CÔNG THỨC TÍNH CHIỀU RỘNG HÌNH CHỮ NHẬT

     

Hình chữ nhật là gì? công thức tính Chu vi và ăn diện tích Hình chữ nhật CHUẨN

Hình chữ nhật là gì? phương pháp tính Chu vi và mặc tích Hình chữ nhật cầm cố nào sẽ được THPT Sóc Trăng giải đáp cụ thể qua nội dung bài viết dưới đây. Chúng ta cùng mày mò nhé !

I. Hình chữ nhật là gì ?


Hình chữ nhật là tứ giác tất cả bốn góc vuông; có hai cạnh đối diện tuy nhiên song và đều nhau (hai cạnh dài call là chiều dài, nhị cạnh ngắn điện thoại tư vấn là chiều rộng); tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau và giảm nhau tại trung điểm của từng đường.

Bạn đang xem: Công thức tính chiều rộng hình chữ nhật

Bạn sẽ xem: Hình chữ nhật là gì? công thức tính Chu vi và ăn diện tích Hình chữ nhật CHUẨN


*

II. Bí quyết tính Chu vi Hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật thực tế là tổng độ dài của các cạnh của hình chữ nhật. Công thức chung lúc tính chu vi của những hình đa giác chính là tìm tổng của tất cả các cạnh tạo cho đa giác đó.

Đối cùng với hình chữ nhật, có đặc điểm chiều dài và chiều rộng bởi nhau, chúng ta cũng có thể tính chu vi hình chữ nhật bằng cách lấy tổng chiều dài với chiều rộng lớn nhân cùng với hai.

Khái niệm : mong mỏi tính chu vi Hình chữ nhật ta mang chiều dài cộng với chiều rộng lớn ( cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân 2.

Công thức: Công thưc tính như sau : phường = 2 x ( a + b )Trong đó:

P là chu vi hình chữ nhậta là chiều lâu năm hình chữ nhậtb là chiều rộng lớn hình chữ nhật

*

1. Cách làm tính nửa chu vi Hình chữ nhật

Muốn tìm kiếm nửa Chu vi Hình chữ nhật ta đem Chu vi Hình chữ nhật chia cho 2.

Ví dụ: cho hình chữ nhật bao gồm chu vi 300 cm, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Hãy search chiều dài, chiều rộng cuat hình chữ nhật đó.

Bài giải:

 Nửa chu vi Hình chữ nhật là: 300: 2 = 150 (cm)

Tổng số phần bằng nhau là : 1+ 2 = 3

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 150 : 3 x 2 = 100 (cm)

Chiều rộng Hình chữ nhật là: 150 : 3 x 1 = 50 (cm)

Đáp số : 100 cm và 50 cm

2. Phương pháp tìm chiều dài(hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật lúc biết chu vi

Muốn search chiều dài hoặc chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc biết chu vi thứ nhất ta bắt buộc tìm nửa bỏ ra vi Hình chữ nhật, tiếp nối lấy nửa chu vi trừ chiều vẫn biết.

Ví dụ: mảnh đất nền hình chữ nhật gồm Chu vi 360m, chiều lâu năm của mảnh đất nền 110 m. Tính chiều rộng lớn của mảnh đất nền đó.

Bài giải:

Nửa chu vi mảnh đất nền là: 360 : 2 = 180 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 180 – 110 = 70 (m)

Đáp số: 70 m

III. Bí quyết tính diện tích s Hình chữ nhật

Khái niệm: Muốn tính diện tích Hình chữ nhật ta đem chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng ( cùng đơn vị đo)

Công thức: công thức tính như sau: S = a x bTrong kia :

S là diện tích s hình chữ nhậta chiều nhiều năm của hình chữ nhậtb chiều rộng lớn của hình chữ nhật

*

Ví dụ: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 16cm, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải:

Chiều dài hình chữ nhật là : 16 x 2 = 32 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 32 = 512 (cm2)

Đáp số: 512 cm2

1. Phương pháp tìm chiều nhiều năm ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết diện tích

Muốn tìm kiếm chiều dài ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết diện tích ta lấy diện tích s chia cho chiều vẫn biết.

Ví dụ: Một sân chuyên chở hình chữ nhật có diện tích 480m2, chiều rộng 8m. Tính chu vi sân tải đó.

Gợi ý: muốn tìm chu vi sận chuyển vận đó, trước tiên ta buộc phải tìm chiều chưa biết (chiều dài)

Bài giải:

Chiều lâu năm sân vận tải là: 480 : 8 = 60 (m)

Chu vi sân đi lại là: (60 + 8 ) x 2= 136 (m)

Đáp số : 136 m

CÁC CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ VỀ HÌNH CHỮ NHẬT:

P = (a + b ) x 2

a = p. : 2 – b

b = p. : 2 – a

(a + b) = P:2

S = a x b

a = S : b

b = S : a

Trong đó:

P: chu via: chiều daib: chiều rộngS: diện tích

IV. Bài tập thực hành

Bài 1: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật có;

a) chiều lâu năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm.

b) chiều nhiều năm 18cm, chiều rộng 16cm.

Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm gấp 5 lần chiều rộng và ăn diện tích là 720m2. Hãy tra cứu chu vi miếng vườn đó biết rằng mỗi cạnh của mảnh vườn mọi là các số từ nhiện.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Chi Tiết Cái Bóng Trong Chuyện Người Con Gái Nam Xương (10 Mẫu)

Bài 3: cho 1 miếng bìa HCN tất cả chu vi 150 cm. Các bạn Thành lần lượt cắt dọc theo chiều rộng được 5 hình vuông và vượt ra một hình chữ nhật nhỏ dại hơn hình vuông vắn đó. Hãy tính chiều dài hình chữ nhật thuở đầu biết rằng số đo cạnh của các hình theo cm phần nhiều là số từ bỏ nhiên.

Bài 4: Cho mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài cùng chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài 5: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm tổng diện tích s là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều nhiều năm của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?

Bài 6: Một thửa vườn cửa hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta mong muốn làm một mặt hàng rào bao bọc thửa vườn kia (có cửa ra vào, mỗi thoáng cửa 3m). Hỏi sản phẩm rào dài từng nào mét?

Bài 7: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 12cm, biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Tính diện tích s hình đó.

Bài 8: Có một miếng bìa hình chữ nhật chiều rộng 10cm, chiều nhiều năm 15cm. Các bạn Bình giảm đi ngơi nghỉ mỗi góc của tấm bìa một hình vuông cạnh 2cm. Tính chu vi hình sót lại của tấm bìa.

Bài 9:

a) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 28cm, chiều nhiều năm 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật gồm chu vi 134cm, chiều dài 46 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 228cm, chiều rộng lớn 45cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

d) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 166cm, chiều rộng lớn 33cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bài xích 14: An bao gồm một miếng giấy hình chữ nhật chu vi 18cm, chiều lâu năm 5cm. Bên trên 1cm2 của miếng giấy An đặt 2 phân tử đậu. Hỏi bên trên cả mảnh giấy An đặt bao nhiêu hạt đậu?

Bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm 24m, chiều rộng lớn 18m.Trên thửa ruộng kia mỗi mét vuông thu hoạch được 5kg rau. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki- lô- gam rau?

Bài 11: Một mặt sàn nhà hình chữ nhật có chiều nhiều năm 18m, chiều rộng lớn 5m. Tín đồ ta dùng gỗ nhằm lát sàn mỗi m2 hết 450 nghìn đồng. Hỏi nhằm lát hết sàn của nền nhà đó thì hết từng nào tiền gỗ?

Bài 12: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài 35m, chiều rộng lớn 22m.Trên thửa ruộng kia 5m2 thu hoạch được 15kg dưa. Hỏi cả thửa ruông kia thu hoạch được bao nhiêu kg dưa?

Bài 13: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 16cm, chiều lâu năm 24cm. Tính diện tích hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên.

Bài 14: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi chu vi hình vuông cạnh 44cm, chiều rộng 36cm. Tính diện tích s hình hình chữ nhật trên.

Bài 15: Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 4dm8cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 16: Một hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi hình vuông vắn cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu?

Bài 17: Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 120m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích của miếng đất.

Bài 18: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 25cm, chiều dài bởi cạnh hình vuông vắn có chu vi 160cm.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 19:

a) mang lại hình chữ nhật tất cả chu vi 48cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng 6cm. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

b) đến hình chữ nhật gồm chu vi 128cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 12cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

c) mang lại hình chữ nhật bao gồm chu vi 225cm, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 15cm. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Cách Học Bài Nhanh Thuộc Nhất, Cách Học Thuộc Văn Nhanh Trong 5 Phút

Bài 20: Người ta ghép 5 viên gạch hình vuông vắn thành một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bởi cạnh viên gạch hình vuông. Biết cạnh viên gạc hình vuông vắn bằng 4dm. Tính diện tích hình chữ nhật.

Vậy là zicxabooks.com đã chia sẻ đến quý chúng ta đọc nội dung bài viết Hình chữ nhật là gì? bí quyết tính Chu vi và diện tích Hình chữ nhật CHUẨN nhất. Hi vọng, sau khi chia sẻ cùng bài xích viết, bạn đã có thêm nhiều kỹ năng hữu ích về Hình chữ nhật. Những bài viết sau cửa hàng chúng tôi sẽ tiếp tục reviews các công thức về hình vuông, hình bình hành, hình thang…Các chúng ta nhớ đón hiểu nhé !