Cho M Gam Bột Fe

     

Cho m gam bột sắt vào hỗn hợp X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 với 0,4 mol Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y và m gam hóa học rắn Z. Giá trị của m là
Bạn đang xem: Cho m gam bột fe

 

PTHH :

(Fe+2Fe(NO_3)_3 o 3Fe(NO_3)_2) (1)

(Fe+ Cu(NO_3)_2 o Fe(NO_3)_2+Cu) (2)

- Tính số mol sắt phản bội ứng pt(1)

-(m_rắn ;Z=m-m_Fe ; pư + m_Cu)

(= m - 56 imes(0,05+x)+64x)

x là số mol sắt bội nghịch ứng pt (2)

- Tính m.


PTHH : fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

sắt + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Vì cân nặng rắn không đổi sau làm phản ứng nên xảy ra cả hai phản ứng

Đặt nCu chế tạo ra thành  = x mol

 Ta có mrắn Z  = m – mFe làm phản ứng + mCu = m – 56.(0,05 + x) + 64x = m

→ x = 0,35 mol → phản bội ứng dư Cu(NO3)2

→ sắt phản ứng hết

→ m = 56.(0,35 + 0,05) = 22,4 g


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cho mẫu Zn vào trong bình đựng hỗn hợp X, thì thấy khối lượng chất rắn vào bình tăng lên. Dung dịch X là:


Ngâm một thanh kẽm vào 100 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M. Trả sử kim loại sinh ra dính hết vào thanh kẽm. Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng thanh kẽm tăng từng nào gam ?


Nhúng thanh fe vào hỗn hợp CuSO4. Sau 1 thời gian, khối lượng thanh sắt tăng 0,8 gam so với khối lượng ban đầu. Cân nặng Fe đang phản ứng là:


Ngâm một thanh kẽm vào 200 ml hỗn hợp FeSO4 xM. Sau thời điểm phản ứng chấm dứt lấy thanh kẽm thoát khỏi dung dịch cọ nhẹ, làm khô thấy trọng lượng thanh kẽm bớt 1,8 gam. Giá trị của x là


Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml hỗn hợp CuSO4 0,05M. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X và m gam hóa học rắn Y. Quý giá của m là


Nhúng thanh kim loại M vào 100 ml hỗn hợp CuCl2 0,2M. Sau thời điểm phản ứng trả toàn trọng lượng thanh kim loại tăng 0,92 gam. Sắt kẽm kim loại M là


Cho m gam bột Zn vào 100 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,3M. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng dung dịch tăng lên 2,13 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Quý giá của m là:


Cho 4,8 gam Mg vào dung dịch đựng 0,2 mol FeCl3, sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X, cô cạn hỗn hợp X được m gam muối bột khan. Quý hiếm của m là


Cho 8,40 gam fe vào 300 ml hỗn hợp AgNO3 1,3 M. Lắc kĩ cho phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là


Cho m gam Zn vào dung dịch cất 0,15 mol FeCl3. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 3,92 gam chất rắn. Giá trị của m là:


Ngâm bột fe vào dung dịch bao gồm Cu(NO3)2và AgNO3. Xong xuôi phản ứng thu được dung dịch X tất cả haimuối và hóa học rắn Y gồm hai kim loại. Tóm lại nào sau đây đúng ?
Xem thêm: Trình Bày Suy Nghĩ Của Em Về Việc Đọc Sách Của Giới Trẻ Hiện Nay (7 Mẫu)

Cho x mol Mg vào dung dịch đựng y mol Cu(NO3)2 và z mol AgNO3, sau khi xong xuôi phản ứng thu được hỗn hợp 2 muối. Quan hệ giữa x, y, z là


Cho 0,81 gam Al tính năng với 500 ml dung dịch X đựng Fe(NO3)2 0,1M và Cu(NO3)2 0,09M. Sau thời điểm phản ứng xong thu được m gam chất rắn. Cực hiếm của m là :


Cho 1,44 gam Mg công dụng với 500 ml hỗn hợp X chứa Zn(NO3)2 0,1M với Cu(NO3)2 0,02M. Sau khoản thời gian phản ứng ngừng thu được m gam chất rắn. Quý hiếm của m là :


Cho 0,675 gam Al công dụng với 150 ml hỗn hợp X cất Fe(NO3)3 0,5M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Tóm lại nào tiếp sau đây sai:


Cho 2,025 gam Al tính năng với 150 ml hỗn hợp X chứa Fe(NO3)3 0,5M cùng Cu(NO3)2 0,2M. Sau khoản thời gian phản ứng xong xuôi thu được m gam chất rắn. Cực hiếm của m là :


Cho 0,56 gam bột fe vào 100 ml dung dịch tất cả AgNO3 0,3M với Cu(NO3)2 0,5M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là


Cho 4,48 gam bột fe vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 0,3M và Cu(NO3)2 0,5M; khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam chất rắn X. Quý giá của m là


Cho a gam Mg vào 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M với CuSO4 3M thu được 5,12 gam hóa học rắn. Giá trị của a là


Cho a gam Mg vào 100 ml hỗn hợp Al(NO3)3 2M với Cu(NO3­)2 3M thu được 21,36 gam hóa học rắn. Quý giá của a là


Cho a gam Mg vào 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M và CuSO4 3M chiếm được 25,8 gam hóa học rắn. Quý hiếm của a là


Cho thanh sắt fe vào hỗn hợp X chứa 0,1 mol AgNO3 với 0,2 mol Cu(NO3)2. Thấy lúc thanh kim loại tạo thêm 4 gam thì giới hạn lại. Tính cân nặng kim loại bám vào thanh sắt


Cho thanh sắt sắt vào dung dịch X chứa 0,1 mol AgNO3 cùng 0,2 mol Cu(NO3)2. Thấy lúc thanh kim loại tăng lên 8,8 gam thì ngừng lại. Tính khối lượng kim loại bám vào thanh sắt


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Đồ Thị Hàm Số Y=Ax+B Lop 9, Đồ Thị Của Hàm Số Y = Ax + B (A ≠ 0)

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.