CHO HÌNH CHÓP SABC CÓ ĐÁY ABC LÀ TAM GIÁC VUÔNG TẠI B SA VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY

     

Cho hình chóp $SABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B$ cùng $SA ot left( ABC ight)$. Dựng đường cao (AH) của tam giác $SAB$. Chọn khẳng định không đúng.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác vuông tại b sa vuông góc với đáy


*

Ta tất cả $SA ot left( ABC ight)$ cần $SA ot BC$.

Do đó $left. eginarraylBC ot SA\BC ot ABendarray ight} Rightarrow BC ot left( SAB ight) Rightarrow BC ot AH$

Lại gồm $left. eginarraylAH ot BC\AH ot SBendarray ight} Rightarrow AH ot SC$ nên (AH ot left( SBC ight)).

Do đó những đáp án B, C, D gần như đúng.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả (SA ot left( ABCD ight)) với (AB ot BC). Dựng (AH) là con đường cao của (Delta SAB). Khẳng định nào tiếp sau đây sai?


Cho tứ diện $SABC$ có $ABC$ là tam giác vuông tại $B$ cùng $SA ot left( ABC ight)$. điện thoại tư vấn $AH$ là con đường cao của tam giác $SAB$, thì khẳng định nào tiếp sau đây đúng nhất.


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm (SA ot (ABC)) với (AB ot BC.) Số những mặt của tứ diện (S.ABC) là tam giác vuông là:


Cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy (ABC) là tam giác đầy đủ cạnh (a) với độ dài các sát bên (SA = SB = SC = b.) gọi (G) là giữa trung tâm của tam giác (ABC.) Độ nhiều năm đoạn trực tiếp (SG) bằng


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình chữ nhật, (SA ot left( ABCD ight)). điện thoại tư vấn (AE;AF) lần lượt là những đường cao của tam giác (SAB) với tam giác $SAD$. Call (M) là giao điểm của (SC) cùng với ( (AEF) ). Chọn xác minh đúng vào các xác minh sau ?


Cho hình chóp (S.ABC) tất cả cạnh (SA ot left( ABC ight)) cùng đáy (ABC) là tam giác cân ở (C). Gọi (H) với (K) lần lượt là trung điểm của (AB) và (SB).

Xem thêm: "Lục Thập Hoa Giáp Ất Bính Đinh Là Gì, Giáp Ất Bính Đinh Là Gì

khẳng định nào sau đây sai?


Cho tứ diện (OABC) gồm (OA,OB,OC) đôi một vuông góc với nhau. Hotline (H) là hình chiếu của (O) trên (mp(ABC)). Mệnh đề nào sai trong những mệnh đề sau:


Cho tứ diện (ABCD) gồm (AB ot CD) cùng (AC ot BD). Gọi (H) là hình chiếu vuông góc của (A) lên (mp(BCD)). Các xác định sau, khẳng định nào sai?


Cho hình chóp $SABC$ gồm $SA ot left( ABC ight).$ điện thoại tư vấn $H, m K$ theo thứ tự là trực tâm những tam giác $SBC$ và$ABC$. Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau?


Cho nhị hình chữ nhật $ABCD$ với $ABEF$ phía bên trong hai mặt phẳng không giống nhau sao cho hai đường thẳng $AC$ với $BF$ vuông góc với nhau. điện thoại tư vấn $CH$ với $FK$ theo lần lượt là con đường cao của nhị tam giác $BCE$ và $ADF$.

Khẳng định như thế nào sau đó là sai?


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông vắn và (SA ot left( ABCD ight)). điện thoại tư vấn (I), (J), (K) theo lần lượt là trung điểm của (AB), (BC) với (SB). Khẳng định nào sau đây sai?


Cho hình tứ diện (ABCD) gồm $AB$, $BC$, $CD$ đôi một vuông góc nhau. Hãy đã cho thấy điểm (O) phương pháp đều tứ điểm (A), (B), (C), (D).


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a$, mặt bên $SAB$ là tam giác phần đa và $SC = asqrt 2 $. Call $H,K$ theo thứ tự là trung điểm của những cạnh $AB$ và $AD$.Khẳng định nào sau đó là sai?.


Cho hình chóp $S.ABC$ có $widehat BSC = 120^0,widehat CSA = 60^0,widehat ASB = 90^0,$ $SA = SB = SC.$ gọi $I$ là hình chiếu vuông góc của $S$ lên $mpleft( ABC ight).$ Chọn xác định đúng trong các xác định sau


Cho tứ diện $OABC$ gồm $OA,OB,OC$ song một vuông góc cùng với nhau. Gọi $H$ là hình chiếu của $O$ cùng bề mặt phẳng $left( ABC ight)$. Xét những mệnh đề sau :

I. Bởi vì $OC ot OA,OC ot OB$ nên $OC ot left( OAB ight)$.

II. Vày $AB subset left( OAB ight)$nên $AB ot OC. m left( 1 ight)$

III. Tất cả $OH ot left( ABC ight)$ với $AB subset left( ABC ight)$nên $AB ot OH. m left( 2 ight)$

IV. Từ $left( 1 ight)$ và $left( 2 ight) Rightarrow AB ot left( OCH ight)$

Số mệnh đề đúng trong những mệnh đề bên trên là:


Cho hình hộp $ABCD.A"B"C"D"$ có đáy là hình thoi $widehat BAD = 60^0$ và $A"A = A"B = A"D$. Call $O = AC cap BD$. Hình chiếu của $A"$ trên $left( ABCD ight)$ là :


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông vắn và (SA ot (ABCD)). Mệnh đề làm sao đưới đây sai?


Hình bên là một bộ đèn chùm 10 bóng.

Xem thêm: Đặt Câu Có Trạng Ngữ Chỉ Thời Gian, Trạng Ngữ Chỉ Nơi Chốn

Biết (S.ABCD) là một trong những hình chóp đều. Cảc cạnh bên là ba đoạn dây treo, (AB = 44; mcm). Những cạnh lòng là ống thép tròn đều, (BC = 68; mcm). Bộ đèn được treo lên trần nhà bởi đoạn dây (SA)

*


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.