CÔNG THỨC TÍNH NỬA CHU VI

     

Trong bài viết dưới đây, shop chúng tôi sẽ share lý thuyết nửa chu vi hình chữ nhật và công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật kèm theo bài bác tập tất cả lời giải cụ thể từ A – Z để chúng ta cùng tham khảo nhé


Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

Nửa chu vi hình chữ nhật là một trong nửa độ lâu năm đường phủ quanh hình chữ nhật, bằng tổng chiều dài với chiều rộng của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Công thức tính nửa chu vi

*


Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bởi chu vi hình chữ nhật phân chia 2 hoặc bằng chiều dài cộng với chiều rộng.

P = C/2 = a +b 

Trong đó:

P: là nửa chu vi hình chữ nhậtC: Chu vi hình chữ nhậta: chiều lâu năm hình chữ nhậtb: chiều rộng hình chữ nhật

Bài thói quen nửa chu vi hình chữ nhật

Ví dụ: Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi bởi 16cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Hỏi diện tích s của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là tổng chiều dài cùng chiều rộng.

Chiều lâu năm của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật 10 x 6 = 60 cm

Ví dụ 2: mang lại hình chữ nhật có chiều rộng bởi 6cm với chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Lời giải:

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là: 6 x 2 = 12 (cm).

Xem thêm: Tổng Hợp Truyện Nàng Tiên Cá Audio Mp3, Nàng Tiên Cá

Nửa chu vi hình chữ nhật là:6 + 12 = 18 (cm).

Ví dụ 3:

Tính chu vì và mặc tích hình chữ nhật có chiều rộng bởi 15cm, nửa chu vi hình chữ nhật bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều dài hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

Ví dụ 4:

Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích hình chữ nhật là 400cm2 với chiều nhiều năm hình chữ nhật là 25cm.

Lời giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là 400 / 25 = 8 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là 25 + 8 = 33 (cm).

Xem thêm: Bài Tập Hoá 11 Bài 3 - Giải Bài Tập Hóa Học 11

Ví dụ 5: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài và chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng thêm 436m2. Tính nửa chu vi ban đầu của hình chữ nhật đó.

Lời giải

Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích ban đầu và diện tích sau khi tăng lên của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì lúc tăng chiều dài với chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng lên 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2d + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( vị chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Hy vọng cùng với những kỹ năng và kiến thức mà chúng tôi vừa share có thể giúp các bạn nhớ được phương pháp tính nửa chu vi hình chữ nhật để áp dụng vào làm bài tập nhé