CAN THỨ NHẤT THÌ LÚC ĐẦU CAN THỨ NHẤT LÀ BAO NHIÊU LÍT?

     
Home/ Môn học/Toán/hai can đựng dầu . Hiểu được nếu đưa từ can trước tiên sang can vật dụng hai 5 l dầu thì nhì thùng tất cả số l dầu bằng nhau . Nếu gửi từ thùng sản phẩm công nghệ hai san


Bạn đang xem: Can thứ nhất thì lúc đầu can thứ nhất là bao nhiêu lít?

hai can đựng dầu . Biết rằng nếu đưa từ can đầu tiên sang can sản phẩm hai 5 l dầu thì hai thùng tất cả số l dầu cân nhau . Nếu chuyển từ thùng vật dụng hai san


hai can đựng dầu . Biết rằng nếu gửi từ can thứ nhất sang can thứ hai 5 l dầu thì nhì thùng tất cả số l dầu bằng nhau . Nếu gửi từ thùng đồ vật hai quý phái thùng trước tiên 5 l dầu thì thùng thứ nhất bằng 7/3 thùng thứ hai . Tính số lít dầu ban sơ mỗi thùng có


*

Do nếu đưa từ can thứ nhất sang can sản phẩm hai 5L dầu thì nhị thùng gồm số L dầu bởi nhau

=> Can 1 hơn can 2 số L là: 5 + 5 = 10 (L)nếu chuyển từ thùng sản phẩm công nghệ hai sang thùng thứ nhất 5L dầu thì thùng thứ nhất bằng 7/3 thùng lắp thêm hai

=> Can 1 rộng can 2 số L là: `10 + 5 + 5=20 (L)`

Can 1 sau khoản thời gian can 2 mang lại và 5L là:

`20 : (7-3) ×7 = 35 (L)`

Can 1 lúc đầu là:

`35 – 10 = 25 (L)`

Can 2 thuở đầu là:

`25 – 10 = 15 (L)`

Đáp số: ……..

(Chúc bạn học tốt)


*

Hiệu số phần cân nhau là : 7-3 = 4(phần )

Ta gồm : nếu chuyển từ can thứ nhất sang can lắp thêm hai 5 l dầu thì nhị thùng bao gồm số l dầu đều bằng nhau và nếu gửi từ thùng sản phẩm hai sang thùng thứ nhất 5 l dầu thì thùng đầu tiên bằng 7/3 thùng thứ hai .

⇒ thùng thứ nhất nhiều hơn thùng trang bị hai 10 l sau khi chuyển từ bỏ thùng lắp thêm hai quý phái thùng thứ nhất 5 l dầu

Số dầu thùng thứ nhất sau khi chuyển từ thùng thiết bị hai lịch sự thùng thứ nhất 5 l dầu là :

10:4 x7=17,5( l )

Số dầu thùng hai sau khoản thời gian chuyển từ thùng sản phẩm hai thanh lịch thùng đầu tiên 5 l dầu là:

17,5-10=7,5(l)

Số dầu thùng trang bị nhất thuở đầu là : 17,5 -5=12,5 (l)

Số dầu thùng thiết bị hai ban đầu là : 7,5+5=12,5(l)


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web
Xem thêm: Top 8 Biểu Tượng Của Các Nước Trên Thế Giới, Danh Sách Hình Ảnh Lá Cờ Của Các Nước

Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here lớn cancel reply.
Daisy
*

About Daisy


Xem thêm: Nguyên Nhân Của Vận Chuyển Thụ Và Chủ, Củng Cố Kiến Thức

Đặt Câu Hỏi