Công Thức Cấu Tạo Của Nh3

     

- tất cả nguyên tử N links với bố nguyên tử hidro bởi ba links cộng hóa trị tất cả cực.

- NH3 có cấu tạo hình chóp với nguyên tử Nitơ sống đỉnh; đáy là một trong những tam giác nhưng 3 đình là nguyên tử H.Bạn đã xem: Công thức kết cấu của nh3

- cách làm cấu tạo:

*

- Nitơ còn một cặp electron hóa trị có thể tham gia liên kết với các nguyên tử khác; nguyên nhân gây ra tính bazơ của NH3.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của nh3

II. đặc điểm vật lí:

- hóa học khí; ko màu; hương thơm khai, xốc; nhẹ nhàng hơn không khí.

- Tan những trong nước. Khí amoniac $$xrightarrowH_2O$$ dung dịch ammoniac

- dung dịch NH3 đậm đặc có C% = 25% (D= 0,91 g/cm3).

III. Tính chất hóa học:

Tính hóa chất cơ phiên bản là tính bazơ yếutính khử mạnh.

1. Tính bazơ yếu

a. Công dụng với nước:

NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH-

b. Chức năng với hỗn hợp muối (muối của những kim loại gồm hidroxit không tan):

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

→ Phương trình ion rút gọn: Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4

c. Tính năng với axit → muối amoni:

NH3 + HCl → NH4Cl (amoni clorua)

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 (amoni sunfat)

2. Khả năng tạo phức:

- dung dịch amoniac có tác dụng hòa rã hiđroxit hay muối không nhiều tan của một số trong những kim loại, chế tạo ra thành các dung dịch phức chất.

Xem thêm: Bảng Khối Lượng Mol Của Các Chất, Bảng Nguyên Tử Khối Hóa Học Đầy Đủ

- VD:

Với Cu(OH)2:

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (màu xanh thẫm)

Với AgCl:

AgCl + 2NH3 → Cl

→ Sự sinh sản thành những ion phức là vì sự kết hợp các phân tử NH3 bằng những electron chưa áp dụng của nguyên tử nitơ cùng với ion kim loại.

3. Tính khử: (phản ứng với oxi, clo cùng khử một trong những oxit kim loại…)

a. Tính năng với oxi:

4NH3 + 3O2 $$xrightarrowt^o$$ 2N2 + 6H2O

4NH3 + 5O2 $$xrightarrow850-900^oC;Pt$$ 4NO + H2O

b. Tác dụng với clo:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

→ NH3 phối kết hợp ngay với HCl vừa sinh ra tạo nên “khói trắng” NH4Cl.

NH3 + HCl → NH4Cl

c. Tác dụng với CuO:

3CuO + 2NH3 $$xrightarrowt^o$$ Cu + 3H2O + N2

VI. Ứng dụng:


*

V. Điều chế:

1. Vào công nghiệp:

- Nguyên liệu: N2 và H2

- PTHH: N2 + 3H2 $$xrightarrow450^oC;Fe;p$$ 2NH3

2. Trong phòng thí nghiệm: có 2 cách:

(1) mang đến muối amoni tính năng với dung dịch kiềm:

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

(2) sức nóng phân muối bột amoni:

NH4Cl $$xrightarrowt^o$$ NH3 + HCl

NH4HCO3 $$xrightarrowt^o$$ NH3 + H2O + CO2

VI. Dấn biết:

- Khí bám mùi khai; xốc.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 3 Trang 76, 77 Đầy Đủ Nhất, Giải Toán Lớp 3 Trang 76, 77 Luyện Tập

- hỗn hợp NH3 có tác dụng phenolphthalein chuyển sang màu hồng; làm quỳ tím gửi sang màu xanh.