CHO HÌNH THANG ABCD VUÔNG TẠI A VÀ D

     

Cho hình thang vuông $ABCD$ vuông ở $A$ và $D$, $AD = 2a.$ trê tuyến phố thẳng vuông góc với $left( ABCD ight)$ tại $D$ mang điểm $S$ cùng với $SD = asqrt 2 .$ Tính khỏang giải pháp giữa đường thẳng $DC$ với $left( SAB ight)$.

Bạn đang xem: Cho hình thang abcd vuông tại a và d


Chứng minh (CD//left( SAB ight) Rightarrow dleft( CD,left( SAB ight) ight) = dleft( D,left( SAB ight) ight))


Vì $DC$// $AB$ đề nghị $DC$// $left( SAB ight)$

$ Rightarrow dleft( DC;left( SAB ight) ight) = dleft( D;left( SAB ight) ight)$.

Kẻ $DH ot SA$, vì chưng $AB ot AD$, $AB ot SD$ đề nghị $AB ot left( SAD ight) Rightarrow DH ot AB$ suy ra $dleft( D;left( SAB ight) ight) = DH$.

Trong tam giác vuông $SAD$ ta có:

$eginarraylDH.SA = DS.DA\Leftrightarrow DH = fracDS.DASA = fracDS.DAsqrt SD^2 + DA^2 \= fracasqrt 2 .2asqrt left( asqrt 2 ight)^2 + left( 2a ight)^2 = frac2asqrt 3 3 = frac2asqrt 3 \Rightarrow dleft( DC,left( SAB ight) ight) = frac2asqrt 3 endarray$


*

Đáp án yêu cầu chọn là: a


...

Bài tập gồm liên quan


Khoảng phương pháp giữa đường thẳng, khía cạnh phẳng song song Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ tất cả độ dài cạnh bởi 10. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (ADD’A’) cùng (BCC’B’).


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm $SA ot left( ABCD ight)$, đáy $ABCD$ là hình thang vuông trên (A,B) tất cả $AB = a$. Call $I$ cùng $J$ lần lượt là trung điểm của $AB$ và $CD$. Tính khoảng cách giữa con đường thẳng $IJ$ với $left( SAD ight)$.

Xem thêm: Sgk Toán Lớp 5 Trang 76 Luyện Tập, Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 76


Cho hình thang vuông $ABCD$ vuông sinh hoạt $A$ và $D$, $AD = 2a.$ trên tuyến đường thẳng vuông góc cùng với $left( ABCD ight)$ tại $D$ mang điểm $S$ với $SD = asqrt 2 .$ Tính khỏang bí quyết giữa mặt đường thẳng $DC$ với $left( SAB ight)$.


Cho hình chóp $O.ABC$ gồm đường cao $OH = dfrac2asqrt 3 $. Call $M$ cùng $N$ lần lượt là trung điểm của $OA$ với $OB.$ khoảng cách giữa mặt đường thẳng $MN$ và $left( ABC ight)$ bằng:


Cho hình chóp tứ giác đầy đủ $S.ABCD$ bao gồm $AB = SA = 2a.$ khoảng cách từ đường thẳng $AB$ mang lại $left( SCD ight)$ bằng bao nhiêu?


Cho hình lăng trụ tứ giác hầu như $ABCD.A"B"C"D"$ bao gồm cạnh đáy bởi $a$. Gọi $M$, $N$, $P$ thứu tự là trung điểm của $AB$, $BC$, $A"B"$. Tính khoảng cách giữa nhị mặt phẳng $left( MNP ight)$ cùng $left( ACC" ight)$.


Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ gồm các cạnh bên hợp với đáy gần như góc bằng $60^circ $, đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a$ và $A"$ biện pháp đều $A$, $B$, $C$. Tính khoảng cách giữa hai lòng của hình lăng trụ.


Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") có kề bên bằng $a.$ Các kề bên của lăng trụ sản xuất với dưới mặt đáy góc $60^ mo.$ Hình chiếu vuông góc của $A"$ lên khía cạnh phẳng $left( ABC ight)$ là trung điểm của $BC$. Khoảng cách giữa hai mặt dưới của lăng trụ bởi bao nhiêu?


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") có toàn bộ các cạnh đều bằng (a). Hình chiếu (H) của (A) cùng bề mặt phẳng (left( A"B"C" ight)) ở trong cạnh (B"C"). Biết khoảng cách giữa nhì mặt phẳng lòng là (dfraca2). Tìm địa chỉ của (H) bên trên (B"C").


Cho hình lập phương (ABCD.A"B"C"D") gồm cạnh bởi (a.) khoảng cách giữa nhị mặt phẳng ((ACD")) với ((BA"C")) bằng


Cho hình lập phương $ABCD.A"B"C"D"$ cạnh $a.$ khoảng cách giữa $left( AB"C ight)$ cùng $left( A"DC" ight)$ bằng:


Cho hình vỏ hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") bao gồm (AB = 4, m AD = 3.) mặt phẳng ((ACD")) tạo với mặt dưới một góc (60^ circ .) Tính khoảng cách giữa hai dưới đáy của hình hộp.

Xem thêm: Cách Nhìn Mang Tính Phát Hiện Về Dòng Sông Đà, (Hoàng Phủ Ngọc Tường)


Cho hình lập phương (ABCD.A"B"C"D")có cạnh bằng (a.) lúc đó, khoảng cách giữa mặt đường thẳng (BD) với mặt phẳng ((CB"D")) bằng


Cho hình chóp tứ giác phần nhiều (S.ABCD) gồm (AB = 2a,SA = asqrt 5 ). Khoảng cách từ mặt đường thẳng (AB) đến ((SCD)) bằng


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.