CHO LÀ CÁC SỐ NGUYÊN DƯƠNG THỎA MÃN: VÀ .GIÁ TRỊ CỦA

  -  
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Bài 1:Cho x, ylà những số nguyên dương thỏa mãn nhu cầu x+y= 3.(sqrtxy).Tinh x/ y

Bài 2: Tìm những số nguyên dương x, y thỏa mãn (1/x)+(1/y)=1/2


*

*

Tu de bai suy ra 2y+2x=xy...y(2-x)= -2xy=2x/(x-2)y=(2x-4+4)/(x-2)y=2+4/(x-2)

vi x la songuyen dưỡng nen x-2 la so nguyenduongva la ước cua 4 => x-2 =1 hoặc x-2= 4 => x=3 hoac x=6

Voi x=3 => y= 6

voi x=6=> y=3

vay cac cap so nguyen duong (x;y) can tim la (3;6); (6;3)


.....

Bạn đang xem: Cho là các số nguyên dương thỏa mãn: và .giá trị của

Sau khi bỏ ra x-2 la uoc nguyenduong cua 4

Co 3 Truong hop

x-2 =1; x-2=2;x-2=4

Tu vì tinh duocx=3;x=4;x=6. Suy ra cac gia tri tuongung cua y

co 3 cap so nguyen duong x, y can Tim:(3;6);(4 ;4);(6;3)


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Bài 1: Tìm những số nguyên x,y thỏa mãn xy+2x-3y=1

Bài 2: Tìm những số nguyên dương x,y,z thỏa mãn nhu cầu (x+1)(y+z)=xyz+2


a) tìm cặp số x,y nguyên dương thỏa mãn(x^2+y^2left(x-y+1 ight)-left(x-1 ight)y=22)

b) Tìm các cặp số x,y,z nguyên dương thỏa mãn(dfracxy+yz+zxx+y+z=4)


Cho a; b; c là các số số nguyên dương thỏa mãn nhu cầu (a+b+c=1). Kiếm tìm Maxcủa

(A=dfracxx+sqrtx+yz+dfracyy+sqrty+xz+dfraczz+sqrtz+xy)


chắc đề mang lại x+y+z=1(=sqrtx+yz=sqrtxleft(x+y+z ight)+yz=sqrtleft(x+y ight)left(x+z ight))(=dfracxx+sqrtleft(x+y ight)left(x+z ight)ledfracxx+sqrtleft(sqrtxz+sqrtxy ight)^2)(=dfracxx+sqrtxy+sqrtxz=dfracsqrtxsqrtx+sqrty+sqrtz)làm tựa như với(dfracyy+sqrty+xz,dfraczz+sqrtz+xy)(=Aledfracsqrtx+sqrty+sqrtzsqrtx+sqrty+sqrtz=1)dấu"=" xảy...

Xem thêm: Phản Ứng Chứng Tỏ Hno3 Thể Hiện Tính Axit Là, Phản Ứng Nào Sau Chứng Minh Hno 3 Có Tính Axit


chắc đề mang lại x+y+z=1

(=>sqrtx+yz=sqrtxleft(x+y+z ight)+yz=sqrtleft(x+y ight)left(x+z ight))

(=>dfracxx+sqrtleft(x+y ight)left(x+z ight)ledfracxx+sqrtleft(sqrtxz+sqrtxy ight)^2)

(=dfracxx+sqrtxy+sqrtxz=dfracsqrtxsqrtx+sqrty+sqrtz)

làm tương tự như với(dfracyy+sqrty+xz,dfraczz+sqrtz+xy)

(=>Aledfracsqrtx+sqrty+sqrtzsqrtx+sqrty+sqrtz=1)dấu"=" xảy rax=y=z=`/3


1 cho x,y∈ R+thỏa mãn x+y+3xy=5. Tìm giá chỉ trị bé dại nhất của biểu thứcP=x+1y2+1+y+1x2+1−√9−5xyP=x+1y2+1+y+1x2+1−9−5xy2 search số nguyên dương n để 9n+62 là tích của k (k∈ N, k≥2) số tự nhiên lẻ liên tiếp.3 Tìm những số nguyên dương x,y vừa lòng 9(x2+y2+2)+6xy=20104 Tìm tất cả các số nguyên dương n làm sao cho phần nguyên của số P=n3+8n2+13nn3+8n2+13nlà số nguyên...

Xem thêm: Top 20 Trời Thu Xanh Ngắt Mấy Tầng Cao Thể Thơ Gì Hay Nhất 2022


1 cho x,y∈ R+thỏa mãn x+y+3xy=5. Tìm giá bán trị nhỏ dại nhất của biểu thứcP=x+1y2+1+y+1x2+1−9−5xy" role="presentation" style="box-sizing: inherit; display: inline-block; line-height: 0; font-size: 18.08px; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;">P=x+1y2+1+y+1x2+1−√9−5xyP=x+1y2+1+y+1x2+1−9−5xy

2 search số nguyên dương n để 9n+62 là tích của k (k∈ N, k≥2) số tự nhiên và thoải mái lẻ liên tiếp.

3 Tìm các số nguyên dương x,y thỏa mãn nhu cầu 9(x2+y2+2)+6xy=2010

4 Tìm toàn bộ các số nguyên dương n sao để cho phần nguyên của số P=n3+8n2+13n" role="presentation" style="box-sizing: inherit; display: inline-block; line-height: 0; font-size: 18.08px; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;">n3+8n2+13nn3+8n2+13n