CHO HÌNH THANG ABCD CÓ KÍCH THƯỚC NHƯ HÌNH VẼ BÊN

  -  
*

cho hình thang ABCD có kích thước như hình vẽ bêntính.a) diện tích hình thang ABCDb) diện tích hình tam giác BEC c) tỉ số của diện tích hình tam giác BECvà diện tích hình thang ABCD a b c d h e 24 cm 10 cm 36 cm

cho hình thang ABCD có kích thước như hình vẽ bên

tính.

Bạn đang xem: Cho hình thang abcd có kích thước như hình vẽ bên

a) diện tích hình thang ABCD

b) diện tích hình tam giác BEC 

c) tỉ số của diện tích hình tam giác BEC

và diện tích hình thang ABCD

a b c d h e 24 cm 10 cm 36 cm


*

Cho hình thang ABCD có kích thước như hình vẽ. Tính a Diện tích hình thang ABCDb Diện tích hình tam giác BECc Tỉ số của diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABEd


*

Cho hình thang ABCD có kích thước như hình vẽ bên. Tính : a. Diện tích hình thang ABCD b. Diện tích hình tam giác BEC c. Tỉ số của diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABCD.


Cho hình thang ABCD có kích thước như hình vẽ. Tính a Diện tích hình thang ABCDb Diện tích hình tam giác BECc Tỉ số của diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABED.

 

 

 


cho hình thang abcd có kích thước như hình vẽ bên . tínha diện tích hình thang abcdb diện tích hình tam giác necc tỉ số của diện tích tam giác bec và diện tích hình thang abcd

a,Diện tích hình thang ABCD là:

(36-6+22)*24:2=624 (cm2)

 b,Diện tích hình tam giác BEC là:

(24*10):2=120 (cm2)

c,Tỉ số % của diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABCD là:

624:120*100=520 (cm2)

đáp số a,624cm2

b,120cm2

c520cm2

chúc bạn học tốt :)

 


*

Cho hình thang ABCD có kích thước như hình vẽ. Tính:

a) Diện tích hình thang ABCD

b) Diện tích hình tam giác BEC

c) Tỉ sốc của diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABED.


a) Tính độ dài đáy DC:36 + 10 = 46 (cm)Tính diện tích hình thang ABCD:(24 + 46) x 18 : 2 = 630 (cm2)b) Tính diện tích hình tam giác BEC:10 x 18 : 2 = 90 (cm2)c) Tính diện tích hình thang ABED:(24 + 36) x 18 : 2 = 540 (cm2) hoặc: 630 – 90 = 540 (cm2)Tính tỉ số diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABED:90 : 540 = 1 : 6 (hay 1/6 ).

a) Tính độ dài đáy DC:

36 + 10 = 46 (cm)

Tính diện tích hình thang ABCD:

(24 + 46) x 18 : 2 = 630 (cm2)

b) Tính diện tích hình tam giác BEC:

10 x 18 : 2 = 90 (cm2)

c) Tính diện tích hình thang ABED:

(24 + 36) x 18 : 2 = 540 (cm2) hoặc: 630 – 90 = 540 (cm2)

Tính tỉ số diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABED:

90 : 540 = 1 : 6 (hay 1/6 ).


cho hình thang abcd có kích thước như hình vẽ bên . tính 

a, diện tích hình thang abcd

b, diện tích hình tam giác bec 

c, tỉ số của diện tích hình tam giác bec và diện tích hình thang abcd


cho hình thang abcd có kích thước như hình vẽ bên trái . Tính :

a. Diện tích hình thang abcd .

b. Diện tích hình tam giác bec .

c. Tỉ số diện tích hình tam giác bec và diện tích hình thang abcd.

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Cái Răng Cái Tóc Là Vóc Con Người ? Cái Răng Cái Tóc Là Góc Con Người


bạn ưi , coá hềnh vẽ thì mềnh mới làm được chứ .Chụy hỉu hong,bợn choa hình vẽ vô nha.Tự dưng mị cảm thấy mị thật là men lỳ


cho hình thang abcd có kích thước như hình vẽ bên trái . Tính :

a. Diện tích hình thang abcd .

b. Diện tích hình tam giác bec .

c. Tỉ số diện tích hình tam giác bec và diện tích hình thang abcd . 

24cm , 12cm , 36cm , 10cm .


Cho hình thang ABCD có kích thước như hình vẽ. Tính:

a) Diện tích hình thang ABCD

b) Diện tích hình tam giác BEC

c) Tỉ số của diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABED.


vBài 22: Cho hình thang ABCD có kích thước như hình vẽ bên. Tính:a) Diện tích hình thang ABCD.b) Diện tích hình tam giác BEC.c) Tỉ số của diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABED. Bài giải:a) Độ dài cạnh đáy là: 36 + 10 = 46 (cm) Diện tích hình thang ABCD là: (46 + 24) × 18 : 2 = 630 (cm2)b) Diện tích hình tam giác BEC là: 10 × 18 : 2 = 90 (cm2)c) Diện tích hình thang ABED là: 630 – 90 = 540 (cm2)Tỉ số của diện tíc...

vBài 22: Cho hình thang ABCD có kích thước như hình vẽ bên. Tính:

a) Diện tích hình thang ABCD.

b) Diện tích hình tam giác BEC.

c) Tỉ số của diện tích hình tam giác BEC và diện tích hình thang ABED.

Xem thêm: Cách Viết Ký Hiệu Không Chia Hết, Không Chia Hết Trong Word

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Bài giải:

a) Độ dài cạnh đáy là: 36 + 10 = 46 (cm)

Diện tích hình thang ABCD là: (46 + 24) × 18 : 2 = 630 (cm2)

b) Diện tích hình tam giác BEC là: 10 × 18 : 2 = 90 (cm2)

c) Diện tích hình thang ABED là: 630 – 90 = 540 (cm2)

Tỉ số của diện tích hình tam giác BEC và hình thang ABED là: ..........