Chuyển đổi câu bị động thành câu bị động

  -  

Câu bị động là 1 trong những trong những cấu trúc cơ bản không thể quăng quật qua nếu như bạn đang trong hành trình đoạt được những đỉnh điểm mới trong TOEIC. Thuộc Anh ngữ Ms Hoa tham khảo thêm cấu trúc này nhé.

Bạn đang xem: Chuyển đổi câu bị động thành câu bị động


Để giúp các bạn có tầm nhìn tổng quan lại về thể thụ động trong tiếng Anh, hôm nay, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ kiến thức về công thức, giải pháp dùng câu tiêu cực một cách chuẩn xác nhất nhé!

Unit 2: CÂU BỊ ĐỘNG ( Pasive Voice) | Anh ngữ Ms Hoa

I. Câu tiêu cực là gì?

Câu thụ động (Passive Voice) là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người tiêu dùng chịu ảnh hưởng tác động của hành vi hơn là bản thân hành động đó. Thời của đụng từ nghỉ ngơi câu bị động đề nghị tuân theo thời của đụng từ ngơi nghỉ câu công ty động.

Cấu trúc câu bị động

Câu nhà động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của động từ “to be” + Động từ ngơi nghỉ dạng phân tự 2)

Câu chủ động ở dạng thì nào, họ chia cồn từ “to be” theo đúng dạng thì đó. Chúng ta vẫn đảm bảo nguyên tắc nhà ngữ số nhiều, hễ từ to lớn BE được phân tách ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. (Họ sẽ trồng một cái cây ở trong vườn.)

S1 V O

➤ A tree was planted in the garden (by them). (Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) lưu lại ý: “By them” bao gồm thể bỏ đi trong câu.

S2 be V (PII)

Nếu là loại động từ gồm 2 tân ngữ, ao ước nhấn mạnh vào tân ngữ nào fan ta chuyển tân ngữ đó lên làm chủ ngữ nhưng thông thường chủ ngữ phù hợp của câu tiêu cực là tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to lớn him = He was given a book (by me).

*** lưu ý chung:

1. Nếu S trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được loại bỏ trong câu bị động

Ví dụ: Someone stole my motorbike last night. (Ai đó rước trộm xe thiết bị của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe lắp thêm của tôi đã bị rước trộm đêm qua.)

2. Nếu là fan hoặc thứ trực tiếp khiến ra hành vi thì dùng "by", tuy thế gián tiếp tạo ra hành vi thì dùng "with"

> Tham khảo thêm:

II. Biến đổi câu dữ thế chủ động sang thụ động trong thì giờ Anh (Tense)

Công thức đưa câu dữ thế chủ động sang câu bị động chúng ta học theo bảng tiếp sau đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going to + V-infi + O

S + am/is/are going khổng lồ + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

 

Dưới đấy là cách chuyển từ thể chủ động sang thể tiêu cực cho 12 dạng thì trong tiếng Anh. Ví dụ vận dụng với đụng từ "buy" (mua) đang giúp chúng ta có ánh nhìn tổng quan độc nhất nhé:

Dạng thì

Thể nhà động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng to lớn + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì hiện tại đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì lúc này tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì bây giờ hoàn thành

Have/has buying

Have/has been buying

Thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì quá khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá máy tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ trả thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ ngừng tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai trả thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai kết thúc tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

 

Các bước biến đổi từ câu dữ thế chủ động sang câu bị đông

Bước 1: xác định tân ngữ vào câu công ty động, đưa thành công ty ngữ câu bị động.

Bước 2: xác minh thì (tense) trong câu dữ thế chủ động rồi chuyển động từ về thể bị động như chỉ dẫn ở trên.

Bước 3: thay đổi chủ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những nhà ngữ không xác định chúng ta có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona lớn his birthday tiệc ngọt last night.

➤ Fiona was invented khổng lồ John"s birthday buổi tiệc ngọt last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*** lưu ý khi đưa sang câu bị động: 

1. Các nội rượu cồn từ (Động từ không yêu mong 1 tân ngữ nào) không được dùng ở bị động.

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi nhà ngữ phụ trách chính của hành động cũng ko được đưa thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ dìm lãnh trách nhiệm)

Nếu là fan hoặc đồ gia dụng trực tiếp gây ra hành vi thì sử dụng by dẫu vậy nếu là trang bị gián tiếp tạo ra hành động thì sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Trong một trong những trường hợp to be/to get + P2 hoàn toàn không có nghĩa thụ động mà mang 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà công ty ngữ đang chạm mặt phải.

Could you please check my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ câu hỏi chủ ngữ tự làm lấy

The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. đa số sự biến đổi về thời và thể đều nhằm vào hễ từ to be, còn phân từ bỏ 2 duy trì nguyên.

to be made of: Được làm bằng (Đề cập đến gia công bằng chất liệu làm nên vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được tạo sự từ (đề cập đến việc vật liệu bị biến hóa khỏi trạng thái thuở đầu để tạo sự vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bằng (đề cập mang lại quá trình tạo sự vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs và milk.

to be made with: Được làm với (đề cập mang đến chỉ một trong số nhiều làm từ chất liệu làm cần vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Phân minh thêm về cách dùng marry và divorce vào 2 thể: dữ thế chủ động và bị động.

Khi không có tân ngữ thì bạn Anh ưa cần sử dụng get maried và get divorced vào dạng informal English.

Lulu & Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu and Joe married last week. (formal)

After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they dovorced. (formal)

Sau marrydivorce là một trong những tân ngữ trực tiếp thì không tồn tại giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going to divorce Carola

To be/ get married/ to smb (giới trường đoản cú “to” là bắt buộc)

She got married khổng lồ her childhood sweetheart.

He has been married lớn Louisa for 16 years and he still doesn’t understand her.

Xem thêm: Kim Loại Là Chất Dẫn Điện Vì Có Các :, Kim Loại Là Chất Dẫn Điện Vì Có Các:

Nếu bạn có nhu cầu nhận bốn vấn tham gia các khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp đào tạo và giáo trình từ biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, cân xứng với từng trình độ của học tập viên. Chúng ta Hãy đăng ký ngay tại Đây nhé!

III. Các dạng trong câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi nhì tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã mang lại anh ấy một trái táo.)

O1 O2

➤ An táo was given lớn him. (Một trái táo đã được trao mang lại anh ta.)

➤ He was given an apple by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một trái táo)

Ví dụ 2: He sends his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của những động từ bỏ tường thuật

Các rượu cồn từ trần thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: chủ ngữ; S": công ty ngữ bị động

O: Tân ngữ; O": Tân ngữ bị động

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S" + V" + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + to V"

People say that he is very rich.→ He is said khổng lồ be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S" + V"

People say that he is very rich.→ It"s said that he is very rich.

Câu nhờ vào vả với những động từ have, get, make có thể được đổi qua câu thụ động với cấu trúc

3. Câu chủ động là câu nhờ vả

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ nam nhi mua 1 ly cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to lớn V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made khổng lồ cut by the hairdresser.(Suzy dựa vào thờ có tác dụng tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband to clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ ông xã dọn giúp nhà bếp)

 

4. Câu chủ động là câu hỏi

- Thể bị động của thắc mắc Yes/No

 

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S" + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? → Is your room cleaned(by you)?(Con vẫn dọn phòng không đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S" + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook lớn my desk?→ Can you notebook be brought to my desk?(Em rất có thể mang vở lên nộp mang lại tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S" + be + V3/-ed + by + O"?

Can you move the chair? → Can the chair be moved? (Chuyển mẫu ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S" + been + V3/-ed + by + O"?

Has she done her homework? → Has her homeworkbeen done (by her)? (Con nhỏ nhắn đã làm bài xích tập hoàn thành chưa?)

 

5. Tiêu cực với các động trường đoản cú chỉ quan lại điểm, ý kiến

Một số động từ chỉ quan lại điểm chủ kiến thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi người nghĩ anh ta rước cắp chi phí của bà mẹ anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought khổng lồ have stolen his mother’s money.

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan liêu là các động từ chỉ nhận thức của bé người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai kia đang có tác dụng gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm cái gi và chỉ thấy 1 phần của hành vi hoặc 1 hành động đang ra mắt bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ vẫn đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy đã đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó làm gì)Ai đó chứng kiến người khác làm cái gi từ đầu cho cuối.

Ví dụ:

- I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard lớn cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây bút xuống)

- Thể bao phủ định:

Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: vì not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy sản phẩm này)

IV. Bài bác tập về câu bị động

Để rèn luyện kiến thức và kỹ năng thể tiêu cực trong giờ Anh bọn họ đã học ở trên. Bây giờ các các bạn cùng làm một số trong những bài tập sau với hãy soát sổ lại đáp án bài bác tập đã có tác dụng ở phía bên dưới nhé! ( lưu ý: không xem đáp án trước khi làm bài bác tập)

Bài 1: đưa câu sau sang câu bị động

1. John gets his sister lớn clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going to have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist kiểm tra my teeth.

7. She will have Peter wash her car tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: mang lại dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

1. Toshico had her oto (repair) .............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... A composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... To the university.

6. Maria is having her hair (cut) ......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)...........................his luggage lớn his car?

Đáp án

Bài 1: 

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going khổng lồ have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her car washed tomorrow.

Xem thêm: 2022 Sách Kết Nối Tri Thức Đề Thi Toán Lớp 6 Học Kì 1 Có Đáp Án Năm 2021

8. They have the story told again.

Bài 2:

1. Repaired

2. To lớn type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry

Nếu các bạn có nhu cầu học TOEIC hãy nhờ rằng tham khảo những thông tin sau: 

 

*

 

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓA HỌC TOEIC, CẦN SỰ TƯ VẤN CỦA CÔ, HÃY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY NHÉ: