CHO HAI SỐ TỰ NHIÊN THỎA MÃN: VÀ . KHI ĐÓ

     

Cho (x_1) là số từ bỏ nhiên thỏa mãn (left( 5x - 38 ight):19 = 13) với (x_2) là số tự nhiên vừa lòng (100 - 3left( 8 + x ight) = 1). Lúc ấy (x_1 + x_2) bằng
Bạn đang xem: Cho hai số tự nhiên thỏa mãn: và . khi đó

+ Ta có (left( 5x - 38 ight):19 = 13)

(5x - 38 = 13.19)

(5x - 38 = 247)

(5x = 247 + 38)

(5x = 285)

(x = 285:5)

(x = 57)

Vậy (x_1 = 57.)

+ Ta bao gồm (100 - 3left( 8 + x ight) = 1)

(3left( 8 + x ight) = 100 - 1)

(3left( 8 + x ight) = 99)

(8 + x = 99:3)

(8 + x = 33)

(x = 33 - 8)

(x = 25.)

Vậy (x_2 = 25)

Khi đó (x_1 + x_2 = 57 + 25 = 82.)


*
*
*
*
*

Cho (x_1) là số từ nhiên vừa lòng (left( 5x - 38 ight):19 = 13) cùng (x_2) là số từ nhiên thỏa mãn nhu cầu (100 - 3left( 8 + x ight) = 1). Lúc đó (x_1 + x_2) bằng
Xem thêm: Bài 23 Ôn Tập Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại, Please Wait

Trong một phép phân chia số tự nhiên cho số thoải mái và tự nhiên có số bị phân tách là (200) và số dư là (13.) lúc đó số chia và thương theo thứ tự là


Một trường trung học cơ sở có (530) học viên lớp (6). Trường gồm (15) chống học đến khối (6), mỗi phòng tất cả (35) học tập sinh.


Chia (129) cho một số trong những ta được số dư là (10.) phân chia (61) mang lại số đó ta cũng rất được số dư là (10.) search số chia.
Xem thêm: Chứng Minh Nếu Khi Còn Trẻ Ta Không Chịu Khó Học Tập Thì Lớn Lên Sẽ Chẳng Làm Được Việc Gì Có Ích

Để đánh số những trang của một quyển sách fan ta phải dùng toàn bộ (600) chữ số. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?


Cho bảng tiếng tàu HP1 hà nội thủ đô – hải phòng tháng 10 năm 2020 như sau:

kimsa88
cf68