Cho Hàm Số Y=X^3+3X^2+Mx+1

     

Câu 8983: Cho hàm số y = x3 – 3x2 + mx (1) điều tra và vẽ đồ vật thị hàm số (1) khi m = 0 tìm kiếm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm rất trị A và B, đồng thời khoảng cách từ cội tọa độ O đến trọng tâm G của tam giác AOB bé dại nhất

A.

Bạn đang xem: Cho hàm số y=x^3+3x^2+mx+1

m = -3

B.

Xem thêm: Nêu Sự Biến Đổi Hóa Học Ở Dạ Dày, Ở Dạ Dày, Sự Biến Đổi Hoá Học Có Tác Dụng

m = 3

C.

Xem thêm: Cơ Quan Dưới Đây Có Trong Khoang Bụng Có Những Cơ Quan Nào Có Trong Khoang Bụng

m = -2

D. m = 2


Giải đưa ra tiết:

1. Học sinh tự giải

2. Y" = 3x2 – 6x + m; ∆y’ = 9 – 3m

Hàm số gồm 2 điểm cực trị khi m 1 ; y1), B(x2 ; y2) với x1 ; x2 là 2 nghiệm của pt : 3x2 – 6x + m = 0

x1 + x2 = 2 ; x1x2 =

*
 ⇒ G(xG ; yG) ; xG = 
*
; yG = 
*
 = 

⇒ G(

*
 ; ) ⇒ OG2 =  + ()2

OG2 ≥  (∀ m lời giải sai Bình thường tương đối hay siêu Hay

*
*
*
*
*
*
*
*

câu hỏi trước Câu tiếp sau


*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát