CHO TIA SÁNG TRUYỀN TỚI LĂNG KÍNH NHƯ HÌNH VẼ

     

Câu hỏi :

Cho tia sáng truyền tới lăng kính như hình vẽ. Tia ló truyền rằng đi ngay cạnh mặt BC. Góc lệch tạo vày lăng kính có giá trị làm sao sau đây?


* gợi ý giải

Ta gồm ΔABC vuông cân $⇒∠B=∠C=45^0$ $SI⊥AB⇒$Tia si truyền trực tiếp vào môi trường trong trong cả ABC mà không trở nên khúc xạ → Góc cho tới ở khía cạnh AB là $i_1=0$ cùng góc khúc xạ $r_1=0$ Tia ló truyền gần cạnh mặt BC → Góc ló $i_2=90^0$ → Góc lệch tạo vì lăng kính có giá trị: $D=i_1+i_2-B=0+90^0-45^0=45^0$
*