Công thức tổ hợp chập k của n

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Công thức tính số tổ hợp chập k của n bộ phận là:

A. C n k = n ! n - k ! k !

B. A n k = n ! n - k !

C. C n k = n ! n - k !

D. A n k = n ! n - k ! k !


*

*


Số những tổ phù hợp chập k của một tập hợp tất cả n bộ phận với 1 ≤ k ≤ n  là

A.

Bạn đang xem: Công thức tổ hợp chập k của n

k ! n − k ! n !

B. A n k n − k !

C. n ! n − k !

D. A n k k !


tổ hợp chập k của n phần tử được tính bởi công thức

A. n ! k ! n − k !

B. n ! n − k !

C. N ! k !

D. n !


Ký hiệu C n k là số những tổ hòa hợp chập k của n phần tử ( 1 ≤ k ≤ n ) . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. C n k = n ! k ! ( n − k ) ! .

B. C n k = k ! k ! ( n − k ) ! .

C.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Trang 92, Giải Toán Lớp 11 Sgk Tập 1 Trang 92 Chính Xác

C n k = k ! k ! ( n − k ) ! .

D. C n k = n ! ( n − k ) ! .


Biết A n k , C n k , p n thứu tự là số chỉnh hòa hợp chập k, số tổng hợp chập k với số thiến của n phần tử. Xác minh nào dưới đây sai?

A. Phường n = n !

B. C n k = C n n - k

C. C n k - 1 + C n k = C n + 1 k

D. A n k = C n k k !


Biết A n k , C n k , phường n lần lượt là số chỉnh thích hợp chập k, số tổng hợp chập k cùng số hoạn của n phần tử. Khẳng định nào sau đây sai?

A. p n = n !

B. C n k

C. C n k - 1 + C n k = C n + 1 k

D. A n k = C n k k !


Kí hiệu A n k là số những chỉnh đúng theo chập k của n thành phần 1 ≤ k ≤ n . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. A n k = n ! n + k !

B. A n k = n ! k ! n + k !

C. A n k = n ! k ! n - k !

D. A n k = n ! n - k !


Ký hiệu A n k là số các chỉnh thích hợp chập k của n bộ phận 1 ≤ k ≤ n . Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

A. A n k = n ! n + k !

B. A n k = n ! k ! n + k !

C.

Xem thêm: Tập Đọc Lớp 4 Tuần 31 Bài Ăng Co Vát, Ghi Nhớ Nội Dung Chính Chỉ Trong 5 Phút

A n k = n ! k ! n - k !

D. A n k = n ! n - k !


Kí hiệu A n k  là số các chỉnh đúng theo chập k của n thành phần (1≤ k≤ n). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. A n k = n ! n - k !

B. A n k = n ! k ! n + k !

C. A n k = n ! k ! n - k !

D. A n k = n ! n + k !


Tổng tất cả các số n thỏa mãn C n 1 + C n 2 ≥ C n 3 (trong đó C n k là tổ hợp chập k của n phần tử) là