CHO HÀM SỐ Y=X^3-3X+2

  -  

Để đồ vật thị hàm số vẫn cho có hai điểm rất trị lúc phương trình y’=0 gồm hai nghiệm phân biệt⇔∆"=9+3m>0⇔m>-3

Ta có

đường thẳng trải qua hai điểm cực trị Avà B là

Đường trực tiếp d; x+4y-5=0 tất cả một VTPT lànd→=(1;4).

Bạn đang xem: Cho hàm số y=x^3-3x+2

Đường thẳng tất cả một VTCP làn∆→=(2m3+2; 1)

Ycbt suy ra:

Suy ra

thỏa mãn

Chọn A.


Cho hàm số y=x3+3x2+mx+m-2 với m là thông số thực, tất cả đồ thị là (C) . Tìm tất cả các giá trị của m để (C) có những điểm cực lớn và cực tiểu ở về nhị phía đối với trục hoành.


Cho hàm số y=2x+1x-1có vật thị (C). Hotline M là 1 trong điểm bất kì trên (C). Tiếp con đường của (C) tại M cắt những đường tiệm cận của (C) trên A với B. điện thoại tư vấn I là giao điểm của các đường tiệm cận của (C). Tính diện tích s của tam giác IAB.


Cho hàm số y= -x3+3mx2-3m-1 cùng với m là tham số thực. Tìm quý giá của m chứa đồ thị hàm số vẫn cho gồm hai điểm rất trị đối xứng cùng nhau qua mặt đường thẳng d: x+8y-74=0.


Cho hàm số y= 2x3-3( m+ 1) x2+ 6mx+ m3 với m là tham số thực. Tìm toàn bộ các quý giá của m để đồ thị hàm số tất cả hai điểm rất trị A; B vừa lòng AB =2


Cho hàm số y= x3- 3mx2+4m2-2 với m là thông số thực. Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số tất cả hai điểm rất trị A; B làm sao cho I( 1; 0) là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ Đi Một Ngày Đàng Học Một Sàng Khôn (22 Mẫu)


Tìm toàn bộ các quý giá của tham số m để đồ thị hàm số y= x3-3mx2+2 có hai điểm cực trị A: B sao để cho A: B với M( 1; -2) thẳng hàng.


Cho hàm số y = x4 - 2mx2 + 2 cùng với m là thông số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m đựng đồ thị hàm số có bố điểm rất trị A; B; C vừa lòng OA.OB.OC = 12?


Cho hàm số y = x4 - 2(m2 - m + 1)x2 + m - 1 cùng với m là tham số thực. Tìm quý hiếm của m chứa đồ thị hàm số gồm một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu, đồng thời khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu ngắn nhất.


Cho hàm số y=x-2x+1 có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến∆ của thiết bị thị hàm số (C) chế tác với hai tuyến phố tiệm cận một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp to nhất. Khi đó, khoảng cách từ trung ương đối xứng của đồ thị cho ∆bằng?


Tìm tất cả các giá trị thực của thông số m sao cho đồ thị của hàm số y=x+1mx2+1có hai tiệm cận ngang.


Cho hàm số y=2x+1x-1có vật thị (C) . Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận. Tiếp con đường của (C) giảm 2 tiệm cận tại A với B làm sao cho chu vi tam giác IAB đạt giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất. Khoảng cách lớn tốt nhất từ nơi bắt đầu tọa độ mang lại tiếp tuyến đường ∆gần quý giá nào nhất?


Cho hàm số y=-x+12x-1 gồm đồ thị là (C) , mặt đường thẳng d: y = x + m. Với đa số m ta luôn có d cắt (C) trên 2 điểm khác nhau A; B. Gọi k1; k2 theo thứ tự là hệ số góc của các tiếp tuyến với (C) trên A; B. Search m để (k1 + k2) đạt giá trị bự nhất.

Xem thêm: Giáo Án Lịch Sử Lớp 12 Bài 1 2, Please Wait


Cho hàm số y=x-12x+1 gồm đồ thị là (C). Gọi điểm M(x0; y0) cùng với x0 > -1 là điểm thuộc (C) biết tiếp đường của (C) tại điểm M cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại nhì điểm biệt lập A; B và tam giác OAB có giữa trung tâm G nằm trê tuyến phố thẳng d: 4x+y=0. Hỏi quý giá của x0+2y0 bởi bao nhiêu?


Tìm tất cả các cực hiếm thực của tham số m làm sao cho đồ thị của hàm số y=x+1x3-3x2-mcó đúng một tiệm cận đứng.


Cho hàm số y=xx-1 gồm đồ thị (C) .Gọi ∆là tiếp tuyến tại điểm M(x0; y0) (vớix0> 0) thuộc thiết bị thị (C). Để khoảng cách từ trọng điểm đối xứng I của đồ gia dụng thị (C) đến tiếp tuyến đường là lớn số 1 thì tung độ của điểm M gần giá trị nào nhất?


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam