Công thức tiếng anh lớp 6

     
Bạn sẽ xem: Tất cả các Công Thức giờ Anh tự Lớp 6 Đến Lớp 9, Tổng thích hợp Những cách làm Tiếng Anh Lớp 6 tại xechieuve.com.vn

Câu trả lời được chính xác chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được chứng thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Công thức tiếng anh lớp 6

Đang xem: các công thức giờ đồng hồ anh tự lớp 6 đến lớp 9

*

I. Cách làm thì hiện tại đơn

1. Phương pháp thì lúc này đơn đối với động tự thường

– Khẳng định:S + V_S/ES + O

– che định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

– Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

Ví dụ:

I am a student.

She is not beautiful.

Areyou a student?

2. Bí quyết sử dụng:

-Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East and sets in the West.)

– biểu đạt 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện nay tại. (E.g:I get up early every morning.)

– Nói lên khả năng của một bạn (E.g : He plays tennis very well.)

3. Vết hiệu nhận thấy thì lúc này đơn:

– vào câu có mở ra từ sau:every(every day, every week, every month, …)

– những trạng từ bỏ tần suất lộ diện trong thì bây giờ đơn: Always , usually, often,sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

II. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

1. Công thức

– Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)

– đậy định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)

– Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Cách sử dụng

– biểu đạt hành rượu cồn đang ra mắt tại thời điểm nói (E.g: The children are playing football now.)

– diễn đạt hành hễ đang diễn ra nhưng không tuyệt nhất thiết xẩy ra tại thời điểm nói. (E.g: I am looking for a job)

– diễn tả 1 sự kêu than với hành vi lặp đi lặp lại nhiều gây cạnh tranh chịu, bực mình. Vào trường đúng theo này, câu thông thường có trạng từ gia tốc “always”. (E.g : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember.)

– sử dụng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo planer đã định trước (E.g: I am flying to thailand tomorrow.)

Ví dụ:

– Iamtired now.

– Hewantsto go for a cinemaat the moment.

– Doyourememberme?

3. Tín hiệu nhận biết:

– trong câu có những từ: Now, right now, at present, at the moment,

– trong những câu trước đó là 1 câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, …

III. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH – PRESENT PERFECT1.

Công thức

– Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)

– lấp định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)

– Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Giải pháp sửdụng thìhiện tại ngừng trong giờ đồng hồ Anh:

– miêu tả hành động xẩy ra trong thừa khứ tuy vậy không phân tích thời điểm, có hiệu quả liên quan cho hiện tại

Ví dụ:: My oto has been stolen./ cái xe của tớ đãbị lấycắp.

– biểu đạt hành động bắt đầu ở vượt khứ vàđang tiếp tụcởhiện tại

Ví dụ:They’ve been married for nearly fifty years / Họ đang kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vết hiệu nhận ra thì lúc này hoàn thành

Trong thì hiện nay tại kết thúc thường bao hàm từ sau:Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, …

– just, recently, lately: ngay gần đây, vừa mới


– ever: đang từng

– already: rồi

– for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …)

– since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)

– yet: chưa (dùng trong câu bao phủ định và câu hỏi)

– so far = until now = up to lớn now = up khổng lồ the present: cho tới bây giờ

IV. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PRESENT PERFECT CONTINUOUS1.

1. Công thức:

– Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)

– che định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)

– Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Biện pháp dùng:

Diễn tả một hành động ban đầu trong quá khứ ra mắt liên tục và kéo dài đến hiện tại tại. Nhấn mạnh vấn đề vào đặc thù “liên tục” của hành động.

Ví dụ:Hebeen standingin the snowfor more than 3hours./ Anh ấy đang đứng bên dưới trời tuyết rộng 3 tiếng rồi.

3. Rành mạch với thì hiện tại hoàn thành:

Thì hiện nay tại kết thúc nhấn to gan lớn mật vàokết quảcòn thì hiện tại tại xong tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề vàoquá trình.

3. Cách nhận thấy thì hiện tại ngừng tiếp diễn:

– Từ nhận biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far.

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartmentall the morning.

V. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

1.Côngthức

– (Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)

– (Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)

– (Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you gọi Zoey yesterday?)

2. Giải pháp dùng thì vượt khứ đơn:

Diễn tảmột hành vi đã xẩy ra và hoàn thành trong thừa khứ.

Ví dụ:

– I went khổng lồ the concert last week.

– A few weeks ago, a woman called khổng lồ report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các từ bỏ thường xuất hiện thêm trong thì thừa khứ đơn:Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), …

VI. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – PAST CONTINUOUS

1. Công thức:

– Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o”clock yesterday.)

– che định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o”clock yesterday.)

– Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o”clock yesterday?)

2. Bí quyết dùng:

– dùng để miêu tả một hành vi đang xảy ra tại 1 thời điểm khẳng định trong thừa khứ.

Ví dụ:At 12 o’clock yesterday, wewere havinglunch. (Vào lúc 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang nạp năng lượng trưa.)

– sử dụng để biểu đạt một hành động đang xẩy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành vi xen vào phân tách thì vượt khứ đơn.

Ex: Hewas chattingwith his friend when his mothercame intothe room. (Cậu ta đã tán gẫu với các bạn khi bà mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu bao gồm từ:While, when, as, at 10:00 (giờ)last night, …

Ví dụ:

– It happened at five the afternoonwhileshe was watching the news on TV.

Xem thêm: Các Dạng Rút Gọn Biểu Thức Lớp 9, Các Dạng Toán Rút Gọn Biểu Thức Lớp 9

– He was doing his homework in his bedroomwhenthe burglar came into the house.

VII. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)1. Công thức


– Khẳng định:S + had + V3/ED + O (Ex: They had gone to school before they went home.)

– che định: S + had+ not + V3/ED + O ( They hadn’t eaten breakfast before they went to school.)

– Nghi vấn: Had +S + V3/ED + O ? (Had they eaten breakfast before they went to lớn school?)

2. Bí quyết dùng

Diễn tả một hành động đã xảy ra, xong trước một hành vi khác trong vượt khứ.

+ khi hai hành vi cùng xẩy ra trong vượt khứ, ta sử dụng thìquá khứ hoàn thànhcho hành vi xảy ra trước với quá khứ đối kháng cho hành động xảy ra sau.

+ khi thì quá khứ chấm dứt thường được dùng kết phù hợp với thì thừa khứ đơn, ta thường được sử dụng kèm với các giới từ với liên tự như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

Ex: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi dạo sau khi tôi vẫn làm dứt bài tập.)

3. Dấu hiệu nhận biết:

Dấu hiện nhận biết thì vượt khứ trả thành:

– Từ dấn biết: until then, by the time, prior khổng lồ that time, before, after, for, as soon as, by, …

– vào câu thường có các từ: before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past

Ví dụ:

– The old tenant had vacated the propertyby the timewe lookd at it. There was no furniture left inside

– WhenI got up this morning, my fatherhad already left.

VIII. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PAST PERFECT CONTINUOUS1.

Công thức:

– Khẳng định:She+ had + been + V_ing + O (Ex: I had been buying)

– lấp định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O ( Ex: I hadn”t been buying)

– Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O? ( Ex: Had I been buying)

2. Giải pháp dùng thì thừa khứ hoàn thành tiếp diễn

– miêu tả một hành vi xảy ra kéo dãn dài trước một hành vi khác trong vượt khứ (nhấn khỏe mạnh tính tiếp diễn)

Ví dụ:I had been thinking about that before you mentioned it

– mô tả một hành động kéo dài liên tục trước một thời điểm khẳng định trong thừa khứ.

Ví dụ:We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot and steamy.

3. Tín hiệu nhận biết

– tín hiệu nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after.

– Ex: Had you been waiting long before the xe taxi arrived?

IX. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)1.

1.Công thức:

– Khẳng định:S + shall/will + V(infinitive) + O (Ex: We’ ll enjoy it)

– tủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O (He won’t go lớn school.)

– Nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O ? (Will they have dinner together?)

Ví dụ: The prime minister will mở cửa the debate in parliament tomorrow.

2. Giải pháp dùng:

– miêu tả dự định duy nhất thời xẩy ra ngay tại lúc nói. (EX: Are you going khổng lồ the beach? I will go with you – bạn muốn đi hải dương không? Mình sẽ đi thuộc bạn.)

– nói tới một dự kiến dựa trên kinh nghiệm tay nghề có được trong thừa khứ. (EX: I think it’ll be extremely hot there – Tôi cho rằng nó sẽ rất nóng đó)

– Khi đưa ra ý kiến, đề nghị. (EX: Don’t worry, I’ll let everyone know – Đừng lo lắng, tôi vẫn cho toàn bộ mọi fan biết

3. Tín hiệu nhận biết

Trong câu hay có:tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, …

X. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)

1. Công thức:

– Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ O

– đậy định: S + shall/will + not + be + V-ing + O


– Nghi vấn: Shall/Will+S + be + V-ing + O?

2. Cách dùng:

– dùng làm nói về một hành vi xảy ra sau đây tại thời điểm xác định. (EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends & I will be going to lớn the museum.)

– Dùng nói về một hành vi đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác xen vào. (EX:When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.)

3. Lốt hiệu:

Trong câu có những trạng từ chỉ thời gian trong sau này kèm theo thời gian xác định:

– at this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….

– at + giờ rõ ràng + thời hạn trong tương lai: vào tầm khoảng …..

Ví dụ:

– At this time tomorrowIwill be watching my favorite TV show. (Vào thời điểm này ngày mai, tôi đang xem chương trình TV yếu say mê của mình.)

– At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. (Vào 6hsáng mai, tôi đang hoạt động bộ trong công viên)

XI. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)

1. Công thức:

– Khẳng định:S + shall/will + have + V3/ED

– tủ định: S + shall/will + not + have + V3/ED

– Nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ED ?

2. Phương pháp dùng :

– sử dụng để diễn tả một hành vi hay sự việc kết thúc trước 1 thời điểm trong tương lai.

Ví dụ:I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. (Cho mang đến trước 10h tối nay tôi sẽ kết thúc xong bài xích tập về nhà rồi.)

– dùng để miêu tả một hành vi hay sự việc xong xuôi trước một hành vi hay vấn đề khác trong tương lai.

Ví dụ:I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn chuẩn bị sẵn sàng trước khi bạn đến ngày mai.)

3. Vết hiệu nhận biết thì tương lai trả thành:

– By + thời hạn tương lai,

– By the kết thúc of + thời gian trong tương lai,

– Before + thời hạn tương lai

– By the time …

Ví dụ:

– By the end of this month I will have taken an English course. (Cho tới cuối tháng này thì tôi vẫn tham gia một khóa huấn luyện Tiếng Anh rồi.)

– Ngan will have servedon the Board of West Coast College for 20 yearsby the timesheretires.

XII. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

1. Công thức

– Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O

– đậy định: S + shall/will + not + have + been + V-ing

– Nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O ?

2. Bí quyết dùng

Các dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: để biểu đạt một hành vi xảy ra trong vượt khứ tiếp diễn thường xuyên đến một thời điểm mang đến trước trong tương lai:

Ví dụ:

– I will have been studyingEnglish for 10 yearsby the end of next month.

– By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

3. Lốt hiệu:

For + khoảng thời hạn + by/ before + mốc thời hạn trong tương lai

Ví dụ:

– for 10 years by the over of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)

– for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 ngày trước lúc phụ huynh tôi trở lại vào ngày mai).

Xem thêm: Vỏ Trai Được Hình Thành Từ Gì, Vỏ Trai Được Hình Thành Từ Đâu

2. Phương pháp sử dụng:

– sử dụng để biểu đạt một dự định, planer trong tương lai.

Ví dụ:Join is going to lớn get married this year. (Join dự tính sẽ kết hôn trong những năm nay.)