CHO HỖN HỢP X GỒM AL VÀ MG

     

Cho 2,7 gam Al bội nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp HCl dư, chiếm được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là


Điện phân Al2O3 lạnh chảy, anot làm bởi C, sinh hoạt anot thoát ra hỗn hợp khí (CO, CO2)có Mtb =42. Khi thu được 162 tấn nhôm thì C ở anot bị cháy là:


Cho 26,8 gam tất cả hổn hợp KHCO3 và NaHCO3 công dụng với hỗn hợp HCl dư, thu được 6,72 lít khí (đktc) với dung dịch chứa m gam muối. Quý giá của m là


Hỗn hòa hợp X chứa Na, K, Ca, Ba. Mang đến m gam X chức năng hết cùng với dung dịch đựng HCl (dư) nhận được 20,785 gam muối. Nếu mang đến m gam X công dụng hết cùng với lượng dư H2SO4 thì nhận được 24,41 gam muối. Quý hiếm của m là:


Nung lếu hợp bao gồm m gam Al và 0,04 mol Cr2O3 1 thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan trọn vẹn X trong hỗn hợp HCl đặc, nóng, đầy đủ (không tất cả không khí) chiếm được 0,1 mol khí H2 cùng dung dịch Y. Y bội nghịch ứng buổi tối đa với 0,56 mol NaOH (biết những phản ứng xẩy ra trong điều kiện không tồn tại không khí). Giá trị m là:


Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào hỗn hợp HNO3 (loãng, vừa đủ), chiếm được y mol khí NO duy nhất với dung dịch Y chứa (m+30,9) gam muối. Nếu đến dung dịch NaOH dư vào Y thì bao gồm 25,5 gam NaOH tham gia phản ứng. Cực hiếm của (m+30y) là:


Nhỏ nhàn 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp K2CO30,05 M với KHCO30,15 M vào 150 ml dung dịch HCl 0,1M cùng khuấy đều. Sau các phản ứng, thu được V ml khí CO2(đktc). Cực hiếm của V là


Hòa tung hết các thành phần hỗn hợp chứa 14,1 gam có Mg; Al2O3 và 0,05 mol MgCO3 vào dung dịch cất 0,05 mol HNO3­ với 0,83 mol HCl, chấm dứt phản ứng thu được dung dịch X đựng m gam các muối trung hòa và 2,688 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y gồm CO2, NO, H2. Cực hiếm của m là:


Hỗn hợp X có Cu và Al2O3 có tỷ lệ mol tương ứng là 4 : 3. Mang đến m gam hỗn hợp X tác dụng với hỗn hợp HCl dư thu được chất rắn Y và dung dịch Z đựng 2 hóa học tan gồm cùng độ đậm đặc mol. Rót thong dong dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta gồm đồ thị sau:

Cho chất rắn Y tính năng với dung dịch HNO3 dư thu được a mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Quý giá của a là:


Đốt cháy trả hoàn m gam tất cả hổn hợp Mg cùng Al buộc phải vừa đủ 2,8 lít khí O2 (đktc) nhận được 9,1 gam tất cả hổn hợp hai oxit. Cực hiếm m là


Cho hỗn hợp bột X đựng Mg, MgO, Al2O3 tan trọn vẹn trong dung dịch hỗn hợp HCl cùng KNO3 thu được hỗn hợp Y và các thành phần hỗn hợp khí Z chứa H2 cùng N2. Cho các nhận định sau về hỗn hợp Y.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm al và mg

(a). Mang lại Mg vào Y rất có thể thu được khí.

(b). Cho Mg vào Y hoàn toàn có thể thu được khí NO.

(c). Mang lại NaOH dư vào Y không thu được kết tủa.

Xem thêm: Câu Thơ “ Lặn Lội Thân Cò Khi Quãng Vắng, Phân Tích Bài Thơ Thương Vợ Của Tú Xương (Bài 2)

(d). Cho Ba(OH)2 dư vào Y hoàn toàn có thể thu được kết tủa nhưng tất yêu thu được khí.

Tổng số vạc biểu và đúng là ?


Nung rét một láo lếu hợp bao gồm CaCO3 và MgO tới trọng lượng không đổi , thì số gam chất rắn còn sót lại chỉ bằng 2/3 số gam láo hợp trước lúc nung. Vậy trong láo hợp thuở đầu thì CaCO3 chiếm xác suất theo trọng lượng là :


Cho những thí nghiệm sau:

(a). Cho bố vào dung dịch chứa phèn chua.

(b). Mang lại FeCl2 vào hỗn hợp AgNO3.

(c). đến Ca(OH)2 vào Mg(HCO3)2.

Xem thêm: Loại Phân Dùng Để Bón Lót Là Chính: A, Các Loại Phân Dùng Để Bón Lót

(d). Cho một miếng nhôm vào nước vôi vào (dư) rồi sục khí CO2 vào.

(e). Điện phân dung dịch các thành phần hỗn hợp MgCl2, AlCl3.

Tổng số nghiên cứu có khả năng chế tạo ra hỗn hợp những chất kết tủa là?


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam