Cho Tia Sáng Truyền Tới Lăng Kính Như Hình Vẽ

  -  

Câu hỏi :

Cho tia sáng truyền tới lăng kính như hình vẽ. Tia ló truyền đi đi sát mặt BC. Góc lệch tạo bởi lăng kính có giá trị nào sau đây?


* Hướng dẫn giải

Ta có ΔABC vuông cân ${⇒}{∠B}{=}{∠C}=45^0$ ${S}{I}{⊥}{A}{B}{⇒}$Tia SI truyền thẳng vào môi trường trong suốt ABC mà không bị khúc xạ → Góc tới ở mặt AB là ${i}_1{=}0$ và góc khúc xạ ${r}_1{=}0$ Tia ló truyền sát mặt BC → Góc ló ${i}_2{=}90^0$ → Góc lệch tạo bởi lăng kính có giá trị: ${D}{=}{i}_1{+}{i}_2{-}{B}{=}0{+}90^0{-}45^0{=}45^0$
*