Cho Hình Chóp Đều S Abcd Có Cạnh Đáy Bằng A

  -  

Cho hình chóp hồ hết S.ABCD gồm cạnh đáy bởi a, biết góc giữa ở bên cạnh và mặt dưới bằng 45°. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Bạn đang xem: Cho hình chóp đều s abcd có cạnh đáy bằng a


*

*

*

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ tất cả AA’=a. Khoảng cách giữa AB’ cùng CC’ bằnga3 . Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’

đến tập phù hợp A gồm tất cả 2021 phần tử. Số tập con của A bao gồm số thành phần ≥1011bằng


Cho cấp số nhân unbiết u4=7;u10=56. Tìm công bội q

Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, đến đường tròn (C):x2+y2−2x−4y−11=0. Tìm bán kính của đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép đồng dạng gồm được bằng cách thực hiện liên tục phép vị tự trung tâm O tỉ số k = -2020 và phép tịnh tiến theo véctơv→=(2019;2020) là:

cho 1 hình nón đỉnh S có độ dài mặt đường sinh bởi 10cm , nửa đường kính đáy bởi 6cm. Cắt hình nón đang cho do một mặt phẳng song song với khía cạnh phẳng đựng đáy được một hình nón (N) đỉnh S có độ cao bằng165. Tính diện tích xung xoay của khối nón (N) .

Nghiệm của phương trình 2cosx +1 = 0 là

đến hàm số y = f(x) có đồ thị là con đường cong trong mẫu vẽ bên. Tìm số nghiệm của phương trình 2f(x)-3=0.

Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Sản Phẩm Huawei Tại Đà Nẵng, Trung Tâm Bảo Hành Huawei Chính Hãng Tại Việt Nam


*

đến 40 thẻ được tấn công số từ một đến 40, chọn tự nhiên 3 thẻ.

Xem thêm: Trang Trí Họa Tiết Hình Chữ Nhật Đẹp, Đơn Giản Nhất, Trang Trí Hình Chữ Nhật Sưu Tầm

Xác suất để tổng những số ghi bên trên 3 thẻ được chọn là một vài chia hết đến 3 bằng


Số nghiệm của phương trình ex22+x−2020=lnx2−2+x22−x+2018là

cùng với a là số thực dương khác 1 tùy ý, loga5a4bằng

gọi S là tập giá trị nguyên m∈−2020;2020để phương trình 2sin2x+msin2x=2m vô nghiệm.Tính tổng các phần tử của S

Tập xác định của hàm số y=9−x212020là:

cho hình lăng trụ tam giác phần đa ABC.A’B’C’ có toàn bộ các cạnh bởi 3a. điện thoại tư vấn M nằm trong cạnh B’C’ sao để cho MC"=2MB", N ở trong cạnh AC làm sao cho AC = 4NC mặt phẳng (A’MN) cắt cạnh BC trên Q. Tính thể tích V khối nhiều diện CNQ.C"A"M.

nhà của bạn Minh nên khoan một chiếc giếng nước. Biết rằng giá tài chánh mét khoan đầu tiên là 200.000đ và tính từ lúc mét độ lượng hai, giá thành của mỗi mét sau tăng lên 7% so với giá tiền của mét khoan ngay trước nó. Hỏi nếu nhà bạn An khoan loại giếng sâu 30m thì hết từng nào tiền (làm tròn mang đến hàng nghìn)?

nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ bởi a. Tính thể tích của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’