Cho M Gam Bột Fe Vào 800Ml Dung Dịch

     

Cho 6,72 gam fe vào 400 ml dung dịchHNO3 1M, cho đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch X. Hỗn hợp X có thể hoà tan về tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:
Bạn đang xem: Cho m gam bột fe vào 800ml dung dịch

Để khử hoàn toàn 3,04 gam tất cả hổn hợp X tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3, đề xuất 0,05 mol H2. Ngoài ra hoà tan trọn vẹn 3,04 gam tất cả hổn hợp X trong hỗn hợp H2SO4 đặc nóng thì thu được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:


Nhúng một đinh sắt vào 200ml dung dịch CuSO4 1M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy thô và đem cân nặng thì thấy khối lượng đinh sắt tăng lên 0,4g. Xem như thể tích dung dịch ráng đổi ko đáng kể. Vậy nồng độ của CuSO4 còn lại sau phản ứng là:


Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu đựơc m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là:


Khử 4,8 gam một oxit kim loại vào dãy điện hóa ở nhiệt độ cao, cần 2,016 lít H2. Kim loại thu được mang hòa chảy trong dung dịch HCl, thu được 1,344 lít H2. Biết các khí đo ở đktc. Vậy oxit cần tìm là:


Nung rét 12,6 gam Fe ngoại trừ không khí sau một thời gian thu được m gam các thành phần hỗn hợp X có Fe, FeO, Fe2O3và Fe3O4. Các thành phần hỗn hợp này bội nghịch ứng không còn với hỗn hợp H2SO4đặc lạnh (dư), nhận được 4,2 lít khí SO2(sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Tính m?


Cho m gam fe vào dung dịch đựng đồng thời H2SO4 với HNO3 thu được hỗn hợp X cùng 4,48 lít NO duy nhất. Thêm tiếp H2SO4 vào X thì lại thu được thêm 1,792 lít khí NO tuyệt nhất nữa với dung dịch Y. Hỗn hợp Y tổ hợp vừa hết 8,32 gam Cu không có khí cất cánh ra (các khí đo nghỉ ngơi đktc). Trọng lượng của fe đã bỏ vô là:


Cho 6,72 gam sắt vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, cho đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch X. Dung dịch X rất có thể hoà tan buổi tối đa m gam Cu. Quý giá của m là:
Xem thêm: Kể Tên Các Nguồn Sử Liệu - Kể Tên Một Số Nguồn Tư Liệu Lịch Sử Mà Bạn Biết

Khử hoàn toàn 0,1 mol oxit sắt bằng khí co ở ánh nắng mặt trời cao, rồi dẫn thành phầm tạo thành vào dung dịch nước vôi vào dư, thấy tạo thành 30 gam kết tủa. Xác minh công thức của oxit sắt.


Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng làm hoà tan hoàn toàn 18 gam lếu hợp có Fe và Cu trộn theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1 là: (biết phản bội ứng tạo hóa học khử độc nhất vô nhị là NO)


Cho 22,72 gam láo hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bội phản ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng dư nhận được V lít khí NO độc nhất vô nhị (ở đktc) với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được 77,44 gam muối hạt khan. Cực hiếm của V là:


Thể tích dung dịchHNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để làm hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp tất cả 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết bội phản ứng tạo chất khử tuyệt nhất là NO)


Cho 2,24g bột sắt vào 200ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M khuấy đều mang lại tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y và dung dịch X. Chất rắn Y có khối lượng là:


Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp tất cả FeCl2 cùng NaCl (có tỉ trọng mol tương xứng là 1:2) vào trong 1 lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Mang đến dung dịch AgNO3 (dư) vào hỗn hợp X, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là:


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,01 mol Al; 0,05 mol Zn và 0,03 mol fe cần vừa đủ 200ml dung dịch HCl 0,1M và H2SO4 a mol/l. Giá trị của a là?
Xem thêm: Nêu Các Hình Thức Tiêu Hóa Ở Người, Cơ Chế Hoạt Động Của Hệ Tiêu Hóa

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam