Co2 tác dụng với ca oh 2 dư

     

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O là bội nghịch ứng hóa học, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ lộ diện trong nội dung các bài học hóa học 11 bài xích 16: Hợp hóa học của cacbon…. Tương tự như các dạng bài bác tập về dung dịch kiềm.

Bạn đang xem: Co2 tác dụng với ca oh 2 dư

Hy vọng tư liệu này rất có thể giúp các bạn viết và thăng bằng phương trình một phương pháp nhanh và chính xác hơn từ kia biết cách vận dụng giải dạng bài bác tập cho oxit axit tính năng với hỗn hợp kiềm. Mời các bạn tham khảo.


2. Điều kiện phản ứng CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng mang đến CO2 tính năng với dung dịch Ca(OH)2

Sục khí CO2 qua dung dịch nước vôi vào Ca(OH)2

4. Hiện tượng lạ Hóa học CO2 chức năng với hỗn hợp Ca(OH)2

Xuất hiện tại kết tủa trắng canxi cacbonat (CaCO3) có tác dụng đục nước vôi trong

5. Việc CO2 đưa vào dung dịch Ca(OH)2

Do ta ko biết thành phầm thu được là muối hạt nào nên phải tính tỉ lệ thành phần T:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)

Đặt T = nCO2 : nCa(OH)2

Nếu T ≤ 1: chỉ chế tác muối CaCO3

Nếu T = 2: chỉ tạo nên muối Ca(HCO3)2

Nếu 1 3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy tất cả kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự tạo thành cả CaCO3 cùng Ca(HCO3)2

Hấp thụ CO2 vào nước vôi vào thấy gồm kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi nấu nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự chế tác cả CaCO3 với Ca(HCO3)2.

5. Bài xích tập áp dụng minh họa

Câu 1. Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1g.

B. 1,5g

C. 2g

D. 2,5g


Đáp án A

nCO2 = 0,672/22,4 = 0,03 (mol)

nCa(OH)2 = 2.0,01 = 0.02 (mol)

Xét tỉ lệ:

1 CO2/nCa(OH)2 = 0,03/0,02 = 1,5 3 và Ca(HCO3)2, khi ấy cả CO2 và Ca(OH)2 phần đông hết

Gọi x, y lần lượt là số mol của CaCO3 cùng Ca(HCO3)2 ta có:

Các bội phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O(1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Theo phương trình phản nghịch ứng (1):

nCO2 = nCa(OH)2 = nCaCO3 = x (mol)

Theo phương trình phản ứng (2):

nCO2 = 2nCa(HCO3)2 = 2y (mol)

nCa(OH)2 = nCa(HCO3)2 = y (mol)

Từ đó ta bao gồm hệ phương trình sau:

x + 2y = 0,03 (3)

x + y = 0,02 (4)

Giải hệ phương trình (3), (4) ta được:

→ x = y = 0, 01(mol) →x = y= 0,01 (mol)

mKết tủa = mCaCO3  = 0,01.100 = 1(g)


Câu 2. Sục khí CO2 vào dd nước vôi trong, hiện tượng kỳ lạ xảy ra:

A. Tất cả kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng mạnh qua một cực đại rồi kế tiếp tan quay trở về hết.

B. Một thời điểm mới bao gồm kết tủa, lượng kết tủa tăng ngày một nhiều qua một cực đại rồi lại giảm.

C. Tất cả kết tủa ngay, nhưng lại kết tủa tan quay trở về ngay sau thời điểm xuất hiện.

D. Bao gồm kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng đột biến đến một quý giá không đổi.


Đáp án A

Sục khí CO2 vào hỗn hợp nước vôi trong, có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng cao qua một cực đại rồi tiếp nối tan trở lại hết.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)


Câu 3. Hấp thụ trọn vẹn V lít (đktc) CO2 vào 200 ml dd tất cả hổn hợp (Ba(OH)2 1,2M cùng NaOH 2M), phản bội ứng hoàn toàn thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị V là:

A. 3,136

B. 2,24 hoặc 15,68

C. 17,92

D. 3,136 hoặc 16,576.


Đáp án D

nNaOH = 0,2 mol; nBa(OH)2 = 0,1 mol; nBaCO3 = 0,08 mol

nBaCO3 = 0,08 mol 2 = 0,1 mol

Nên gồm 2 ngôi trường hợp

Trường đúng theo 1: chưa xuất hiện sự hòa tan kết tủa

nCO2 = nBaCO3 = 0,08 mol => V = 0,08.22,4 = 1,792 lít

Trường hợp 2: Đã có sự hòa hợp kết tủa

=> nCO2 = nOH – nCO32- = (nNaOH + 2nBa(OH)2) – nBaCO3 = 0,32 mol

=> V = 0,32.22,4 = 7,168 lít


Câu 4. Thuốc demo để nhận ra dung dịch Ca(OH)2 là:

A. Na2CO3

B. KCl

C. NaOH

D. NaNO3


Đáp án A

Câu 5.

Xem thêm: Soạn Văn 10 Bài Các Hình Thức Kết Cấu Của Văn Bản Thuyết Minh

Nhóm các dung dịch tất cả pH > 7 là:

A. HCl, NaOH

B. H2SO4, HNO3

C. NaOH, Ca(OH)2

D. BaCl2, NaNO3


Đáp án C

A. Sai vì HCl là axit pH 2SO4, HNO3 là axit pH 2 là hỗn hợp kiềm pH > 7

D. BaCl2, NaNO3 có môi trường xung quanh trung hòa phải pH = 7


Câu 6. Để phân minh hai dung dịch NaOH cùng Ba(OH)2 đựng trong nhì lọ mất nhãn ta cần sử dụng thuốc thử:

A. Quỳ tím

B. HCl

C. NaCl

D. H2SO4


Đáp án D

Để biệt lập hai dung dịch NaOH với Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta sử dụng thuốc thử H2SO4

Mẫu thử nào lộ diện kết tủa trắng, thì chất thuở đầu là Ba(OH)2

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O


Câu 7. NaOH có đặc điểm vật lý nào sau đây?

A. Natri hiđroxit là chất rắn ko màu, ít tan trong nước

B. Natri hiđroxit là hóa học rắn ko màu, hút độ ẩm mạnh, tan những trong nước và tỏa nhiệt

C. Natri hiđroxit là hóa học rắn ko màu, hút ẩm mạnh cùng không lan nhiệt

D. Natri hiđroxit là hóa học rắn không màu, không tan vào nước, ko tỏa nhiệt.


Đáp án B

NaOH có tính chất vật lý

Natri hiđroxit là hóa học rắn ko màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước với tỏa nhiệt


Câu 8. Cặp hóa học cùng mãi mãi trong hỗn hợp (không tác dụng được cùng với nhau) là:

A. NaOH, KNO3

B. Ca(OH)2, HCl

C. Ca(OH)2, Na2CO3

D. NaOH, MgCl2


Đáp án A

B. Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

C. Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH

D. NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NaCl


Câu 9: cần dùng bao nhiêu lit CO2 (đktc) để hòa tan hết đôi mươi g CaCO3 trong nước, trả sử chỉ có 50% CO2 tác dụng. Nên thêm buổi tối thiểu bao nhiêu lit dd Ca(OH)2 0,01 M vào hỗn hợp sau phản nghịch ứng để thu được kết tủa về tối đa. Tính cân nặng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

B. 8,96 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

C. 8,96 lit CO2, đôi mươi lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

D. 4,48 lit CO2, 12 lit dung dịch Ca(OH)2, 30 g kết tủa.


Đáp án C

nCaCO3 = 20/100 = 0,2 mol

Phương trình hóa học

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

x……….x………………………..x

Phương trình chất hóa học ta có

nCO2 triết lý = x = nCaCO3 = 0,2 mol

=> nCO2 tt = nCO2 lt/50%.100% = 0,4 mol

V CO2 tt = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Ta có

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2O

x……….x………………………..x

Vậy về tối thiểu cần là x = 0,2 mol ⇒ VCa(OH)2 = 0,2/0,01 = trăng tròn lít

nCaCO3 = 2x = 0,4 mol

⇒ m↓ = 0,4.100 = 40g


Câu 10: mang lại 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) chiếu vào 100 ml dd Ba(OH)2 bao gồm nồng độ aM nhận được 6,51 g ↓ trắng, trị số của a là:

A. 0,3

B . 0,4

C. 0,5

D. 0,6


Đáp án B

Ta bao gồm 0,05 mol SO2 + 0,1.a Ba(OH)2 → 0,03 mol BaSO3

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (1)

BaSO3 + SO2 + H2O → Ba(HSO3)2 (2)

Theo phương trình (1) nSO2 = 0,1.a mol, nBaSO3 = 0,1.a mol

Theo phương trình (2) nBaSO3 =0,1a – 0,03 mol => nSO2 = 0,2a – 0,03 mol

Tổng số mol SO2 là: nSO2 = 0,1a + 0,1a – 0,03 = 0,05 → a = 0,4M


Câu 11. Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) qua 250ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn dụng dịch sau làm phản ứng thu được m gam muối bột khan. Tính cực hiếm của m?

A. 31,5 g

B. 21,9 g

C. 25,2 g

D. 17,9 gam


Đáp án D

nCO2 = 0,2 mol

nNaOH = 0,25 mol

Ta thấy: 13 cùng Na2CO3

Gọi x và y theo thứ tự là số mol của NaHCO3 với Na2CO3

Ta có những phương trình phản ứng

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← y (mol)

Theo bài bác ra và phương trình bội phản ứng ta gồm hệ phương trình như sau

nCO2 = x + y = 0,2 (3)

nNaOH = x + 2y = 0,25 (4)

Giải hệ phương trình ta bao gồm x = 0,15 (mol) và y = 0,05 (mol)

Khối lượng muối khan thu được:

mNaHCO3 + mNa2CO3 = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9 gam


Câu 12. Hấp thụ hoàn toàn 15,68 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml hỗn hợp NaOH gồm nồng độ C mol/lít. Sau phản ứng nhận được 65,4 gam muối. Tính C.

A. 1,5M

B. 3M

C. 2M

D. 1M


Đáp án C

nCO2 = 0,7 mol

Gọi số mol của muối bột NaHCO3 và Na2CO3 lần lượt là x với y

Ta có những phương trình phản nghịch ứng

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← y (mol)

Theo bài bác ra và phương trình phản nghịch ứng ta gồm hệ phương trình như sau

nCO2 = x + y = 0,7 (3)

Khối lượng của muối bột là:

84x + 106y = 65.4 (4)

Giải hệ trường đoản cú (3) cùng (4) ta được: x = 0,4 (mol) cùng y = 0,3 (mol)

Từ phương trình phản nghịch ứng ta có: n = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1 (mol)

Vậy nồng độ của 500ml ( tức 0,5 l) dung dịch NaOH là C = n/V = 1/0,5 = 2M


—————————

THPT Sóc Trăng vẫn gửi tới chúng ta phương trình chất hóa học CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phản ứng hóa học, so với phản ứng lúc sục khí cacbon đioxit vào hỗn hợp nước vôi trong, sau phản nghịch ứng nhận được kết tủa trắng.

Chúc chúng ta học tập tốt.

Mời các bạn bài viết liên quan một số tư liệu liên quan:

………………………………………

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã trình làng tới chúng ta CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O. Để có kết quả học tập xuất sắc và kết quả hơn, trung học phổ thông Sóc Trăng xin reviews tới chúng ta học sinh tư liệu Giải bài bác tập Toán 9, Giải SBT đồ Lí 9, định hướng Sinh học 9, chăm đề hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Xem thêm: Chọn Phương Án Sai Khi Nói Về Sóng Âm, Chọn Đáp Án Sai Khi Nói Về Sóng ÂmĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình làm phản ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger giới thiệu via e-mail Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay gần đây


*

Tổng hợp toàn thể công thức Sinh học tập 12


13 phút trước
*

Sơ đồ tứ duy môn lịch sử vẻ vang ôn thi thpt Quốc gia


2 tiếng trước
*

Kỹ năng làm cho phần gọi hiểu môn Ngữ Văn ăn điểm tối đa


3 tiếng trước
*

Thuật lại một câu hỏi làm đóng góp thêm phần gìn giữ trường lớp xanh, sạch, đẹp


4 tiếng trước
*

Hệ thống kiến thức và kỹ năng văn xuôi lớp 12


4 tiếng trước
*

Bộ công thức Toán ôn thi thpt Quốc gia


5 giờ trước
*

Đơn xin phúc khảo bài xích thi THPT nước nhà 2022


6 tiếng trước

34 đề đọc hiểu môn Ngữ Văn theo cấu tạo đề thi THPT quốc gia 2022 (Có đáp án)


8 tiếng trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường cần được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và website trong trình để mắt tới này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem các nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.182)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to top button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả search kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang sử dụng trình ngăn quảng cáo!