Con biết xuân này mẹ chờ tin con

     
bé biết bây chừ mẹ ngóng tin con khi thấy mai đào nở vàng bên nương năm kia con hứa đầu xuân đang về nay én bay đầy trước ngõ cơ mà tin nhỏ vẫn xa ngàn xa ôi nhớ xuân như thế nào thuở trời yên ổn vui nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi mặt mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng trông bánh bác ngồi hóng sáng đỏ hây hây đầy đủ đôi má phấn Nếu nhỏ không về dĩ nhiên mẹ bi ai lắm, mái tranh nghèo không tín đồ sửa sang căn vườn thiếu hoa đào mừng xuân Đàn trẻ con thơ ngây chờ muốn anh trai sẽ mang đến cho tà áo mới ba ngày xuân đi khoe phố phường bé biết hiện thời mẹ chờ em trông tuy vậy nếu nhỏ về anh em thương ước ao bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường không lẽ riêng rẽ mình ấm cúng Mẹ ơi bé xuân này vắng tanh nhà bà bầu thương bé xin chờ ngày mai...


Bạn đang xem: Con biết xuân này mẹ chờ tin con


Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Ma Túy Được Chiết Xuất Từ - Ma Túy Là Chất Được Chiết Xuất Từ

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Mẫu Trang Trí Báo Tường Trên Giấy A4 Đẹp, Đơn Giản Nhưng Sáng Tạo

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.