Cho hỗn hợp gồm na và al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 2

  -  

2Na+2H2O→2NaOH+H2a       →     a       0,5a2Al+2NaOH+2H2O→2NaAlO2+3H2a    ←   a     →1,5a

nH2=0,5a+1,5a=2a=0,4→a=0,2molnAl(ban dau)=2nNa=0,4molnAl(phan ung)=a=0,2mol→nAl(du)=0,2mol→mAl(du)=5,4gam


Hòa tan không còn một lượng láo hợp gồm K cùng Na vào H2O dư, thu được hỗn hợp X cùng 0,672 lít khí H2 (đktc). Mang lại X vào dung dịch FeCl3 dư, đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam mãng cầu vào nước. Để trung hòa - nhân chính dung dịch sau phản bội ứng đề nghị V ml dung dịch HCl 2M. Quý hiếm của V là


Cho các chất sau: glucozơ, ancol etylic, glixerol, axit axetic. Số chất tính năng được cùng với Cu(OH)2/NaOH là


Hòa tan không còn 8,72 gam hỗn hợp FeS2, FeS và Cu vào 400 ml hỗn hợp HNO3 4M, thành phầm thu được bao gồm dung dịch X cùng một hóa học khí thoát ra. Nếu đến dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp X thì thu được 27,96 gam kết tủa, còn nếu mang đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp X thì nhận được 36,92 gam kết tủa. Phương diện khác, hỗn hợp X có khả năng hòa tan về tối đa m gam Cu. Biết vào các quy trình trên, sản phẩm khử độc nhất của N+5 mọi là NO. Cực hiếm của m là


Hỗn vừa lòng khí X bao gồm propen, etan, buta-1,3-đien, but-1-in có tỉ khối khá so cùng với SO2 là 0,75. Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol các thành phần hỗn hợp X, đến hấp thụ cục bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 dư thì nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Cho những phát biểu sau:

(a) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử gồm nhóm (COO-)

(b) vào công nghiệp, glucozơ được đưa hoá từ bỏ saccarozơ dùng để làm tráng gương, tráng ruột phích.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp gồm na và al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 2

(c) những amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là các hợp chất cửa hàng để kiến làm cho các nhiều loại protein của cơ thể sống.

Xem thêm: # 1Nm Bằng Bao Nhiêu Angstrom (Å, 1 Angstrom Bằng Bao Nhiêu Cm, Mm, Um, Nm

(d) Polietilen, poli(vinyl clorua),... Gồm tính cách điện, phương pháp nhiệt.

Xem thêm: Viết Một Bài Văn Nói Về Tình Cảm Của Em Đối Với Mẹ Hoặc Người Thân Đối Với Em

(e) Do có chức năng hoà tan tốt nhiều hóa học nên một trong những este được dùng làm dung môi nhằm tách, chiết chất hữu cơ (etyl axetat), trộn sơn (butyl axetat).

Số tuyên bố đúng là


Câu 10:


Cho 10,4 gam hỗn hợp X bao gồm axit axetic và etyl axetat công dụng hoàn toàn cùng với 150 gam hỗn hợp NaOH 5% (dùng dư 25% so với lượng đề xuất vừa đủ đến phản ứng). Phần trăm khối lượng của etyl axetat vào X là


Câu 11:


Hòa tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được hỗn hợp X. Cho cục bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 12:


Công thức phân tử của amin no, đối chọi chức, mạch hở đựng 19,178% N về khối lượng là


Câu 13:


Cho thư thả dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch đựng AlCl3 x (mol/l) cùng Al2(SO4)3 y (mol/l). Phản bội ứng được màn biểu diễn theo đồ dùng thị sau:

Tỉ lệ x : y là


Câu 14:


Kim các loại nào tiếp sau đây phản ứng được với hỗn hợp NaOH?


Câu 15:


Phát biểu làm sao sau đây là sai?


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam