CHO TAM GIÁC VUÔNG CÓ MỘT CẠNH GÓC VUÔNG DÀI 5CM VÀ CẠNH HUYỀN DÀI 13CM. DIỆN TÍCH TAM GIÁC ĐÓ BẰNG

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho tam giác vuông bao gồm độ dài của cạnh góc vuông nhỏ dại là 5cm, cạnh huyền có độ dài to hơn cạnh góc vuông sót lại là 1cm. Tính độ dài cạnh huyền của tam giác vuông đó. 


*

*

tam giác vuông tất cả cạnh huyền bởi 5cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác biết diện tích của tam giác = 6cm 


Gọi độ dài 2 cạnh tam giác l lượt là x, y (đk)

AD Pi- ta-go ta tất cả : x^2+y^2=5^2=25 (1)

Mà diện tích tam giác = 6 (cm2) => x*y/2=6 => x*y=12 (2)ư

Từ (1), (2) ta tất cả hpt 

Giải hpt => x=3, y=4 hoạc x=4, y=3

Kl ...

Bạn đang xem: Cho tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 5cm và cạnh huyền dài 13cm. diện tích tam giác đó bằng


tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5cm. Tính độ dài những cạnh góc vuông của tam giác, biết diện tích tam giác bằng 6cm


 Đường cao của một tam giác vuông phân tách cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ lâu năm là 3 và 4 . Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác vuông này, mặt đường trung đường ứng với cạnh huyền và diện tích tam giác ABC


tam giác vuông có cạnh huyền là 13cm , cạnh góc vuông lớn bằng 2,4 lần cạnh góc vuông nhỏ dại .độ nhiều năm cạnh nhỏ tuổi nhất của tam giác vuông đó?


Một tam giác vuông bao gồm cạnh huyền bởi 13cm. Diện tích tam giác vuông sẽ là 14cm2. Lúc đó tổng độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác kia là


Đặt độ nhiều năm 2 cạnh góc vuông của tam giác sẽ là a cùng b; độ dài cạnh huyền là c (a,b,c > 0)

Diện tích của tam giác đó là (fracab2=14)(cm2) (Rightarrow ab=28Leftrightarrow2ab=56)(1)

Áp dụng ĐL Pytago ta có: (a^2+b^2=c^2=13^2=169)(2)

(1) + (2) (Rightarrow a^2+2ab+b^2=56+169=225Leftrightarrowleft(a+b ight)^2=225)

(Leftrightarrow a+b=sqrt225=15)(cm). Vậy ...

Xem thêm: Kể Chuyện Anh Bộ Đội Cụ Hồ Gốc Bỉ Trang 38, Giải Bài Chính Tả: Anh Bộ Đội Cụ Hồ Gốc Bỉ


tam giác vuông tất cả cạnh góc vuông này gấp đôi cạnh góc vuông kia, cạnh huyền bằng 5cm. Tính độ dài hai cạnh góc vuông


một tam giác vuông có cạnh huyền là 5cm với tổng độ dài 2 cạnh là 7cm. Tính độ dài các canh góc vuông


Gọi độ nhiều năm 2 cạnh góc vuông theo thứ tự là a , b (0 (Rightarrow a^2+b^2=25)

Vì tổng 2 cạnh là 7 => a + b = 7

Ta tất cả hệ (heptegincasesa^2+b^2=25\a+b=7endcases)

(Leftrightarrowheptegincasesa^2+left(7-a ight)^2=25left(1 ight)\b=7-aleft(2 ight)endcases)

Giải (1) : (left(1 ight)Leftrightarrow a^2+49-14a+a^2=25)

(Leftrightarrow2a^2-14a+24=0)

(Leftrightarrow a^2-7a+12=0)

(Leftrightarrowleft(a-3 ight)left(a-4 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincasesa=3\a=4endcasesleft(Tm ight))

*Với a = 3 => b = 4

*Với a = 4 => b = 3


Đúng 0
phản hồi (0)

1) Một tam giác vuông tất cả canh huyền là 5 và đường cao ứng cùng với cạnh huyền là 2. Hãy tính cạnh nhỏ dại nhất của tam giác vuông này.

Xem thêm: Sách Tiếng Anh 12 Thí Điểm, Download Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12 Mới

2) cho 1 tam giác vuông. Biết tỉ số hai cạnh góc vuông là 3:4 và cạnh huyền là 125 cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông và hình chiếu của các cạnh góc vuông bên trên cạnh huyền.

 


Lớp 9 Toán
4
0
Gửi hủy

câu 2

Gọi tgv bên trên là tg ABC vuông trên A, AB/AC = ba phần tư và AC = 125 Ta có: AB/AC = 3 phần tư => AB^2/AC^2 = 9/16 => 16AB^2 - 9AC^2 = 0 (*) Ngoài ra: AC^2 = BC^2 - AB^2 = (125)^2 - AB^2 = 15625 - AB^2(**) Thay (**) vào (*) ta có: 16AB^2 - 9(15625 - AB^2) = 0 => 25AB^2 - 140625 = 0 => AB^2 = 5605. Bởi vì AB > 0 => AB = 75 AC = 4/3 x AC => AC = 100 Gọi AH là là con đường cao của tgv ABC, ta bao gồm BH, CH là hình chiếu của AB cùng AC. Ta thuận tiện thấy tgv ABC, tgv BHA cùng tgv AHC là 3 tg đồng dạng, Ta có: * BH/AB = AB/BC => bảo hành = AB^2/BC = 75^2/125 = 45 * CH/AC = AC/BC => CH = AC^2/BC = 100^2/125 = 80


Đúng 0

bình luận (0)

(hình chúng ta tự vẽ nhé)Gọi nhị hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền là x với yTa có : x.y = 2^2 = 4 (tích hai hình chiều bằng bình phương con đường cao) (1)và x + y = 5 => x = 5 - yThay vào (1) : (5 - y)y = 4 y^2 - 5y + 4 = 0 (x - 4)(x - 1) = 0 x = 4 hoặc x = 1=> y = 1 hoặc y = 4Từ đó suy ra cạnh bé dại nhất của tam giác là cạnh bao gồm hình chiếu bằng 1.=> (cạnh gv nhỏ nhất)^2 = (hình chiếu nhỏ tuổi nhất).(cạnh huyền) = 1.5=> cạnh góc vuông nhỏ tuổi nhất = căn 5


Đúng 0

bình luận (0)

1) điện thoại tư vấn hai hình chiếu của nhì cạnh góc vuông bên trên cạnh huyền là x với yTa gồm : x.y = 2^2 = 4 (tích hai hình chiều bởi bình phương đường cao) (1)và x + y = 5 => x = 5 - yThay vào (1) : (5 - y)y = 4 y^2 - 5y + 4 = 0 (x - 4)(x - 1) = 0 x = 4 hoặc x = 1=> y = 1 hoặc y = 4Từ kia suy ra cạnh nhỏ tuổi nhất của tam giác là cạnh có hình chiếu bởi 1.=> (cạnh gv nhỏ nhất)^2 = (hình chiếu nhỏ nhất).(cạnh huyền) = 1.5=> cạnh góc vuông nhỏ nhất = căn 5


Đúng 0

phản hồi (0)

bài 1: vào tam giác vuông với các cạnh góc vuông gồm độ dài là 3 và 4,kẻ đường cao tương ứng vs cạnh huyền .Hãy tính mặt đường cao này và độ dài các đoạn thẳng mà nó định ra bên trên cạnh huyền

bài 2: Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng gồm độ dài là một trong những và 2.Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này

AI GIÚP VS HELP ME CẦN GẤP


Lớp 9 Toán
2
0
Gửi diệt

Bài 1:

3 4 x y z

Áp dụng đl pytago ta có:

(left(y+z ight)^2=3^2+4^2=9+16=25)

=> y + z = 5

Áp dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông cùng hình chiếu của nó trên cạnh huyền ta có:

(3^2=yleft(y+z ight)=5y)

=>(y=frac3^25=1,8)

Có: y + z =5

=>z=5-y=5-1,8=3,2

Áp dụng hên thức liên quan tới đường cao:

(x^2=ycdot z=1,8cdot3,2=frac14425)

=>(x=frac125)


Đúng 0

phản hồi (0)

Bài 2:

B A C H 1cm 2cm x y

Ta có: △ABC vuông tại A và bao gồm đg cao AH

AB2 = BH.BC ( hệ thức lượng )

⇒ x2 = 1 . 3

⇒ x = (sqrt1.3=sqrt3cm)

AC2 = CH.BC

⇒ y2 = 2 . 3

⇒ y = (sqrt6) cm


Đúng 0
phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn