CR2O3 LA OXIT AXIT HAY OXIT BAZƠ

     
*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất có tính lưỡng tính là


Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất phản ứng được với tất cả dung dịch HCl cùng dung dịch NaOH là


Cho các phản ứng:

(1) fe + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các bội nghịch ứng thuộc một số loại phản ứng axit - bazơ là


Dung dịch của hóa học X làm cho quỳ tím hóa đỏ, hỗn hợp của hóa học Y có tác dụng quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn dung dịch X của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. Vậy X cùng Y rất có thể lần lượt là


Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml hỗn hợp NaOH tất cả pH = 12 cùng đun sôi, sau đó làm nguội, thêm vào trong 1 ít phenolphtalein, dung dịch thu được gồm màu


Cho những dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có chức năng làm thay đổi màu sắc phenolphtalein là:


Cho các phát biểu sau:

(a) Muối trung hòa là muối mà lại anion gốc axit không có tác dụng phân li ra ion H+.

Bạn đang xem: Cr2o3 la oxit axit hay oxit bazơ

(b) Muối axit là muối cơ mà anion gốc axit vẫn có chức năng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là hóa học nhận proton (tức H+) còn bazơ là chất nhường proton (H+).

Xem thêm: Khi Đốt Nóng, Lá Đồng Khi Đốt Nóng Có Thể Cháy Sáng Trong ? Bài Tập Trắc Nghiệm 5

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa rất có thể phản ứng được với axit, vừa làm phản ứng được với bazơ.

Xem thêm: Chứng Minh Rằng Thất Bại Là Mẹ Thành Công (4 Mẫu), Chứng Minh Câu Tục Ngữ Thất Bại Là Mẹ Thành Công

Số phạt biểu đúng là:


Phèn chua bao gồm công thức là NH4Al(SO4)2.12H2O với soda tất cả công thức là Na2CO3. Theo thuyết Bronsted thì phèn chua với soda có tính:


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.