Một Thửa Ruộng Hình Chữ Nhật Có Chu Vi 360M, Chiều Rộng Bằng 2/7 Chiều Dài

     

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 360m. Ví như tăng chiều rộng với đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì khi ấy chiều dài bởi 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích s khu đất đó.Bạn đang xem: Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 360m


*

Nửa chu vi khu đất nền là:

360 : 2 = 180 m

Khi tăng và bớt chiều rộng cùng dài đi 8 m thì nửa chu vi vẫn không đổi (180 m)

Ta gồm sơ thứ chiều rộng và dài sau thời điểm tăng và giảm là:

Rộng: I----------I 180 m

Dài: I----------I---------I----------I

Tổng số phần bởi nhau:

7 + 2 = 9 phần

Vậy chiều dài sau thời điểm giảm là:

180 : 9 x 7 = 140 m

Vậy chiều rộng sau thời điểm tăng là:

180 - 140 = 40 m

(Rightarrow)Chiều rộng lớn ban đầu:

40 - 8 = 32 m (1)

(Rightarrow)Chiều dài ban đầu:

140 + 8 = 148 m (2)

Từ (1) và (2) Ta suy ra được diện tích s khu đất đó là:

148 x 32 = 4736 m2

Đs:

Đúng 0 bình luận (0)
*

Nếu cùngtăng chiều rộng và giảm chiều dài đi 8 m thì tổng của chiều dài cùng chiều rộng ( Hay còn gọi là nửa chu vi khu đất không biến đổi )

Nửa chu vi khu đất hình chữ nhật là :

360 : 2 = 180 ( m )

Ta tất cả sơ vật :

Chiều rộng lớn !____!____! Tổng là 180 m

Chiều lâu năm !____!____!____!____!____!____!____!

Giá trị 1 phần là :

180 : ( 2 + 7 ) = trăng tròn ( m )

Chiều dài khu đất nền hình chữ nhật ban đầulà :

20 x 7 + 8 = 148( m )

Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là :

180 - 148= 132( m )

Diện tích khu đất nền hình chữ nhật là :

148x 32= 19536( m2)

Đáp số : 19536 m2

Đúng 0
phản hồi (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật kia là:

360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng lớn và giảm chiều dài đi 8m thì nửa chu vi không nạm đổi, lúc ấy ta bao gồm sơ đồ:

Chiều dài: |---|---|---|---|---|---|---| } Nửa chu vi: 180m

Chiều rộng: |---|---|

Theo sơ đồ, tổng cộng phần cân nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần:

180 : 9 = đôi mươi (m)

Chiều rộng HCN:

20 x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều nhiều năm HCN:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN:

135 x 45 = 6075 (m2 )

Đáp số:...

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 360m, chiều rộng bằng 2/7 chiều dài

Đúng 0
comment (0)

Nửa chu vi khu đất là :

360 : 2 = 180 ( m )

Tổng số phần bằng nhau là :

7 +2 = 9 ( phần )

Chiều lâu năm là :

180 : 9 x 7 = 140 ( m )

Chiều rộng lớn là :

180 - 140 = 40 ( m )

Diện tích khu đất là :

140 x 40 = 5600 ( m2)

Đ/S : ....

Đúng 0
bình luận (0)

Nửa chu vi của hình chữnhậtđó là :

360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng thơi giảm chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần đều bằng nhau là :

7 + 2 = 9 (phần)

Chiều nhiều năm thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthật của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtđó là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đáp số : 4736 m2

Đúng 0
comment (0) Các thắc mắc tương trường đoản cú

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 360m. Nếu tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì khi ấy chiều dài bằng 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích khu đất đó.

Lớp 5 Toán 4 0

Một khu vườn hình chữ nhật gồm chu vi 540m. Trường hợp tăng chiều dài đồng thời giảm chiều rộng lớn đi 8m thì thời gian đó chiều dài bởi 5/4 chiều rộng. Tính diện tích s khu sân vườn đó.

Xem thêm: Đầu Tháng Bếp Ăn Của Nhà Trường Dự Trữ Gạo Đủ Cho 100 Học Sinh

Lớp 5 Toán 7 0

chu vi một khu đất HCN bằng 360m . Ví như tăng chiều rộng cùng đồng thời giảm chiều lâu năm đi 8m . Thì khu đất đó chiều dài bằng 7/2 lần CR . Tính diện tích khu đất đo

Lớp 5 Toán 3 0

Chu vi 1 khu đất nền là 360m. Nếu như tăng chiều rộng và đồng thời sút chiều lâu năm đi 8 m khi đó chiều lâu năm bằng(frac72)lần chiều rộng. Tính diện tích s khu khu đất đó

Lớp 5 Toán 17 0

chu vi một khu đất nền hình chữ nhật là 360 m.nếu tăng chiều rộng và đồng thời sút chiều dài đi 8m .khi đo chiều dài bằng 72 lần chiều rộng.tính diện tích s khu khu đất đó

Lớp 5 Toán 24 0

Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 270m . Nếu tăng chiều rộng,đồng thời giảm chiều dài đi 4m thì lúc đó chiều dài bằng 7/2 chiều rộng.Tính diện tích khu đất đó

Lớp 5 Toán 28 0 Lớp 5 Toán 2 0

một căn vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 360m nếu tăng chiều dài đồng thời giảm chiều rộng lớn đi 5m thì thời gian đó chiều rộng bởi 3/2 chiều nhiều năm .

tính diện tích khu vườn hình chữ nhật?

Lớp 5 Toán 1 0

Bài Vượt vật cản Vật ( vòng ba )

Hiệu nhị số là 197. Nếu đem số lớn chia mang lại số nhỏ nhắn được yêu mến là 6 dư 7. Tra cứu số lớn. Trả lời: Số khủng là:235.

Tìm số tự nhiênlớn độc nhất có ba chữ số khác nhau và bao gồm tổng các chữ số bởi 14. Trả lời: Số tự nhiên cần search là:950.

Xem thêm: Bài Tập Quá Trình Đẳng Nhiệt, Quá Trình Đẳng Nhiệt, Định Luật Bôi

Tìm số bao gồm bốn chữ số khác nhau có dạng a35b biết số đó phân tách hết cho 45. Trả lời: Số phải tìm là:1350.

Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. Nếu sản xuất chiều rộng lớn 5cm, bớt chiều nhiều năm 5cm thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Trả lời: diện tích hình chữ nhật kia là: 1200 cm2

Lớp 5 Toán 0 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN