Hỏi Đáp Toán Lớp 6: Có Bao Nhiêu Số Có 3 Chữ Số Khác Nhau?

     

Bài toán về sinh sản lập số tự nhiên

Các bài tập về lập số các số thoải mái và tự nhiên thường ta địa thế căn cứ vào cấu tạo số tự nhiên để lập những số theo yêu ước của đề bài. Nên để ý lập số theo một máy tự tốt nhất định, như: từ nhỏ dại đến lớn hoặc ngược lại từ to đến nhỏ tuổi như thay sẽ ít bị không đúng sót hơn.

Bạn đang xem: Hỏi đáp toán lớp 6: có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

CÁCH 1: Liệt kê

Ví dụ 1: cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số?

Bài giải:

Các số tự nhiên có 3 chữ số được viết tự 3 chữ số: 1; 2; 3 là:

111; 112; 113; 121; 122; 123; 131; 132; 133

211; 212; 213; 221; 222; 223; 231; 232; 233

311; 312; 313; 321; 322; 323; 331; 332; 333

Có toàn bộ 27 số.

Ví dụ 2: đến 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau?


Bài giải:

Các số tự nhiên có 3 chữ số khác biệt được viết từ 3 chữ số: 1; 2; 3 là:

123; 132; 213; 231; 312; 321.

Có tất cả 6 số.

Ví dụ 3: cho 4 chữ số 0; 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

Bài giải:

Các số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác biệt được viết trường đoản cú 4 chữ số: 0; 1; 2; 3 là:

102; 103; 120; 123; 130; 132

201; 203; 210; 213; 230; 231

301; 302; 310; 312; 320; 321

Có toàn bộ 18 số.

CÁCH 2:

Qua 3 ví dụ như trên, ta thấy ở bài bác tập nêu ra có số lượng chữ số cho trước có những chữ số ví dụ và yêu cầu của số đề nghị lập là như vậy nào? Ta bao gồm cách tìm số lượng các số được lập mà không nhất thiết phải liệt kê, như sau:

Ví dụ 1: mang lại 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

Ở bài tập này đề bài bác cho ta 3 chữ số là 1; 2; 3. Yêu mong ta lập những số gồm 3 chữ số nhưng số tất cả 3 chữ số bao gồm có: sản phẩm trăm, hàng trăm và hàng solo vị.

Bài giải:

Với 3 chữ số: 1; 2; 3.

- hàng ngàn có 3 lựa chọn.

- hàng trăm có 3 lựa chọn.

- Hàng đơn vị chức năng có 3 lựa chọn.

Số lượng số bao gồm 3 chữ số lập được là: 3 x 3 x 3 = 27 (số)

Ví dụ 2: đến 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau?

Ở bài xích này khác với bài 1 là lập số tất cả 3 chữ số khác biệt nên nếu vẫn chọn hàng nghìn rồi thì ko được lựa chọn ở hàng chục và hàng đơn vị.

Bài giải:


Với 3 chữ số: 1; 2; 3.

- hàng nghìn có 3 lựa chọn.

- hàng chục có 2 lựa chọn.

- Hàng solo vị có một lựa chọn.

Số lượng số tất cả 3 chữ số lập được là: 3 x 2 x 1 = 6 (số)

Ví dụ 3: cho 4 chữ số 0; 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

Ở bài xích này, những số cho trước có chữ số 0. Chữ số 0 ko được đặt ở hàng tối đa với số tự nhiên (số có 3 chữ số không thể là 023).

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 116 : Luyện Tập Phép Cộng Phân Số, Bài 116 : Luyện Tập

Bài giải:

Với 4 chữ số: 0; 1; 2; 3.

- hàng nghìn có 3 lựa chọn. (không được chọn chữ số 0).

- hàng chục có 3 lựa chọn.

- Hàng đơn vị có 2 lựa chọn.

Số lượng số bao gồm 3 chữ số lập được là: 3 x 3 x 2 = 18 (số)

CÁCH 3: Sơ đồ gia dụng HÌNH CÂY

Lập sơ vật HÌNH CÂY chính là cụ thể của giải pháp 2 giúp học sinh hiểu và liệt kê ra các số một giải pháp tương đối chính xác hơn, dễ kiểm tra và nên tránh được mọi sai sót lúc lập số.

Ví dụ 1: cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

Ở bài này ta lập sơ đồ gia dụng như sau:

...........

Bài tập vận dụng:

Bài toán 1: đến 3 chữ số 5, 6, 8. Hãy lập tất cả các số bao gồm hai chữ số không giống nhau từ 3 chữ số trên. Có toàn bộ bao nhiêu số như vậy?

Giải: theo thứ tự đặt những chữ số 5, 6, 8 vào hàng trăm ta được các số sau:

56, 58, 65, 68, 85, 86

Có tất cả 6 số như vậy.

Bài toán 2: đến 3 chữ số 2, 4, 6.

a. Hãy lập các số tất cả 3 chữ số từ đầy đủ chữ số trên.


b. Hãy lập những số tất cả 3 chữ số không giống nhau từ đa số số trên.

Giải:

a. Những số được lập phải thỏa mãn nhu cầu các điều kiện:

Có 3 chữ số; được lập từ các chữ số đã cho; trong mỗi số các chữ số hoàn toàn có thể lặp lại.

b. Các số được lập phải thỏa mãn các điều kiện:

Có 3 chữ số; được lập từ các chữ số sẽ cho; trong mỗi số các chữ số không lặp lại.

Bài toán 3: đến 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 em viết được bao nhiêu số:

a. Tất cả 3 chữ số

b. Gồm 3 chữ số khác nhau?

Giải:

a. Gồm 5 biện pháp chọn chữ số hàng ngàn (là một trong năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5). Với mỗi cách chọn chữ số hàng nghìn thì gồm 5 bí quyết chọn chữ số sản phẩm chục. Cùng với mỗi giải pháp chọn chữ số hàng trăm thì gồm 5 biện pháp chọn chữ số hàng 1-1 vị.

Vậy số lượng số bao gồm 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:

5 x 5 x 5 = 125 (số)

b. Với năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta bao gồm 5 phương pháp chọn chữ số mặt hàng trăm. Cùng với mỗi cách chọn chữ số ở hàng trăm thì chỉ có 4 giải pháp chọn chữ số ở hàng trăm (là 1 trong bốn chữ số còn lại). Cùng với mỗi cách chọn chữ số ở hàng chục thì chỉ từ 3 giải pháp chọn chữ số sống hàng 1-1 vị.

Xem thêm: Cho Biết Sự Trao Đổi Khí Ở Phổi Và Tế Bào ? Trao Đổi Khí Ở Phổi Là Quá Trình

Vậy số lượng số gồm 3 chữ số vừa lòng bài toán là:

5 x 4 x 3 = 60 (số)

Đáp số: a, 125 số

b, 60 số

Bài toán 4: mang đến 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 em viết được từng nào số gồm 3 chữ số không giống nhau?

Giải: Ta có 4 phương pháp chọn chữ số ở hàng trăm là 1 trong những trong bốn chữ số không giống 0: 1, 2, 3, 4. Sau khi đã chọn chữ số ở hàng trăm ngàn ta tất cả 4 phương pháp chọn chữ số ở mặt hàng chục là 1 trong trong tứ chữ số còn lại. Sau khi đã lựa chọn chữ số ở hàng trăm, hàng chục rồi thì chỉ còn 3 phương pháp chọn chữ số nghỉ ngơi hàng đơn vị.