CHO HÀM SỐ Y=F(X)

  -  
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Cho hàm số y= f(x). Đồ thị hàm số y= f’(x) như hình bên dưới

*

*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó có câu trả lời mà các bạn cần!
Cho hàm số y= f(x) . Đồ thị hàm số y= f’(x) như hình bên. Hỏi hàm sốy= g(x) = f(1-x2) nghịch biến hóa trên khoảng chừng nào trong những khoảng sau? A. (1; 2) B. (0; + ∞) C. (-2; -1) D. (-1;...

Bạn đang xem: Cho hàm số y=f(x)


Cho hàm số y= f(x) . Đồ thị hàm số y= f’(x) như hình bên. Hỏi hàm sốy= g(x) = f(1-x2) nghịch biến đổi trên khoảng chừng nào trong những khoảng sau?

*

A. (1; 2)

B. (0; + ∞)

C. (-2; -1)

D. (-1; 1)


Cho hàm số y=f(x). Hàm số y=f"(x)có thiết bị thị như hình bên. Hàm số y = f ( 1 + x 2 ) nghịch biến chuyển trên khoảng tầm nào bên dưới đây? ...

Cho hàm số y=f(x). Hàm số y=f"(x)có vật thị như hình bên. Hàm số y = f ( 1 + x 2 ) nghịch thay đổi trên khoảng tầm nào bên dưới đây?

*

*

*

*

*


Cho hàm số y=f(x) thường xuyên trên đoạn <1;4>và gồm đồ thị hàm số y=f"(x)như hình bên. Hỏi hàm số g(x)=f( x 2 + 2 )nghịch đổi mới trên khoảng nào trong các khoảng sau? ...

Cho hàm số y=f(x) tiếp tục trên đoạn <1;4>và có đồ thị hàm số y=f"(x)như hình bên. Hỏi hàm số g(x)=f( x 2 + 2 )nghịch biến chuyển trên khoảng nào trong số khoảng sau?

*

*

*

*


Cho hàm số y= f( x) . Hàm số y= f’(x) có đồ thị như hình vẽ

*

Hàm số y= f( x2) bao gồm bao nhiêu khoảng nghịch biến.

A. 5

B. 3

C. 4

D.1


Cho hàm số y= f( x) . Hàm số y= f’ (x) tất cả đồ thị như hình vẽ. Hàm số y= f( x2) tất cả bao nhiêu khoảng tầm nghịch biến. A. 5 B . 3 C. 2 D....

Cho hàm số y= f( x) . Hàm số y= f’ (x) gồm đồ thị như hình vẽ.

*

Hàm số y= f( x2) bao gồm bao nhiêu khoảng chừng nghịch biến.

A. 5

B . 3

C. 2

D. 4


Cho hàm số y= f( x). Đồ thị hàm số y= f’(x) như hình bên dưới Hàm số g ( x ) = f ( x 2 + 2 x + 3 - x 2 + 2 x + 2 ) đồng trở thành trên khoảng tầm nào sau đây? A. ( - ∞ ; - 1 ) B. ( - ∞ ; - 1 / 2 ) C. ( 1 / 2 ; + ∞ ) D. ( - 1 ...

Cho hàm số y= f( x). Đồ thị hàm số y= f’(x) như hình bên dưới

*

Hàm số g ( x ) = f ( x 2 + 2 x + 3 - x 2 + 2 x + 2 ) đồng trở nên trên khoảng chừng nào sau đây?

A. ( - ∞ ; - 1 )

B. ( - ∞ ; - 1 / 2 )

C. ( 1 / 2 ; + ∞ )

D. ( - 1 ; + ∞ )


Cho hàm số y=f(x) có đồ thị của hàm số y=f "(x) được mang đến như hình bên. Hàm số y = - 2 f ( 2 - x ) + x 2 nghịch biến hóa trên khoảng chừng A. . B.. C.....

Cho hàm số y=f(x) tất cả đồ thị của hàm số y=f "(x) được mang đến như hình bên. Hàm số y = - 2 f ( 2 - x ) + x 2 nghịch đổi mới trên khoảng

*

A.

*
.

B.

Xem thêm: Lịch Đi Học Của Học Sinh 63 Tỉnh, Thành Trên Cả Nước, Lịch Đi Học Lại Của 63 Tỉnh Thành Mới Nhất

*
.

C.

*
.

D.

*
.


Chọn C

*

Ta gồm

*
*

*
*
*
.

Dựa vào đồ thị ta thấy con đường thẳng

*
giảm đồ thị
*
tại nhị điểm gồm hoành độ nguyên thường xuyên là
*
và cũng từ đồ vật thị ta thấy
*
bên trên miền
*
yêu cầu
*
bên trên miền
*
*
.

Vậy hàm số nghịch trở thành trên khoảng

*
.


Cho hàm số y=f(x)có đồ thị của hàm số y=f"(x)được mang lại như hình bên. Hàm số y = - 2 f ( 2 - x ) + x 2 nghịch biến trên khoảng chừng ...

Cho hàm số y=f(x)có vật dụng thị của hàm số y=f"(x)được cho như hình bên. Hàm số y = - 2 f ( 2 - x ) + x 2 nghịch đổi mới trên khoảng

*

*

*

*

*


Cho hàm số y= f( x) bao gồm đạo hàm là hàm số y= f’(x) bên trên R. Biết rằng hàm số y= f’ ( x-2) + 2 có đồ thị như hình vẽ mặt dưới. Hàm số y= f( x) nghịch phát triển thành trên khoảng chừng nào? A. . B. (- 1; 1) C. . D....

Cho hàm số y= f( x) bao gồm đạo hàm là hàm số y= f’(x) trên R. Biết rằng hàm số y= f’ ( x-2) + 2 có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số y= f( x) nghịch biến đổi trên khoảng nào?

*

A.

*
.

B. (- 1; 1)

C.

*
.

Xem thêm: Bộ 6 Đề Kiểm Tra Đại Số 8 Chương 1 Tu Luan, 5 Đề Kiểm Tra Chọn Lọc Ôn Tập Chương 1 Đại Số 8

D.

*
.


tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái