Công Thức Tính Độ Dài Đáy Hình Tam Giác

     

Tính diện tích hình tam giác có:a) Độ dài đáy là 8cm và độ cao là 6cm.b) Độ dài đáy là 2,3dm và độ cao là 1,2dm.Tính diện tích tam giác.

Bạn đang xem: Công thức tính độ dài đáy hình tam giác


Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ nhiều năm đáy là 8cm và độ cao là 6cm.

b) Độ nhiều năm đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta đem độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi chia cho 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) diện tích s hình tam giác là:

(dfrac8 imes 62=24 ;(cm^2))

b) diện tích hình tam giác là:

(dfrac2,3 imes 1,22= 1,38 ;(dm^2)) 


Tính diện tích s hình tam giác có:

a) Độ lâu năm đáy là 5m và độ cao là 24dm;

b) Độ nhiều năm đáy là 42,5m và độ cao là 5,2m.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta mang độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi (5m = 50dm)

Diện tích tam giác kia là:

(displaystyle 50 imes 24 over 2 = 600,left( dm^2 ight))

b) diện tích s tam giác đó là: 

(displaystyle 42,5 imes 5,2 over 2 = 110,5,left( m^2 ight))

xechieuve.com.vn


Lý thuyết

Diện tích hình tam giác

Quy tắc: mong mỏi tính diện tích hình tam giác ta lấy độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho $2$.

Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 7 Văn Bản Báo Cáo, Soạn Văn 7 Vnen Bài 30: Văn Bản Báo Cáo


*

Chú ý: Muốn tính diện tích tam giác vuông ta rước độ lâu năm hai cạnh góc vuông nhân với nhau (cùng một đơn vị đo) rồi phân tách cho (2).

Ví dụ 1: Tính diện tích s hình tam giác bao gồm độ nhiều năm đáy là (13cm) và độ cao là (8cm).

Cách giải:

Diện tích hình tam giác kia là:

(13 imes 8:2 = 52(cm^2))

Đáp số: (52cm^2).

Ví dụ 2: Tính diện tích s hình tam giác tất cả độ dài đáy là (2m) và độ cao là (15dm).

Cách giải:

Đổi (2m = 20dm)

Diện tích hình tam giác đó là:

(20 imes 15:2 = 150(dm^2))

Đáp số: (150cm^2).

3) một trong những dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích s tam giác khi biết độ nhiều năm đáy và chiều cao

Phương pháp: Áp dụng công thức: (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2)

((S) là diện tích, (a) là độ dài đáy, (h) là chiều cao)

Dạng 2: Tính độ nhiều năm đáy khi biết diện tích s và chiều cao

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta có công thức tính độ lâu năm đáy như sau: (a = dfracS imes 2h) hoặc (a = S imes 2:h).

Xem thêm: Việt Một Bản Tin Ngắn Vệ Môi Trường, Hãy Viết Một Bản Tin Về Môi Trường Hoặc Thể Thao

Dạng 3: Tính độ cao khi biết diện tích s và độ dài đáy

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích s (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta bao gồm công thức tính độ cao như sau: (h = dfracS imes 2a) hoặc (h = S imes 2:a).