CHỐN VẮNG DƯƠNG THU HƯƠNG

  -  

Định viết lưu ý về cảm nhận của chính mình sau khi xem xong mấy tập phim « Thương nhớ làm việc ai », chuyển thể từ tè thuyết « Bến không chồng » của Dương Hướng và tiểu thuyết « Chốn vắng » của Dương Thu Hương, mà hốt nhiên táy máy, mò ra được loại blog cũ đã bao phủ đầy mạng nhện, rồi lăn lộn cùng với mớ cảm giác hỗn độn ùa về cách đây mấy năm, hồi mình mới chân rẻ chân phụ trách Pháp. Nhoắng loại mà đã hết buổi sáng, còn bài cảnh báo thì vẫn chưa xong