CHO HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU SABCD

     

Cho hình chóp tứ giác các (S.ABCD) gồm cạnh đáy bằng (a,,,,left( a > 0 ight).) các điểm (M,,,N,,,P) thứu tự là trung điểm của (SA,,,SB,,,SC,.) khía cạnh phẳng (left( MNP ight)) cắt hình chóp theo một tiết diện có diện tích bằng:


- xác minh thiết diện của hình chóp khi cắt vày mặt phẳng (left( MNP ight)).

Bạn đang xem: Cho hình chóp tứ giác đều sabcd

- dìm dạng thiết diện và tính diện tích.


*

Gọi (Q) là trung điểm của (SD,.)

Tam giác (SAD) bao gồm (M,,,Q) theo lần lượt là trung điểm của (SA,,,SD) suy ra (MQ)//(AD,.)

Tam giác (SBC) gồm (N,,,P) theo lần lượt là trung điểm của (SB,,,SC) suy ra (NP)//(BC,.)

Mặt không giống (AD//BC) suy ra (MQ)//(NP) và (MQ = NP,, Rightarrow ,,MNPQ) là hình vuông.

Xem thêm: Khung Kế Hoạch Bài Dạy Theo Công Văn 5512 : Vì Sao Giáo Viên Rối Bời?

Khi đó (M,,,N,,,P,,,Q) đồng phẳng ( Rightarrow ,,left( MNP ight)) giảm (SD) trên (Q,) với (MNPQ) là thiết diện của hình chóp (S.ABCD) cùng với (mp,,left( MNP ight).)

Lại bao gồm (dfracNPBC = dfrac12 Rightarrow dfracS_MNPQS_ABCD = left( dfrac12 ight)^2 = dfrac14).

Vậy diện tích hình vuông vắn (MNPQ) là (S_MNPQ = dfracS_ABCD4 = dfraca^24.)


Đáp án buộc phải chọn là: c


...

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 60 : Luyện Tập, Giải Toán Vnen 4 Bài 60: Hình Bình Hành


Bài tập có liên quan


Bài toán kiếm tìm giao điểm của mặt đường thẳng với mặt phẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Số thành phần của tập hợp những điểm bình thường của một mặt đường thẳng và một khía cạnh phẳng cần thiết là:


Giả sử $M$ là giao của con đường thẳng $a$ và mặt phẳng $left( p. ight)$. Xác minh nào tiếp sau đây sai?


Giả sử $M$ là giao của con đường thẳng $a$ và mặt phẳng $left( p ight)$. Xác minh nào dưới đây đúng?


Hai phương diện phẳng $left( alpha ight)$ cùng $left( eta ight)$ giảm nhau theo giao đường là đường thẳng $d$. Hai đường thẳng $a,b$ lần lượt bên trong $left( alpha ight),left( eta ight)$ và hầu hết cắt đường thẳng $d$. Khẳng định nào sau đây sai?


Cho hình chóp $S.ABC$. $M,N$ thứu tự nằm trên 2 cạnh $SA,SB$ sao để cho $MN$ không tuy nhiên song cùng với $AB$. Lúc đó giao điểm của $MN$ với mặt phẳng $left( ABC ight)$ là:


Cho tứ diện (ABCD,.) hotline (M,,,N) thứu tự là trung điểm các cạnh (AB) và (AC,) (E) là vấn đề trên cạnh (CD) cùng với (ED = 3EC.) tiết diện tạo vị mặt phẳng (left( MNE ight)) với tứ diện (ABCD) là:


Cho đường thẳng $d$ cùng mặt phẳng $left( alpha ight)$ . Một khía cạnh phẳng $left( eta ight)$ chứa $d$ và cắt $left( alpha ight)$ theo giao tuyến đường là mặt đường thẳng $d"$ . Giao điểm của $d$ cùng $d"$ là $A$ . Xác minh nào sau đấy là sai?


Cho mặt phẳng $left( ABC ight)$ cùng hai điểm $D,E$ nằm bản thiết kế phẳng $left( ABC ight)$ . Một mặt đường thẳng $a$ bên trong mặt phẳng $left( ABC ight)$ . Xác minh nào sau đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABCD$ , lòng là hình thang, đáy mập $AB$ , call $O$ là giao của $AC$ với $BD$ . $M$ là trung điểm $SC$ . Giao điểm của đường thẳng $AM$ cùng $mpleft( SBD ight)$ là:


Cho đường thẳng $a$ cùng mặt phẳng $(P)$ không cất $a.$ hai đường thẳng $b$ cùng $c$ cùng nằm trong mặt phẳng $(P) $ và cùng cắt đường thẳng $a.$ kĩ năng nào dưới đây không thể xảy ra?


Cho tứ diện $ABCD. $ bên trên cạnh $AB, AC$ lấy những điểm $M, N$ làm thế nào cho $MN$ giảm $BC$ trên $E$ và $O$ là điểm bất kì trong tam giác $BCD$ với không ở trên các cạnh của tam giác $BCD$. Tóm lại nào tiếp sau đây đúng ?

(I) Giao điểm của $(OMN) $ và $BC $ là điểm $E.$

(II) Giao điểm của $(OMN) $ và $BD$ là giao điểm của $BD$ với $ OE.$

(III) Giao điểm của $(OMN)$ với $CD$ là giao điểm của $CD$ với $ON.$


Gọi $M $ là giao điểm của mặt đường thẳng $a$ và mặt phẳng $(P).$ xác minh nào sau đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABC.$ $M, N$ theo lần lượt là trung điểm $SA, AB.$ $P$ vị trí cạnh $BC$ thế nào cho $BP = 2PC.$ Giao điểm $I$ của $SC$ cùng $(MNP)$ là:


Cho tứ diện (ABCD). Hotline (E, m F, m G) là những điểm theo thứ tự thuộc những cạnh (AB, m AC, m BD) làm sao cho (EF) cắt (BC) tại (I), (EG) giảm (AD) trên (H). Cha đường trực tiếp nào sau đây đồng quy?


Cho tứ diện $SABC.$ Trên những cạnh $SA, SB$ và $SC$ lấy những điểm $D, E$ cùng $F$ thế nào cho $DE$ cắt $AB$ trên $I, EF$ giảm $BC$ tại $J, FD$ giảm $AC $ tại $K.$ Chọn khẳng định sai?


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD $ là một trong tứ giác ($AB$ không song song với $CD$). Hotline $M$ là trung điểm của $SD, N$ là điểm nằm bên trên cạnh $SB$ thế nào cho $SN = 2NB,$ $O$ là giao điểm của $AC$ cùng $BD.$ Giao điểm của $MN$ với $(ABCD) $ là điểm $K.$ Hãy chọn lựa cách xác định điểm $K$ đúng tuyệt nhất trong bốn phương án sau:


Cho hình bình hành $ABCD$ phía trong mặt phẳng $(P)$ với một điểm $S$ nằm bề ngoài phẳng $(P).$ call $M$ là vấn đề nằm thân $S$ cùng $A; N$ là điểm nằm thân $S$ và $B;$ giao điểm của hai tuyến đường thẳng $AC$ và $BD$ là $O;$ giao điểm của hai tuyến đường thẳng $CM$ và $SO$ là $I;$ giao điểm của hai tuyến đường thẳng $NI$ và $SD$ là $J.$ tìm kiếm giao điểm của $mp(CMN)$ với đường thẳng $SO$ là:


Cho tứ diện $ABCD.$ call $M, N$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $AD $ cùng $ BC, G$ là giữa trung tâm tam giác $BCD.$ khi ấy giao điểm của mặt đường thẳng $MG$ và $mp(ABC)$ là:


Cho hình chóp tứ giác phần đa (S.ABCD) có cạnh đáy bằng (a,,,,left( a > 0 ight).) những điểm (M,,,N,,,P) thứu tự là trung điểm của (SA,,,SB,,,SC,.) mặt phẳng (left( MNP ight)) giảm hình chóp theo một tiết diện có diện tích bằng:


Cho hình chóp $S.ABCD $ tất cả $M, N$ thứu tự nằm trên các cạnh $SC, BC.$ gọi $P$ là giao điểm của $SD$ với phương diện phẳng $(AMN).$ $L$ là giao $AN$ với $BD.$ $K$ là giao $AM$ cùng $LP.$ khẳng định nào tiếp sau đây đúng?


Cho tứ diện (ABCD). Call (M,,N)lần lượt là trung điểm của các cạnh (AB), (CD). (G)là trung điểm của (MN), (I)là giao điểm của con đường thẳng (AG)và phương diện phẳng (left( BCD ight)). Tính tỉ số (dfracGIGA)?


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.