Cho m gam bột cu vào 400ml dd agno3 0.2m

     

Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là


+) đối chiếu số mol Zn với số mol Ag+ => số mol Zn bội phản ứng => số mol Zn dư

+) mX + mZ = mCu + mAg + mZn dư


*

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình hóa học của phản nghịch ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Cho m gam bột cu vào 400ml dd agno3 0.2m

Nhận xét nào dưới đây về làm phản ứng trên là đúng?


Cho biết các phản ứng xảy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp thoái hóa - khử được thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự tăng ngày một nhiều tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Triển khai các phân tách sau:

(a) cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) mang đến đồng vào hỗn hợp nhôm sunfat.

(c) mang lại thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) mang đến thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, hồ hết thí nghiệm có xẩy ra phản ứng là


X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại chức năng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y thứu tự là (biết lắp thêm tự trong dãy cố kỉnh điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm những kim một số loại đều tác dụng được với hỗn hợp HCl cơ mà không chức năng với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột sắt vào dung dịch gồm AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X có hai muối bột và chất rắn Y gồm hai kim loại. Nhị muối trong X cùng hai kim loại trong Y thứu tự là:


Cho láo lếu hợp bao gồm Fe với Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X (gồm nhì muối) và hóa học rắn Y (gồm nhị kim loại). Nhì muối trong X là


Kim loại M bội phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là


Cho hỗn hợp bột Al, fe vào dung dịch đựng Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn có ba kim loại là:


Cho sắt kẽm kim loại M làm phản ứng cùng với Cl2, thu được muối X. Mang đến M chức năng với hỗn hợp HCl, thu được muối Y. đến Cl2 tính năng với hỗn hợp muối Y thu được muối X. Kim loại M là


Cho khí co (dư) bước vào ống sứ nung lạnh đựng tất cả hổn hợp X tất cả Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được hóa học rắn Y. đến Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn sót lại phần ko tan Z. Giả sử những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm


Dãy gồm những kim các loại được điều chế trong công nghiệp bằng cách thức điện phân hợp hóa học nóng tung của bọn chúng là:


Cho sơ đồ vật phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ đồ gia dụng trên, mỗi mũi tên là một trong những phản ứng, những chất X, Y lần lượt là phần đa chất làm sao sau đây?


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số ngôi trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị nhì không đổi trong phù hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 cùng O2. Sau làm phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn với thể tích hỗn hợp khí đang phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là


Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) có Cl2 và O2 bội phản ứng hoàn toản với 11,1 gam tất cả hổn hợp Y bao gồm Mg với Al, nhận được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al vào Y là


Hòa tan các thành phần hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y chiếm được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến khối lượng không đổi, nhận được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Cho 12 gam hợp kim của bội nghĩa vào dung dịch HNO3 loãng (dư), đun nóng cho phản ứng trả toàn, thu được dung dịch bao gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm cân nặng của tệ bạc trong mẫu hợp kim là


Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm Cu cùng Ag phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, chiếm được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử tốt nhất của N+5 ) và dung dịch đựng m gam muối. Quý hiếm của m là


Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X và 1,344 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí Y bao gồm 2 khí là N2O với N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được m gam chất rắn khan. Quý hiếm của m là


Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X cùng m gam hóa học rắn Y. Quý hiếm của m là


Cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X bao gồm FeCl2 cùng CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khoản thời gian các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn bé dại hơn khối lượng bột Zn ban sơ là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản bội ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng trọng lượng các muối trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Quý giá của m là


Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc) có CO cùng H2 phản nghịch ứng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp rắn bao gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn phù hợp rắn sút 0,32 gam. Quý giá của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy đề nghị vừa đầy đủ 17,92 lít khí teo (đktc), nhận được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), nhận được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Oxit MxOy là


Cho tương đối nước đi qua than rét đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X công dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Tỷ lệ thể tích khí teo trong X là


Cho 6 sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo lần lượt vào hỗn hợp CuSO4 dư. Số trường thích hợp thu được chất thành phầm là kết tủa sau bội nghịch ứng là


Sự nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại là sự phá hủy kim một số loại hoặc kim loại tổng hợp do tính năng của những chất trong môi trường thiên nhiên xung quanh. Đó là một quy trình hóa học hoặc quy trình điện hóa trong đó kim loại bị oxi hóa thành ion dương.

Xem thêm: Bón Phân Bón Vi Sinh Vật Lâu Thường Xuyên Thì ? Bón Phân Vi Sinh Vật Lâu Thường Xuyên Thì

M → Mn+ + ne

Có nhì dạng nạp năng lượng mòn kim loại là làm mòn hóa học tập và bào mòn điện hóa học:

- Ăn mòn hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong những số ấy các electron của kim loại được đưa trực sau đó các hóa học trong môi trường.

- Ăn mòn điện hóa học tập là quy trình oxi hóa - khử, trong những số ấy kim nhiều loại bị ăn mòn do chức năng của dung dịch chất điện li và khiến cho dòng electron chuyển dời từ cực âm mang đến cực dương.

Thí nghiệm 1: tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

cách 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh.

cách 2: Nhúng thanh kẽm với thanh đồng (không xúc tiếp nhau) vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng.

bước 3: Nối thanh kẽm với thanh đồng bằng dây dẫn (có mắc tiếp nối với một năng lượng điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh hòa hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không khí ẩm.

Xem thêm: Nguyên Tắc Bổ Sung Trong Quá Trình Phiên Mã Là Sự Liên, Phiên Mã Là Quá Trình Tổng Hợp


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.