Cho Tam Giác Abc Đường Cao Ah

     

Cho tam giác (ABC), mặt đường cao (AH), trong những số ấy (BC = 30,cm,AH = 18,cm). Vẽ hình đối xứng cùng với tam giác (ABC) qua trung điểm của cạnh (BC). Diện tích s của tam giác chế tác thành là:


Sử dụng chú ý: “Nếu nhị đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng cùng với nhau sang một điểm thì chúng bằng nhau.”

Từ đó suy ra diện tích s tam giác.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc đường cao ah


Gọi tam giác (A'BC) đối xứng cùng với tam giác (ABC) qua trung điểm cạnh (BC). Khi ấy (Delta ABC = Delta A'BC)

Nên (S_ABC = S_A'BC).

Ta có: (S_ABC = dfrac12AH.BC = dfrac12.18.30 = 270,cm^2) buộc phải (S_A'BC = 270,cm^2).


*


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hình bình hành (ABEF). Call (O) là giao điểm của (AE) với (BF). Trong các xác định sau:

1. (E) cùng (A) đối xứng nhau qua (O).

2. (B) và (F) đối xứng nhau qua (O).

3. (E) với (F) đối xứng nhau qua (O).

Xem thêm: Bài Tập 45 Trang 27 Toán 9 Tập 1, Giải Bài 45 Trang 27

4. (AB) và $EF$ đối xứng nhau qua (O).

Có bao nhiêu xác định đúng?


Tam giác (ABC) đối xứng cùng với tam giác (A"B"C") qua (O). Biết chu vi của tam giác (A"B"C")là (32,cm). Chu vi của tam giác (ABC) là :


Cho tam giác (ABC), trong các số ấy (AB = 15cm,,BC = 12cm). Vẽ hình đối xứng với tam giác (ABC) qua trung điểm của cạnh (AC). Chu vi của tứ giác chế tạo thành là:


Hãy lựa chọn câu đúng. Cho hình bình hành (ABCD). đem điểm (E) nằm trong tia đối của tia (AD) sao để cho (AD = AE), rước (F) thuộc tia đối của tia (CD) làm thế nào để cho (CD = CF). Hình bình hành (ABCD) gồm thêm điều kiện gì để (E) đối xứng cùng với (F) qua mặt đường thẳng (DB) ?


Cho tam giác (ABC), đường cao (AH), trong số đó (BC = 18,cm,AH = 3,cm). Vẽ hình đối xứng cùng với tam giác (ABC)qua trung điểm của cạnh (BC). Diện tích s của tam giác sản xuất thành là:.


Cho tam giác $ABC$ , trung tâm $G$ . điện thoại tư vấn $N,P$ theo máy tự là những điểm đối xứng của $B,C$ qua giữa trung tâm $G$ .


Cho hình bình hành $ABCD$ gồm tâm đối xứng là $O$ , $E$ là điểm bất kỳ trên đoạn $OD.$ call $F$ là vấn đề đối xứng của điểm $C$ qua $E$ .


Cho hình bình hành $ABCD$ , $O$ là giao điểm của hai tuyến phố chéo. Một đường thẳng trải qua $O$ cắt các cạnh $AB$ với $CD$ theo thiết bị tự nghỉ ngơi $M$ và $N$ . Chọn khẳng định đúng.

Xem thêm: Top 12 Bài An Toàn Giao Thông 2022, Top 12 Bài Tuyên Truyền An Toàn Giao Thông 2022


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.