CHO HÌNH CHÓP SABC CÓ ĐÁY ABC LÀ TAM GIÁC ĐỀU CẠNH A

     

Cho hình chóp $S.ABC$ gồm đáy $ABC$ là tam giác hầu hết cạnh $a$. Hình chiếu vuông góc của $S$ lên $left( ABC ight)$ trùng với trung điểm $H$ của cạnh $BC$. Biết tam giác $SBC$ là tam giác đều. Tính số đo của góc giữa $SA$ và $left( ABC ight).$


- Góc giữa (SA) cùng (left( ABC ight)) là góc giữa (SA) cùng hình chiếu của nó trên (left( ABC ight)).

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác đều cạnh a

- Tính góc tìm kiếm được bởi đặc thù các tam giác đã học.


Do H là hình chiếu của $S$ lên khía cạnh phẳng $left( ABC ight)$ buộc phải (SH ot left( ABC ight))

Vậy $AH$ là hình chiếu của $SA$ lên mp $left( ABC ight)$

( Rightarrow left( SA;left( ABC ight) ight) = left( SA;HA ight) = widehat SAH) (do (SH ot left( ABC ight) Rightarrow SH ot AH) tốt (widehat SAH

Mà: $Delta ABC = Delta SBC Rightarrow SH = AH$

Vậy tam giác $SAH$ vuông cân nặng tại $H$ ( Rightarrow widehat SAH = 45^0)


*

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho tứ diện (ABCD) có cạnh $AB$, $BC$, $CD$ đều bằng nhau và vuông góc cùng nhau từng đôi một. Xác định nào tiếp sau đây đúng?


Cho tam giác (ABC) vuông cân nặng tại (A) cùng (BC = a.) trê tuyến phố thẳng qua (A) vuông góc với (left( ABC ight)) mang điểm (S) thế nào cho $SA = dfracasqrt 6 2$. Tính số đo góc giữa con đường thẳng (SA) với (left( ABC ight))


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác vuông cạnh huyền $BC = a$. Hình chiếu vuông góc của (S) lên $left( ABC ight)$ trùng với trung điểm$BC$. Biết $SB = a$. Tính số đo của góc thân $SA$ và $left( ABC ight)$.

Xem thêm: - Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ


Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bởi (a) cùng $SA ot left( ABCD ight)$. Biết (SA = dfracasqrt 6 3). Tính góc giữa $SC$ và $left( ABCD ight)$.


Cho hình chóp $S.ABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác đông đảo cạnh $a$. Hình chiếu vuông góc của $S$ lên $left( ABC ight)$ trùng với trung điểm $H$ của cạnh $BC$. Biết tam giác $SBC$ là tam giác đều. Tính số đo của góc giữa$SA$và $left( ABC ight).$


Cho hình lập phương(ABCD.A"B"C"D"). điện thoại tư vấn $alpha $ là góc giữa $AC"$ và mp $left( A"BCD" ight).$ Chọn xác minh đúng vào các xác định sau?


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm (SA ot left( ABCD ight)) và đáy (ABCD) là hình chữ nhật. Call (O) là trọng điểm của (ABCD) cùng (I) là trung điểm của (SC). Khẳng định nào sau đây sai ?


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình vuông vắn cạnh (a), (SA ot left( ABCD ight)), (SA = asqrt 6 ). Call (alpha ) là góc giữa (SC) và (mpleft( SAB ight)). Chọn xác định đúng trong các khẳng định sau?


Cho hình chóp (S.ABCD), với đáy (ABCD) là hình bình hành trọng điểm (O;AD,SA,AB) song một vuông góc (AD = 8,SA = 6). ((P))là phương diện phẳng qua trung điểm của (AB) và vuông góc cùng với (AB). Thiết diện của ((P)) với hình chóp có diện tích bằng?


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm đáy (ABC) là tam giác phần nhiều cạnh (a) với (SA = SB = SC = b). Gọi (G) là trọng tâm (Delta ABC). Độ dài (SG) là:


Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác những cạnh (a) và (SA = SB = SC = b). Call G là giữa trung tâm (Delta ABC). Xét khía cạnh phẳng ((P)) đi qua (A) với vuông góc cùng với (SC). Tìm hệ thức liên hệ giữa (a) cùng (b) để ((P)) cắt (SC) trên điểm (C_1) nằm trong lòng (S) và (C).

Xem thêm: Thể Loại Của Bài Qua Đèo Ngang, Qua Đèo Ngang


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình vuông. Mặt bên (SAB) là tam giác đều phải sở hữu đường cao (SH) vuông góc cùng với (mp(ABCD)). điện thoại tư vấn (alpha ) là góc thân (BD) và (mp(SAD)). Chọn xác định đúng trong các xác minh sau?


Cho tứ diện (ABCD) đều. Gọi (alpha ) là góc giữa (AB) cùng (mp(BCD)). Chọn xác định đúng trong các khẳng định sau?


Cho hình lập phương (ABCD.A_1B_1C_1D_1). Gọi $alpha $ là góc giữa $AC_1$ cùng mp$left( ABCD ight)$. Chọn xác minh đúng trong các xác minh sau?


Cho hình thoi $ABCD$ bao gồm tâm $O,widehat ADC = 60^0,AC = 2a$. đem điểm $S$ ko thuộc $left( ABCD ight)$ làm thế nào để cho $SO ot left( ABCD ight)$. điện thoại tư vấn (alpha ) là góc giữa đường thẳng (SB) và mặt phẳng (left( ABCD ight)) và ( an alpha = dfrac12). Gọi (eta ) là góc thân $SC$ cùng $left( ABCD ight)$, lựa chọn mệnh đề đúng:


Cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy (ABC) là tam giác vuông trên (B), (AB = a), (BC = 2a), (SA) vuông góc với khía cạnh phẳng đáy và (SA = sqrt 15 a) (tham khảo hình bên)

*

Góc giữa mặt đường thẳng (SC) và mặt phẳng lòng bằng


Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với (ABCD) cùng SA=2a. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB, (alpha ) là góc tạo vày đường trực tiếp CG và mặt phẳng (SAC). Tính (sin alpha ).


Cho tam giác $A B C$ vuông trên (A). Mặt phẳng ((P)) đựng $B C$ và phù hợp với mặt phẳng ((ABC)) góc (alpha left( {0^0

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát