho mạch điện có sơ thứ như hình 4.2 (SGK).

*
- Khi công tắc K mở, nhị đèn có hoạt động không? vày sao?

- Khi công tắc nguồn K đóng, ước chì bị đứt, nhì đèn có hoạt động không? vày sao?

- Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn điện Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có chuyển động không? bởi vì sao?

* hướng dẫn giải Câu C4 trang 12 SGK đồ vật Lý 9:

° Cả 3 trường hợp các Đèn hầu như không hoạt động vì:

- Khi công tắc nguồn K mở, nhị đèn không hoạt động vì mạch hở, không tồn tại dòng năng lượng điện chạy qua đèn.

- Khi công tắc K đóng, mong chì bị đứt, nhì đèn không hoạt động vì mạch hở, không tồn tại dòng điện chạy qua chúng.

- Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc đèn điện Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không tồn tại dòng điện chạy qua nó.

* Câu C5 trang 12 SGK thiết bị Lý 9: a) mang lại hai năng lượng điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc như sơ vật hình 4.3a (SGK)Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

*
sơ đồ năng lượng điện trở mắc tiếp liền - hình 4.3a

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch bên trên (hình 4.3b SGK) thì năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch mới bởi bao nhiêu? đối chiếu điện trở đó với từng điện biến phần.

Xem thêm: Viết Bài Văn Cảm Nhận Về Khổ Thơ Đầu Bài Sang Thu, Please Wait

*
sơ đồ năng lượng điện trở mắc tiếp nối - hình 4.3b

* Hướng dẫn giải Câu C5 trang 12 SGK thứ Lý 9:

a) do mạch mắc tiếp liền nên năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch là:

RAB = R1 + R2 = trăng tròn + trăng tròn = 2.20 = 40Ω

b) Theo hình, điện trở R3 được mắc thông suốt với R2 nên lúc đó mạch điện mới có 3 điện trở mắc nối tiếp. Vì đó, điện trở tương tự mới của đoạn mạch là:

RAC = R1 + R2 + R3 = RAB + R3 = 40 + 20 = 60 Ω

So sánh: RAC > R1, RAC > R2, RAC > R3

Cường độ mẫu điện (I), Hiệu điện thế (U) với Điện trở (R) vào Mạch Điện Nối Tiếp - đồ lý 9 được biên soạn theo sách mới nhất và Được hướng dẫn biên soạn bởi các thầy gia sư dạy giỏi tư vấn, nếu như thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học hành cùng.